BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzeziński Bogumił (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Założenia aksjologiczne i podstawy organizacji systemu sygnalizacji w prawie podatkowym
Axiological Assumptions and Basis of Organization of the Whistleblowing System in the Tax Law
Source
Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2022, nr 2, s. 9-27, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Prawo podatkowe, System podatkowy, Zobowiązania podatkowe, Sygnaliści
Tax regulations, Tax system, Tax liabilities, Whistleblowers
Note
summ.
Abstract
Ścisłe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, a zwłaszcza terminowe płacenie podatków, jest wyrazem efektywności systemu podatkowego. Ze względu na różne czynniki poziom efektywności systemów podatkowych w poszczególnych krajach jest niejednolity. Podwyższanie tego poziomu to jedna z podstawowych dyrektyw polityki podatkowej. Służą temu różne praktyki oraz procedury organizacyjne, prawne i z zakresu psychologii społecznej. Przedmiotem artykułu jest praktyka korzystania z informacji pozyskiwanych przez administrację podatkową od sygnalistów podatkowych (w szczególności rozwinięta w Stanach Zjednoczonych) i jej ramy prawne. Omówiono także ogólne, strategiczne kwestie instytucjonalizacji praktyki korzystania z sygnalistów podatkowych.(abstrakt oryginalny)

The strict fulfillment of tax obligations, especially the timely payment of taxes, is an expression of the effectiveness of the tax system. Due to various factors, the level of effectiveness of tax systems varies between countries. Increasing this level is one of the basic directives of tax policy. Various organizational, legal and social psychology practices and procedures serve this purpose. The subject of the article is the whistleblowing practice and its legal framework, in particular, well developed in the United States of America. General strategic issues of institutionalization of whistleblowing practice were also discussed.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Austin J., To Reward or Not to Reward. A Cross-Jurisdictional Comparison of the Reasons Why Securities Regulators Have Adopted or Rejected Policies to Pay Whistleblower, [w:] Corporate Whistleblowing Regulation: Theory, Practice and Design, red. S. Lombard, V. Brand, J. Austin, Springer, Singapore 2020 https://doi.org/10.1007/978-981-15-0259-0_3
 2. Bjørkelo B., Madsen O., Whistleblowing and neoliberalism: Political resistance in late capitalist economy, "Psychology & Society" 2013, vol. 5.
 3. Brand V., The Ethics of Corporate Whistleblowing Rewards, [w:] Corporate Whistleblowing Regulation: Theory, Practice and Design, red. S. Lombard, V. Brand, J. Austin, Springer, Singapore 2020 https://doi.org/10.1007/978-981-15-0259-0_2
 4. Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Toruń 2017.
 5. Brzeziński B., Franczak A., Sytuacja prawna sygnalistów podatkowych na przykładzie rozwiązań amerykańskich, [w:] Ochrona sygnalistów (osób zgłaszających nieprawidłowości), red. B. Baran, M. Ożóg, Warszawa 2021.
 6. Coder J., Clash for Cash: The Conflict over Tax Whistleblower Contracts, "Villanova Law Review" 2014, vol. 59.
 7. Comiskey W., New York's Voluntary Disclosure and Compliance Program Strikes Gold, "State Tax Notes" 2009, vol. 28, no. 9.
 8. Cordero I., La admissibilidad de las listas de evasores fiscales sustraídas en el extranjero como prueba para acreditar la comisión de delitos fiscales, "InDret" 2015, no. 6.
 9. Corporate Whistleblowing Regulation: Theory, Practice and Design, red. S. Lombard, V. Brand, J. Austin, Springer, Singapore 2020.
 10. Davis-Nozemack K., Webber S., Paying the IRS Whistleblower: A Critical Analysis of Collected Proceeds, "Virginia Tax Review" 2012, vol. 32 https://doi.org/10.2139/ssrn.1967699
 11. Dourado A., Whistle-Blowers in Tax Matters - Not Public Enemies, "Intertax" 2018, vol. 46, issue 5.
 12. European Commission, Platform for Tax Governance. The Commission's Initiative on Protecting Whistleblowers https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2017-06/platfrom_wistlebolowers.docx.pdf (dostęp: 16.01.2022).
 13. Franczak A., Ochrona prawna sygnalistów podatkowych na gruncie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937, "Przegląd Podatkowy" 2020, nr 10.
 14. Gutmann D., The Difficulty in Establishing an Appropriate Legal Framework for Whistle-Blowers, "Intertax" 2018, vol. 46, issue 5.
 15. Jull K., Paid Whistleblowers and Paid Compliance Programs: Opposite Sides of the Same Coin,n[w:] Corporate Whistleblowing Regulation: Theory, Practice and Design, red. S. Lombard, V. Brand, J. Austin, Springer, Singapore 2020 https://doi.org/10.1007/978-981-15-0259-0_4
 16. Morse E., Whistleblowers and Tax Enforcement: Using Inside Information to Close the "Tax Gap", "Akron Law Journal" 2009, vol. 24, no. 1.
 17. Sadiq K., Tax and Whistle-Blower Protection: Part of a Commitment to Tackling Tax Misconduct in Australia, "Intertax" 2018, vol. 46, issue 5.
 18. Ventry D. Jr., Not Just Whistling Dixie: The Case for Tax Whistleblowers in the States, "Villanova Law Review" 2014, vol. 59.
 19. West R., Skarbnik J., Brunetti F., A Primer for Tax Whistleblowers, "Taxes - The Tax Magazine" 2012, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1509-877X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.02.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu