BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarosz Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koncepcje przygotowania gospodarczego kraju do II wojny światowej w publicystyce Klubu Gospodarki Narodowej
Alternative Concepts of Economic Preparations to the World War II in Writings of the "Gospodarka Narodowa" Club
Source
Gospodarka Narodowa, 2001, nr 9, s. 1-14, rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Zacofanie gospodarcze, Polityka międzynarodowa, Bezpieczeństwo
Economic underdevelopment, International politics, Security
Note
streszcz.
Abstract
Odzyskanie przez Polskę niepodległości spowodowało konieczność zorganizowania i wyposażenia wojska, tym bardziej że odrodzone państwo musiało liczyć się przez cały czas z zagrożeniem płynącym ze strony Rosji i Niemiec. Dlatego też od początku polskie władze wojskowe,dążąc do jak największej samowystarczalności i oparcia uzbrojenia armii na rodzimym przemyśle, rozpoczęły budowę przemysłu zbrojeniowego od podstaw. Zacofanie gospodarcze Polski utrudniało realizację tego założenia, dopiero wobec zmieniającej się sytuacji międzynarodowej w drugiej połowie lat trzydziestych zaczęto szerze zajmować się kwestią przygotowania Polski do wojny.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Bernadzikiewicz T. [1936], Tezy o etatyźmie," Gospodarka Narodowa "1936, nr 2.
 2. Bobrowski Cz., [1937], Plan inwestycyjny. "Gospodarka Narodowa "1937 nr 4.
 3. Dworno Z.. [1937), Ceny i cele," Gospodarka Narodowa" 1937,nr 6.
 4. Gryziewicz S., [1937], Problematyka przygotowania rolnictwa do wojny, "Gospodarka Narodowa". 1987, nr 10.
 5. Gwacki J. [1938], Powszechny obowiązek społeczno-gospodarczy, "Gospodarka Narodowa" 1938 nr 9.
 6. Kaliński J.. [2000], Zarys historii gospodarczej XIX i XX w., Warszawa 2000.
 7. Bobrowski Cz. [1936], Interwencjonizm i etatyzm," Gospodarka Narodowa "1936,nr 14-15.
 8. Kornicz T. (Cz. Bobrowski), [1937], Inwestycje w okręgu centralnym, "Gospodarka Narodowa" 1937, 21
 9. Landau Z. Tomaszewski J. [1989], Gospodarka Polski międzywojennej, t. IV: Lata interwencjonizm państwowego 1936-1939, Warszawa.
 10. Landau Z. Tomaszewski J., [1995]. Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, wyd. VI, Warszawa
 11. Nowicki W, [1938], Idee Klausewicza w współczesnej doktrynie wojennej, "Gospodarka Narodowa".1938, nr 9.
 12. Paczkowski W, [1938], O niezależność gospodarczą, "Gospodarka Narodowa" 1938, nr 17/18.
 13. Stawecki P, [1981], Zbrojeniowy przemysł, w: Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 r. II, Warszawa 1981
 14. Szempliński Z. (19374), Centralny i realny, "Gospodarka Narodowa" 1937, nr 21.
 15. Szempliński Z., (1937b]. Finansowanie wojny i zbrojeń, "Gospodarka Narodowa" 1937, nr 12
 16. Szempliński Z.. [1937c]. Rolnictwo a wojna, "Gospodarka Narodowa1"937, nr 7/8.
 17. Szempliński Z.. [1938]. Ekonomika a doktryna wojenna, "Gospodarka Narodowa" 1938, nr 16.
 18. Wolmar A.. [1938], Od autonomizmu jednostek do programu hutniczego, "Gospodarka Narodowa" S- 151-152.
 19. Szempliński Z., [1937], Państwowy przemysł wojenny a przedsiębiorczość prywatna, "Gospodarka Narodowa" 1937, nr
 20. Żywoleski E, [1938]. Ocena sił," Gospodarka Narodowa" 1938, nr 10.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu