BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stelmaszczyk Monika (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Inteligentne innowacje w branży IT. Perspektywa dynamicznych zdolności menedżerskich
Smart innovations in the it industry. Dynamic managerial capabilities perspective
Source
Organizacja i Kierowanie, 2022, nr 2, s. 135-155, rys., tab., bibliogr. 52 poz.
Organization and Management
Keyword
Inteligentna specjalizacja, Infrastruktura systemów informatycznych, Innowacje, Menedżer skuteczny, Efektywność menedżera, Zdolności dynamiczne, Kapitał społeczny
Smart specialization, IT systems infrastructure, Innovations, Effective manager, Efficiency of manager, Dynamic capabilities, Social capital
Note
streszcz., summ. JEL: O32, L210, L240
Abstract
Inteligentne innowacje, które wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, stanowią przyszłość branży IT. Celem artykułu jest określenie roli dynamicznych zdolności menedżerskich w kształtowaniu inteligentnych innowacji przedsiębiorstw z branży IT. Badanie przeprowadzono wśród najwyższej kadry kierowniczej 334 przedsiębiorstw IT. Wyniki świadczą o wystąpieniu pośredniczącej roli menedżerskich zdolności poznawczych w relacji między menedżerskim kapitałem społecznym a inteligentnymi innowacjami (przełomowymi i hybrydowymi innowacjami). Okazało się, że wiedza i zasoby pozyskiwane przez najwyższą kadrę kierowniczą ze źródeł zewnętrznych są niezbędne do tworzenia innowacji inteligentnych. Zostaną w takie innowacje przekształcone tylko przy prawidłowym odbiorze, trafnej interpretacji oraz właściwej reakcji na sygnały pochodzące z otoczenia zewnętrznego.(abstrakt oryginalny)

Smart innovations that fit in with the National Smart Specializations are the future of the IT industry. This paper aims to define the role of dynamic managerial capabilities in shaping smart innovation in IT companies. The survey was conducted among the top management of 334 companies. The results show the mediating role of managerial cognition in the relationships between managerial social capital and smart innovations (disruptive innovations and hybrid innovations). It turned out that the knowledge and resources obtained by top management from external sources are necessary to create smart innovations. They will be transformed into such innovations only with correct reception, correct interpretation and proper reaction to signals from the external environment.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adner R., Helfat C. E. [2003], Corporate effects and dynamic managerial capabilities, Strategic Management Journal 24 (10): 1011-1025, https://doi.org/10.1002/smj.331.
 2. Alexiev A. S., Janssen M., den Hertog P. [2018], The moderating role of tangibility in synchronous innovation in services, Journal of Product Innovation Management 35 (5): 682-700, https://doi.org/10.1111/jpim.12459.
 3. Badrinarayanan V., Ramachandran I., Madhavaram S. [2019], Resource orchestration and dynamic managerial capabilities: focusing on sales managers as effective resource orchestrators, Journal of Personal Selling & Sales Management 39 (1): 23-41, https://doi. org/10.1080/08853134.2018.1466308.
 4. Barrales-Molina V., Benitez-Amado J., Perez-Arostegui M. N. [2010], Managerial perceptions of the competitive environment and dynamic capabilities generation, Industrial Management & Data Systems 110 (9): 1355-1384, https://doi.org/10.1108/02635571011087437.
 5. Bedyńska S., Cypryańska M. [2013], Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.
 6. Bonett D. G., Wright T. A. [2015], Cronbach's alpha reliability: Interval estimation, hypothesis testing, and sample size planning, Journal of Organizational Behavior 36 (1): 3-15, https://doi.org/10.1002/job.1960.
 7. Camagni R., Capello R. [2013], Regional innovation patterns and the EU regional policy reform: Toward smart innovation policies, Growth & Change 44 (2): 355-389, https:// doi.org/10.1111/grow.12012.
 8. Cesario M., Fernandes S. [2019], Smart innovation strategy and innovation performance: An empirical application on the Portuguese small and medium-sized firms, Regional Science Policy and Practice 11 (6): 969-982. https://doi.org/10.1111/rsp3.12149.
 9. Chen X., Stanton B., Gong J., Fang X., Li X. [2009], Personal social capital scale: An instrument for health and behavioral research, Health Education Research 24 (2): 306- 317, https://doi.org/10.1093/her/cyn020.
 10. Christensen C. M., Horn M. B., Staker H. [2013], Is K-12 blended learning disruptive? An introduction to the theory of hybrids, Clayton Christensen Institute for Disruptive Innovation, https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN= ED566878&lang=pl&site=ehost-live (dostęp: 24.01.2022).
 11. Custodio C., Ferreira M. A., Matos P. [2019], Do general managerial skills spur innovation? Management Science 65 (2): 459-476, https://doi.org/10.1287/mnsc.2017.2828.
 12. Cyfert Sz., Krzakiewicz K. [2020], Dynamiczne zdolności polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Czakon W. [2021], Hipotezy i modele badawcze, w: Sułkowski Ł., Lenart-Gansiniec R., Kolasińska-Morawska K. (red.), Metody badań ilościowych w zarządzaniu, Wyd. Społecznej Akademii Nauk, Łodź: 73-93.
 14. Davidsson P., Honig B. [2003], The role of social and human capital among nascent entrepreneurs, Journal of Business Venturing 18 (3): 301-331, https://doi.org/10.1016/ S0883-9026 (02) 00097-6.
 15. Della Corte V. [2014], Open, user, and smart innovation in cultural firms, w: Aiello L. (red.), Handbook of research on management of cultural products: E-relationship marketing and accessibility perspectives, Business Science Reference (an imprint of IGI Global), USA: 200-224.
 16. Foray D., Goddard J., Goenaga Beldarrain H., Landabaso M., McCann H., Morgan K., Nauwelaers C., Ortega-Argiles R. [2012], Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3), Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 17. Fornell C., Larcker D. F. [1981], Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, Journal of Marketing Research (JMR) 18 (1): 39-50, https://doi.org/10.2307/3151312.
 18. Gazzaniga M., Heatherton T., Halpern D. [2015], Psychological Science, W. W. Norton, New York-London.
 19. Gerke A., Luzzini D., Mena C. [2021], Innovation configurations in sport clusters: The role of interorganizational citizenship and social capital, Journal of Business Research 133: 409-419, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.064.
 20. Hair J. F., Black W. C., Babin B. J., Anderson R. E. [2014], Multivariate Data Analysis, Pearson Education Limited, Essex.
 21. He L., Huang L., Yang G. [2021], Invest in innovation or not? How managerial cognition and attention allocation shape corporate responses to performance shortfalls, Management & Organization Review 17 (4): 815-850, https://doi.org/10.1017/mor.2021.58.
 22. Helfat C. E., Finkelstein S., Mitchell W., Peteraf M. A., Singh H., Teece D. J., Winter S. G. [2007], Dynamic capabilities: Understanding strategic change in organizations, Blackwell, Malden, MA.
 23. Helfat C. E., Martin J. A. [2015], Dynamic managerial capabilities: Review and assessment of managerial impact on strategic change, Journal of Management 41 (5): 1281- -1312, https://doi.org/10.1177/0149206314561301.
 24. Helfat C. E., Peteraf M. A. [2003], The dynamic resource based view: Capabilities life cycles, Strategic Management Journal 24 (10): 997-1010, https://doi.org/10.1002/smj.332.
 25. Helfat C. E., Peteraf M. A. [2015], Managerial cognitive capabilities and the microfoundations of dynamic capabilities, Strategic Management Journal 36 (6): 831-850, https:// doi.org/10.1002/smj.2247.
 26. Kelley D. J., O'Connor G. C., Neck H., Peters L. [2011], Building an organizational capability for radical innovation: The direct managerial role, Journal of Engineering & Technology Management 28 (4): 249-267, https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2011.06.003.
 27. Kemper J., Engelen A., Brettel M. [2011], How top management's social capital fosters the development of specialized marketing capabilities: A cross-cultural comparison, Journal of International Marketing 19 (3): 87-112, https://doi.org/10.1509/jimk.19.3.87.
 28. Khan K. U., Atlas F., Ghani U., Akhtar S., Khan F. [2021], Impact of intangible resources (dominant logic) on SMEs innovation performance, the mediating role of dynamic managerial capabilities: evidence from China, European Journal of Innovation Management 24 (5): 1679-1699, https://doi.org/10.1108/EJIM-07-2020-0276.
 29. Klimas P. [2021], Skale pomiaru: konstrukcja i walidacja skal nowych versus weryfikacja i adaptacja skal replikowanych, w: Sułkowski Ł., Lenart-Gansiniec R., Kolasińska- Morawska K. (red.), Metody badań ilościowych w zarządzaniu, Wyd. Społecznej Akademii Nauk, Łodź: 123-160.
 30. Kor Y. Y., Mesko A. [2013], Dynamic managerial capabilities: Configuration and orchestration of top executives' capabilities and the firm's dominant logic, Strategic Management Journal 34 (2): 233-244, https://doi.org/10.1002/smj.2000.
 31. Kortmann S. [2015], The mediating role of strategic orientations on the relationship between ambidexterity-oriented decisions and innovative ambidexterity, Journal of Product Innovation Management 32 (5): 666-684, https://doi.org/10.1111/jpim.1215.
 32. Kraft P. S., Bausch A. [2018], Managerial social networks and innovation: A meta-analysis of bonding and bridging effects across institutional environments, Journal of Product Innovation Management 35 (6): 865-889, https://doi.org/10.1111/jpim.12450.
 33. Kurtmollaiev S., Pedersen P. E., Fjuk A., Kvale K. [2018], Developing managerial dynamic capabilities: A quasi-experimental field study of the effects of design thinking training, Academy of Management Learning & Education 17 (2): 184-202, https://doi.org/10.5465/ amle.2016.0187.
 34. Micheels E. T., Nolan J. F. [2016], Examining the effects of absorptive capacity and social capital on the adoption of agricultural innovations: A Canadian Prairie case study, Agricultural Systems 145: 127-138, https://doi.org/10.1016/j.agsy.2016.03.010.
 35. Mostafiz M. I., Sambasivan M., Goh S. K. [2019], Impacts of dynamic managerial capability and international opportunity identification on firm performance, Multinational Business Review (Emerald Group Publishing Limited) 27 (4): 339-363, https://doi. org/10.1108/MBR-09-2018-0061.
 36. Olesiński Z. [2010], Znaczenie sieci relacji międzyorganizacyjnych we współczesnej gospodarce, C. H. Beck, Warszawa.
 37. Peng M. W., Luo Y. [2000], Managerial ties and firm performance in a transition economy: The nature of a micro - macro link, Academy of Management Journal 43 (3): 486- 501, https://doi.org/10.2307/1556406.
 38. Podsakoff P. M., MacKenzie S. B., Lee J.-Y., Podsakoff N. P. [2003], Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies, Journal of Applied Psychology 88 (5): 879-903, https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.879.
 39. Reinhardt R., Gurtner S. [2015], Differences between early adopters of disruptive and sustaining innovations, Journal of Business Research 68 (1): 137-145, https://doi. org/10.1016/j.jbusres.2014.04.007.
 40. Roxas B. G. [2008], Social Capital for Knowledge Management: The Case of Small and Medium-Sized Enterprises in the Asia-Pacific Region, Asian Academy of Management Journal 13 (2): 57-77.
 41. Stelmaszczyk M. [2022], Menedżerski kapitał społeczny: istotny element rozwoju innowacji hybrydowych na przykładzie wybranych przedsiębiorstw IT, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 42. Taber K. S. [2018], The use of Cronbach's Alpha when developing and reporting research instruments in science education, Research in Science Education 48: 1273-1296, https:// doi.org/10.1007/s11165-016-9602-2.
 43. Teece D. J., Pisano G., Shuen A. [1997], Dynamic capabilities and strategic Management, Strategic Management Journal 18 (7): 509-533, https://doi.org/10.1002/ (SICI) 1097- 0266 (199708) 18:7<509::AID-SMJ882>3.0. CO;2-Z.
 44. Van Rijnsoever F. J., Van den Berg J., Koch J., Hekkert M. P. [2015], Smart innovation policy: How network position and project composition affect the diversity of an emerging technology, Research Policy 44 (5): 1094-1107, https://doi.org/10.1016/j.respol.2014.12.004.
 45. Williams P., McDonald P., Mayes R. [2021], The impact of disruptive innovation on creative workers: the case of photographers, Creative Industries Journal 14 (2): 130-151, https://doi.org/10.1080/17510694.2020.1858707.
 46. Yang D., Wang A. X., Zhou K. Z., Jiang W. [2019], Environmental strategy, institutional force, and innovation capability: A managerial cognition perspective, Journal of Business Ethics 159 (4): 1147-1161, https://doi.org/10.1007/s10551-018-3830-5.
 47. Zhang M., Lettice F., Zhao X. [2015], The impact of social capital on mass customisation and product innovation capabilities, International Journal of Production Research 53 (17): 5251-5264, https://doi.org/10.1080/00207543.2015.1015753.
 48. Zhou K. Z., Li J. J., Sheng S., Shao A. T. [2014], The evolving role of managerial ties and firm capabilities in an emerging economy: Evidence from China, Journal of the Academy of Marketing Science 42 (6): 581-95, https://doi.org/10.1007/s11747-014-0371-z.
 49. www.gov.pl.
 50. www.smart.gov.pl.
 51. www.stat.gov.pl.
 52. www.parp.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu