BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimczak Karol Marek (Politechnika Łódzka), Fryczak Jan Makary (Politechnika Łódzka), Kaużyński Artur (Politechnika Łódzka)
Title
Cyfryzacja jako zmiana strategiczna w polskich spółkach giełdowych
Digitization as a strategic change in polish companies
Source
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 2, s. 53-66, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Organization and Management
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie zmianami, Rynek kapitałowy, Cyfryzacja, Technologia informacyjna, Transformacja cyfrowa
Strategic management, Change management, Capital market, Digitization, Information Technology (IT), Digital transformation
Note
streszcz., summ. JEL: M10
Abstract
Konkurencja wymaga obecnie od przedsiębiorstw zastosowania technologii informacyjnych w wielu obszarach działalności, dokonując ich cyfryzacji, a powiązane zmiany organizacyjne określa się mianem transformacji cyfrowej. Szeroki zakres i wielość technik, jakie można zastosować w ramach cyfryzacji, utrudniają jednak systematyczne badanie tego zjawiska. W artykule podjęto próbę opracowania definicji cyfryzacji i transformacji cyfrowej, a następnie odniesienia jej do teorii zarządzania. Propozycje te zweryfikowano za pomocą komputerowej analizy tekstu sprawozdań spółek giełdowych. Wyniki przyczyniają się do określenia pola badań nad cyfryzacją w zarządzaniu.(abstrakt oryginalny)

Competition requires that companies implement information technology in many areas of their activity. The deep changes required are referred to as digital transformation. However, the broad range of digitization initiatives and varied technologies that companies use, are a challenge for the systematic study of digitization as a management phenomenon. The paper proposes a definition of digitization and digital transformation, then positions it in the context of management literature. These propositions are verified using computer-aided text analysis and a corpus of company disclosures. The findings contribute to defining the scope of this new area in management research.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agarwal R., Helfat C. E. [2009], Strategic renewal of organizations, Organization science 20 (2): 281-293, https://doi.org/10.1108/sd.2009.05625jad.010.
 2. Ansoff H. I., Kipley D., Lewis A. O., Helm-Stevens R., Ansoff R. [2019], Implanting Strategic Management, Springer, https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-99599-1.
 3. Belderbos R., Grabowska M., Leten B., Kelchtermans S., Ugur N. [2017], On the Use of Computer-Aided Text Analysis in International Business Research, Global Strategy Journal 7: 312-331, https://doi.org/10.1002/gsj.1162.
 4. Chanias S. [2017], Mastering digital transformation: The path of a financial services provider towards a digital transformation strategy, Proceedings of the 25th European Conference on Information Systems, Guimares, Portugalia, https://aisel.aisnet.org/ecis2017_rp/2/.
 5. Clark T., Crawford W., Plonsky L. [2013], Applying Corpus Linguistics to Management Research: The Case of Professionalism, International Journal of Business Research 13 (4): 65-78, https://doi.org/10.18374/IJBR-13-4.5.
 6. European Commission [2021], Digital Economy and Society Index (DESI), https://digital- strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi.
 7. Fitzgerald M., Kruschwitz N., Bonnet D., Welch M. [2014], Embracing digital technology: A new strategic imperative, MIT Sloan Management Review 55 (2).
 8. Fryczak J. M. [2020], The transition to a data economy in financial services, Nauki o Finansach 25 (4): 43-54.
 9. Horlach B., Drews P., Schirmer I., Böhmann T. [2017], Increasing the Agility of IT Delivery: Five Types of Bimodal IT Organization, Hawaii International Conference on System Sciences: 5420-5429, http://dx.doi.org/10.24251/HICSS.2017.656.
 10. Kieraś W., Kobyliński Ł., Ogrodniczuk M. [2018], Korpusomat - a tool for creating searchable morphosyntactically tagged corpora, Computational Methods in Science and Technology 24 (1): 21-27, https://doi.org/10.12921/cmst.2018.0000005.
 11. Klimczak K. M. [2022], Polski Korpus Komunikacji Finansowej, RepOD, https://doi. org/10.18150/SPKJZH.
 12. Klimczak K. M., Hadro D., Fryczak J. M. [2021], Positive Communication of Change in Financial Markets, w: Klimczak K. M., Shachmurove Y. (red.), Relational Resources and Organizational Change, Routledge: 147-160.
 13. Li L., Su F., Zhang W., Mao J. Y. [2018], Digital transformation by SME entrepreneurs: A capability perspective, Information Systems Journal 28 (6): 1129-1157, https://doi. org/10.1111/isj.12153.
 14. Liao Y., Deschamps F., de Freitas Rocha Loures E., Pierin Ramos L. F. [2017], Past, present and future of Industry 4.0 - a systematic literature review and research agenda proposal, International Journal of Production Research 55 (12): 3609-3629. https://dx.doi. org/10.1080/00207543.2017.1308576.
 15. Matt C., Hess T., Benlian A. [2015], Digital Transformation Strategies, Business and Information Systems Engineering 57 (5): 339-343, https://doi.org/10.1007/s12599-015-0401-5.
 16. Morakanyane R., Grace A., O'Reilly P. [2017], Conceptualizing Digital Transformation in Business Organizations: A Systematic Review of Literature, 30th Bled eConference Digital Transformation - From Connecting Things to Transforming Our Lives, Bled, Słowenia: 427-444, http://dx.doi.org/10.18690/978-961-286-043-1.30.
 17. Najda-Janoszka M., Gancarczyk J. [2019], Addressing the Challenges of Industrial Transition Processes - the Case of Photovoltaics Industry, Problemy Zarządzania 1 (81): 42-56.
 18. Nwankpa J. K., Roumani Y. [2016], IT Capability and Digital Transformation: A Firm Performance Perspective, Thirty Seventh International Conference on Information Systems, Dublin, Irlandia, https://core.ac.uk/download/pdf/301370499.pdf.
 19. Paavola R., Hallikainen P., Elbanna A. [2017], Role of middle managers in modular digital transformation: The case of SERVU, Proceedings of the 25th European Conference on Information Systems, Guimares, Portugalia, https://aisel.aisnet.org/ecis2017_rp/58/.
 20. Parida V. [2018], Adressing Societal Challenges, Lulea Unviersity of Technology, Lulea, Szwecja: 23-28.
 21. Pieriegud J., Paprocki W., Zawieska J. [2016], Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa: szanse i wyzywania dla sektorów infrastrukturalnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk.
 22. Pollach I. [2011], Taming Textual Data: The Contribution of Corpus Linguistics to Computer-Aided Text Analysis, Organizational Research Methods 15 (2): 263-287, https:// doi.org/10.1177/1094428111417451.
 23. Remané G., Hanelt A., Wiesböck F., Kolbe L. M. [2017], Digital Maturity in Traditional industries - an Exploratory Analysis, Proceedings of the 25th European Conference on Information Systems, Guimaraes, Portugalia, https://aisel.aisnet.org/ecis2017_rp/10/.
 24. Romanowska M. [2010], Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 98: 7-15.
 25. Sáez-Martínez F. J., González-Moreno Á. [2011], Strategic Renewal, Cooperation, and Performance: A Contingency Approach, Journal of Management and Strategy 2 (4): 43-55, https://doi.org/10.5430/jms.v2n4p43.
 26. Satyajit S. [2021], State of IoT 2021: Number of connected IoT devices growing 9% to 12.3 billion globally, cellular IoT now surpassing 2 billion, https://iot-analytics.com/ number-connected-iot-devices/.
 27. Shachmurove Y. [2021], Introduction, w: Klimczak K. M., Shachmurove Y. (red.) Relational Resources and Organizational Change, Routledge: 13-28.
 28. Teece D. [2018], Business models and dynamic capabilities, Long Range Planning 51 (1): 40-49, https://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.06.007.
 29. Vial G. [2019], Understanding digital transformation: A review and a research agenda, The Journal of Strategic Information Systems 28 (2): 118-144, https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003.
 30. Whittington R., Regnér P., Angwin D., Johnson G., Scholes K. [2020], Exploring Strategy Text and Cases, Pearson, Londyn.
 31. Wiktor J. W., Ďaďo J., Šimberová I. [2021], The Digital Transformation of the EU Market. The Digital Single Market Strategy in the Context of E-Commerce Development Diversification in Czechia, Poland and Slovakia, Problemy Zarządzania 19 (1): 12-29.
 32. Wysokińska Z. [2021], Przegląd wpływu transformacji cyfrowej na gospodarkę światową i europejską, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 24 (3): 75-92, https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.22.
 33. Zimnoch D. [2021], Digital Transformation of Transportation in the Age of COVID-19, Problemy Zarządzania 19 (3): 100-121, https://doi.org/10.7172/1644-9584.93.5.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu