BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pol Krzysztof
Title
Z dziejów nauki prawa administracyjnego i nauki o samorządzie terytorialnym : Feliks Koneczny (1862-1949)
Source
Samorząd Terytorialny, 2003, nr 5, s. 70-77
Keyword
Biografie, Przegląd dorobku naukowego
Biography, Overview of scientific achievements
Abstract
Przedstawiono sylwetkę i dokonania historyka, filozofa i krytyka sztuki Feliksa Konecznego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. F. Koneczny: Jagiełło i Witold, Lwów 1893.
  2. F. Koneczny: Jan III Waza i misja Possewina, Kraków 1900.
  3. F. Koneczny: O wielości cywilizacji, Kraków 1935, s. 154.
  4. F. Koneczny: On the Plurality of Civilisations, Introduction by A. Hilckman, Prof. at the Univ. Of Mainz, Preface by A. Toynbee, London 1962.
  5. F. Koneczny: Państwo i prawo, Kraków 1997, s. 29.
  6. F. Koneczny: Sprawy z Mengli-Girejem, Wilno 1927.
  7. Feliks Koneczny: Państwo w cywilizacji łacińskiej. Zasady prawa cywilizacji łacińskiej (pod redakcją W. Rydza; konsultacja naukowa: prof. dr hab. Michał Kulesza).
  8. K. Pol: Poczet Prawników Polskich, Warszawa 2000, s. 588.
  9. M. Kulesza: Słowo wstępne do książki F. Konecznego pt.: "Państwo i prawo", Kraków 1997, ss. IX-XI.
  10. T. Zdziarski: Nota biograficzna do książki F. Konecznego "Państwo i prawo", Kraków 1997, s. VII.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu