BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubiczek Jakub (University of Economics in Katowice, Poland), Derej Wojciech (University of Economics in Katowice, Poland), Hadasik Bartłomiej (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Virtualization of Poles' Buying Behavior during the COVID-19 Pandemic
Source
Academic Review of Business and Economics (ARBE), 2021, vol. 1(1), s. 31-43, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Keyword
Zakupy online, Preferencje zakupowe, Zachowania klientów, Zachowania konsumenta, Wirtualizacja, Pandemia, COVID-19
Online shopping, Purchase preferences, Customer behaviour, Consumer behaviour, Virtualization, Pandemic, COVID-19
Note
JEL Classification: D10, D12, E21
summ.
Abstract
Technological development has resulted in the digitization of many areas of life. The modern society is particularly defined as the "information society", because of the fact that most of their activities take place on the Internet and thus the society is information-dependent. The introduced governmental sanitary restrictions (also in terms of the functioning of the economy) to limit the spread of the coronavirus caused that life has shifted to a greater extent to the Internet sphere. The aim of the study is to determine the potential impact of a pandemic on the virtualization of buying behavior. The conducted research is exploratory in nature and constitutes a valuable starting point for potential further directions of analyzes. The results of this study showed that excavating the topic of the impact of the pandemic on buying behavior in the area of consumption virtualization is justified, because in all the analyzed product categories there was a statistically significant change in the form of purchases. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Affouneh, S., Khlaif, Z. N., Burgos, D., & Salha, S. (2021). Virtualization of higher education during COVID-19: A successful case study in Palestine. Sustainability, 13(12), 6583. https://doi.org/10.3390/su13126583
 2. Bieleń, M., & Kubiczek, J. (2020). Response of the labor market to the needs and expectations of Generation Z. e-mentor, 4(86), 87-94. https://doi.org/10.15219/em86.1486
 3. Burgiel, A. (2010). Nowe i tradycyjne przejawy oddziaływań społecznych na zachowania konsumentów w procesach zakupu wybranych produktów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 54, 23-35.
 4. Burgiel, A., & Kieżel, E. (2000). Wiedza o rynkowych zachowaniach konsumentów i jej wykorzystanie. In E. Kieżel (red.) Rynkowe zachowania konsumentów (pp. 243-291). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 5. Burgiel, A., & Sowa, I. (2016). Transfer of information in the purchasing processes of generation Z-usage of virtual vs. real channels and its marketing implications. Marketing i Zarządzanie, 46, 119-128. https://doi.org/10.18276/miz.2016.46-12
 6. Burgiel, A., & Sowa, I. (2017). New consumer trends adoption by generations X and Y-comparative analysis. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 117, 61-74.
 7. Cicha, K., Rutecka, P., Rizun, M., & Strzelecki, A. (2021). Digital and media literacies in the Polish education system - pre- and post-COVID-19 perspective. Education Sciences, 11(9), 532. https://doi.org/10.3390/educsci11090532
 8. Chedda, R. (2019). Digital marketing and its impact on consumer behavior. International Journal of Advance and Innovative Research, 6(1), 254-257.
 9. Chung, N., Song, H. G., & Lee, H. (2017). Consumers' impulsive buying behavior of restaurant products in social commerce. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 29(2), 709-731. https://doi.org/10.1108/ijchm-10-2015-0608
 10. Dąbrowska, A., & Janoś-Kresło, M. (2010). Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa: Difin.
 11. Demczuk, A. (2016). From the report Bangemann to the Europe Strategy 2020. The development of the information society in EU policy - The balance 15 years. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, XXIII(2), 25-44. https://doi.org/10.17951/k.2016.23.2.25
 12. Dziembała, M. (2021). Rola funduszy UE w promowaniu inkluzji cyfrowej w polskich regionach. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 66, 52-66. https://doi.org/ 10.15584/nsawg.2021.2.4
 13. Dziembała, M., & Kłos, A. (2021). Pandemia COVID-19 a gospodarka Unii Europejskiej - instrumenty antykryzysowe oraz implikacje dla budżetu UE i jej państw członkowskich. Przegląd Europejski, 1, 81-98. https://doi.org/10.31338/1641-2478pe.1.21.5
 14. Grybś-Kabocik, M. (2017). Wirtualizacja zachowań konsumentów a zrównoważona konsumpcja. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 337, 164-173.
 15. Hoque, M. R., Ali, M. A., & Mahfuz, M. A. (2015). An empirical investigation on the adoption of E-commerce in Bangladesh. Asia Pacific Journal of Information Systems, 25(1), 1-24. https://doi.org/10.14329/apjis.2015.25.1.001
 16. Johnson, M. D., Gustafsson, A., Andreassen, T. W., Lervik, L., & Cha, J. (2001). The evolution and future of national customer satisfaction index models. Journal of Economic Psychology, 22(2), 217-245. https://doi.org/10.1016/s0167-4870(01)00030-7
 17. Kaczorowska-Spychalska, D. (2018). Digital technologies in the process of virtualization of consumer behaviour - awareness of new technologies. Management, 22(2), 187-203. https://doi.org/10.2478/manment-2018-0031
 18. Kantor, A., & Kubiczek, J. (2021). Polish culture in the face of the COVID-19 pandemic crisis. Journal of Risk and Financial Management, 14(4), 181. https://doi.org/ 10.3390/jrfm14040181
 19. Kisielnicki, J. (2002). Wirtualizacja jako współczesna strategia biznesu. In T. Porębska-Miąc & H. Sroka (red.) Systemy wspomagania organizacji (pp. 15-23). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 20. Kolny, B. (2016). Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku usług zagospodarowujących czas wolny. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 302, 150-161.
 21. Kucharska, B. (2015). Wirtualizacja zachowań nabywczych jako przejaw innowacyjności konsumentów w handlu detalicznym. Marketing i Rynek, 10, 40-45.
 22. Kucharska, B., & Malinowska, M. (2019). Wirtualizacja obsługi klienta w handlu detalicznym - perspektywa przedsiębiorstwa i klienta. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 20(12), 141-156.
 23. Kucia, M. (2014). Wirtualizacja działalności handlowej przedsiębiorstw. Marketing i Rynek, 8(CD), 873-880.
 24. Mach-Król, M., & Hadasik, B. (2021). On a certain research gap in big data mining for customer insights. Applied Sciences, 11(15), 6993. https://doi.org/10.3390/app1115 6993
 25. Marie, A., & Grybś, M. (2013). Modern trends in consumer behaviour in era of e-communication. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 151, 263-273.
 26. Mishkind, M. C., Shore, J. H., & Schneck, C. D. (2021). Telemental health response to the COVID-19 pandemic: Virtualization of outpatient care now as a pathway to the future. Telemedicine and E-Health, 27(7), 709-711. https://doi.org/10.1089/tmj. 2020.0303
 27. McNeely C. L., Schintler L. A., & Stabile B. (2020). Social determinants and COVID-19 disparities: Differential pandemic effects and dynamics. World Medical & Health Policy, 12(3), 206-217. https://doi.org/10.1002/wmh3.370
 28. Patrzałek, W. (2014). Konsument wobec wyzwań współczesnych megatrendów. Handel wewnętrzny, 351(4), 263-277.
 29. Rahman, M. A., Islam, M. A., Esha, B. H., Sultana, N., & Chakravorty, S. (2018). Consumer buying behavior towards online shopping: An empirical study on Dhaka city, Bangladesh. Cogent Business & Management, 5(1), 1514940. https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1514940
 30. Rizun, M., & Strzelecki, A. (2020). Students' acceptance of the COVID-19 impact on shifting higher education to distance learning in Poland. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(18), 6468. https://doi.org/10.3390/ijerph17186468
 31. Sowa, I., & Zrałek, J. (2015). Wirtualizacja zachowań młodych konsumentów. Marketing i Rynek, 8 (CD), 658-668.
 32. Tarapata, J., & Krzepicka, A. (2018). Wirtualizacja zachowań konsumentów a zjawisko domocentryzmu. Nowoczesne Systemy Zarządzania. Modern Management Systems, 13(2), 93-106.
 33. Verdouw, C. N., Wolfert, J., Beulens, A. J. M., & Rialland, A. (2016). Virtualization of food supply chains with the internet of things. Journal of Food Engineering, 176, 128-136. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2015.11.009
 34. Włodarczyk, K. (2015). Wirtualizacja konsumpcji polskiego społeczeństwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 414, 237-249. https://doi.org/ 10.15611/pn.2015.414.18
 35. Wnukowski D. (2020), Konsekwencje epidemii koronawirusa dla gospodarki UE. Biuletyn PISM, 45(1977).
 36. Żarczyńska-Dobiesz, A., & Chomątowska, B. (2014). Pokolenie Z na rynku pracy - wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 350, 405-415. https://doi.org/10.15611/pn.2014.350.36
Cited by
Show
ISSN
2720-457X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22367/arbe.2021.01.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu