BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk-Filipek Ewa (Warsaw University of Life Sciences, Warsaw Poland, Institute of Economics and Finance), Szalkai Gábor (ELTE Eötvös Loránd University, Institute of Geography and Earth Sciences, Department of Regional Science, Budapest, Hungary), Podhorodecka Katarzyna (University of Warsaw, Warsaw, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies)
Title
Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski i na Węgry w czasie pandemii COVID-19 - porównanie rozwiązań i wyników
Foreign Inbound Tourism to Poland and Hungary During the COVID-19 Pandemic Times - Comparing the Solutions and Outcomes
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2022, nr 58, s. 11-25, rys., tab.,bibliogr. 28 poz.
Keyword
COVID-19, Turystyka, Gospodarka turystyczna, Sytuacje kryzysowe
COVID-19, Tourism, Touristic economy, Crisis situations
Note
streszcz., summ.
Country
Węgry
Hungary
Abstract
Zarys treści: Lata 2020-2021 były bardzo trudne dla branży turystycznej w całej Europie i na świecie. W prawie każdym europejskim kraju wprowadzono ograniczenia dotyczące ruchu turystycznego, działalności restauracji oraz usług hotelarskich i noclegowych. W rezultacie straty sektora turystycznego były ogromne. Celem artykułu było znalezienie odpowiedzi na pytanie: jakie były skutki zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski i na Węgry podczas pandemii COVID-19 (pierwsza, druga, trzecia fala)? Jakie rozwiązania przyjęto w Polsce i na Węgrzech w odniesieniu do sektora turystycznego w czasie poszczególnych fal pandemii COVID-19?(abstrakt oryginalny)

The years 2020-2021 were very difficult for the tourism sector. The restrictions were introduced in almost every European country concerning the tourism movement and restrictions for activities of restaurants and hotel and accommodation services. As a result the losses of tourism sector were enormous. The aim of the article was to find the answer to a questions: what were the results of the foreign inbound tourism to Poland and Hungary during the COVID-19 pandemic (first, second, third wave)? What were solutions taken in Poland and Hungary concerning the tourism sector in the particular waves of COVID-19 pandemic?(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Avraham E. 2021. Recovery strategies and marketing campaigns for global destinations in response to the COVID-19 tourism crisis. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 26, 11: 1255-1269 (https://doi.org/10.1080/10941665.2021.1918192).
 2. Bhaskara G.I., Filimonau V. 2021. The COVID-19 pandemic and organisational learning for disaster planning and management: A perspective of tourism businesses from a destination prone to consecutive disasters. Journal of Hospitality and Tourism Management, 46: 364-375.
 3. Elnasr A., Sobaih E., Elshaer I., Hasanein A.M., Abdelaziz A.S. 2021. Responses to COVID-19: The role of perfor-mance in the relationship between small hospitality enterprises' resilience and sustainable tourism development. International Journal of Hospitality Management, 94.
 4. Jiricka-Pürrer A., Brandenburg C., Probstl-Haider U. 2020. City tourism pre- and post-COVID-19 pandemic - Messages to take home for climate change adaptation and mitigation? Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 31 (https://doi.org/10.1016/j.jort.2020.100329).
 5. Klimek K. 2010. Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 6. Mariolis T., Rodousakis N., Soklis G. 2021. The COVID-19 multiplier effects of tourism on the Greek economy. Tourism Economics, 27(8): 1848-1855, DOI: 10.1177/1354816620946547.
 7. Matsuura T., Saito H. 2022. The COVID-19 pandemic and domestic travel subsidies. Annals of Tourism Research, 92.
 8. Rahman M.K., Gazi A.I., Bhuiyan M.A., Rahaman A. 2021. Effect of COVID-19 pandemic on tourist travel risk and management perceptions, Plos One (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256486).
 9. Turystyka w 2018 r. 2019. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 10. Turystyka w 2019 r. 2020. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 11. Turystyka w 2020 r. 2021. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 12. Winiarski R., Zdebski J. 2008. Psychologia turystyki. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 13. Yanga Y., Altschulera B., Xiang Z.L., Lia R. 2021. Monitoring the global COVID-19 impact on tourism: The COVID19tourism index. Annals of Tourism Research, 90: 103-120 (https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103120).
 14. Yul H., Hanyu1 B., Shiwei1 S. 2021. How does COVID-19 affect tourism in terms of people's willingness to travel? Empirical evidence from China. Tourism Review, 76, 4: 892-909.
 15. www.stat.gov.pl (dostęp: 17.11.2021).
 16. www.unwto.org - UNWTO Statistics (dostęp: 3.12.2021).
 17. www.coronavirus.jhu.edu/map.html - JHU CSSE COVID-19 Data (dostęp: 17.11.2021).
 18. www.bud.hu/budapest_airport/letoltheto_dokumentumok/statisztikak/forgalmi_jelentesek
 19. www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/jeltur/2020/helyzetkep_turizmus_2020.pdf
 20. www.ksh.hu/heti-monitor/turizmus.html
 21. www.ksh.hu/stadat_files/tur/hu/tur0003.html
 22. www.ksh.hu/stadat_files/tur/hu/tur0043.html
 23. www.ksh.hu/stadat_files/tur/hu/tur0004.html
 24. www.ksh.hu/stadat_files/tur/hu/tur0005.html
 25. www.ksh.hu/stadat_files/tur/hu/tur0006.html
 26. www.ksh.hu/stadat_files/tur/hu/tur0009.html
 27. www.gov.pl/web/sport/ - Ministry of Sport and Tourism of Poland
 28. www.unwto.org/impact-assessment-of-the-COVID-19-outbreak-on-international-tourism (dostęp: 27.02.2022).
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2022.58.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu