BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzyk Adrian (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Działania klubów piłkarskich na rzecz ochrony środowiska - studium przypadku Forest Green Rovers
Actions of Football Clubs in Favour of Environment Protection - Forest Green Rovers Case Study
Source
Academic Review of Business and Economics (ARBE), 2021, vol. 1(1), s. 60-76, tab., bibliogr. 47 poz.
Keyword
Ochrona środowiska, Strategie proekologiczne, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Kluby piłkarskie, Studium przypadku
Environmental protection, Pro-ecological strategies, Corporate Social Responsibility (CSR), Football clubs, Case study
Note
JEL Classification: Z20
streszcz., summ.
Company
Forest Green Rovers
Forest Green Rovers
Abstract
Artykuł skupia się na istocie działań prospołecznych w obszarze troski o środowisko. W pierwszej części przedstawiono istotę oraz zarys działań CSR. W części metodycznej dokonano rozpoznania za pomocą studium przypadku. Podmiotem badań był angielski klub Forest Green Rovers F.C., który uchodzi za najbardziej ekologiczny klub piłkarski na świecie. Głównym celem artykułu było pokazanie działań, jakie podejmuje klub Forest Green Rovers na rzecz środowiska naturalnego. Eksploracyjnym celem poznawczym opracowania stało się wskazanie różnic pomiędzy klubami w Polsce a angielskim klubem Forest Green Rovers, natomiast celem utylitarnym - zwiększenie świadomości o roli społecznej klubu piłkarskiego. Przedstawione zostały zarówno jego obecne działania na rzecz wzrostu zainteresowania tematami z obszaru ekologii, jak i plany na przyszłość. W ostatniej części artykułu znalazły się również implikacje zarządcze dla polskich klubów piłkarskich. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on the essence of pro-social activities in the area of environmental care. The first part of the article presents the essence and outline of CSR activities. In the methodological part, the diagnosis was made using a case study. The subject of the research was the English club Forest Green Rovers, which is considered to be the most ecological club in the world. The exploratory cognitive goal at work is to identify the differences between clubs in Poland and the English club Forest Green Rovers. The utilitarian goal is to spread awareness of the social role that the club should fulfill. Both its current activities aimed at increasing interest in topics in the field of ecology, as well as plans for the future were presented. The last part of the article also includes management implications for Polish football clubs. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acewicz, M. (2012). Czynniki wiążące autorytetu. Ekonomia i Zarządzanie, 4(3), 7-23.
 2. Bankier. (2019). Te sporty są w Polsce najpopularniejsze. Pobrano z: https://www.bankier. pl/wiadomosc/Najpopularniejsze-sporty-w-Polsce-Najchetniej-trenowana-pilka-nozna-7715481.html (dostęp: 1.08.2021).
 3. Beardmore, A., Jones, M., & Biddle, M. (2020). Strengthening Local Communities programme evaluation: Forest Green project. UWE Bristol: Gloucestershire Clinical Commissioning Group and Gloucestershire County Council.
 4. Bernatt, M. (2009). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. Bridgewater, S. (2010). What is a football brand? In Football Brands. London: Palgrave Macmillan, https://doi.org/10.1057/9780230281363
 6. Ceglińska, M. (2015). Selected aspects of environmental management on the example of British football clubs. Quality in Sport, 1(4). https://doi.org/10.12775/QS.2015.019
 7. Climate Action. (2017). World's most sustainable football club wins league promotion. Pobrano z: https://www.climateaction.org/news/worlds-most-sustainable-football-club-wins-league-promotion (dostęp: 1.08.2021).
 8. Czakon, W., Klimas, P., & Kawa, A. (2019). Krótkowzroczność strategiczna: metodyczne aspekty systematycznego przeglądu literatury. Studia Oeconomica Posnaniensia, 7(2), 27-37. https://doi.org/ 10.18559/SOEP.2019.2.2
 9. Deloitte. (2020). Raport: Football Money League 2020.
 10. Dziennik Trybuna. (n.d.). Klub wegański oraz ekologiczny. Pobrano z: https://trybuna. info/sport/klub-weganski-oraz-ekologiczny (dostęp: 1.08.2021).
 11. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. (n.d.). System ekozarządzania i audytu EMAS. http://emas.gdos.gov.pl/files/aktualnosci/174139/Folder-EMAS_publikacja_news_ image.pdf (dostęp: 1.08.2021).
 12. FlashScore.com. (n.d.). Forest Green. Pobrano z: https://www.flashscore.com/team/forest- green/v7ZNnsJG/ (dostęp: 1.08.2021).
 13. Forbes. (2018). Lista "Forbes" 100 najlepiej zarabiających celebrytów na świecie. Pobrano z: https://www.forbes.pl/life/100-najlepiej-zarabiajacych-celebrytow-na-swiecie-2018/698s2qf (dostęp: 1.08.2021).
 14. Forest Green Rovers. (2021). FGR community, Pobrano z: https://www.fgr.co.uk/fgr-community (dostęp: 1.08.2021).
 15. Forest Green Rovers. (n.d.). Our ethos. Greeneng up football. Pobrano z: https://www.fgr. co.uk/our-ethos/greening-up-football (dostęp: 14.03.2021).
 16. Giulianotti, R. (2002). Supporters, followers, fans, and flaneurs: A taxonomy of spectator identities in football. Journal of Sport and Social Issues, 26(1), 30-41. http:// doi.org/10.1177/0193723502261003
 17. Grabowski, A. (2017). Działalność niemieckich przedsiębiorstw sportowych (piłkarskich) a społeczna odpowiedzialność biznesu. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 20(3), s. 121-130. http://doi.org/:10.18778/1899-2226.20.3.09
 18. Grabowski A., (2020). Polskie profesjonalne kluby piłkarskie wobec CSR. W: G. Botwina (red.). Zarządzanie w polskim sporcie (s. 69-82). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 19. James, S. (2017). Forest Green: The eco-friendly club with a robot mower and big ambitions. Pobrano z: https://www.theguardian.com/football/2017/jul/31/forest-green-rovers-league-two (dostęp: 1.08.2021).
 20. Kantor, A., & Kubiczek, J. (2021). Polish culture in the face of the COVID-19 pandemic crisis. Journal of Risk and Financial Management, 14(4), 181. https:// doi.org/10.3390/jrfm14040181
 21. Klimas, P., & Pietrzyk, A. (2018). Wykorzystanie koncepcji BMC na przykładzie klubów piłkarskich. Fundacja Biznesu i Nauki, 53-102.
 22. Klimas, P. (2011). Bliskość organizacyjna - krytyczny przegląd literatury źródłem inspiracji badawczej. W: I. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach (s. 169-184). Katowice: TNOiK.
 23. Kubiak, I. (2018). Ponad połowa populacji świata oglądała mundial. FIFA chwali się rekordem. Pobrano z: https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/795382/ponad-polowa-populacji-swiata-ogladala-mundial-fifa-chwali-sie-rekordem (dostęp: 1.08.2021).
 24. Kubiczek, J. (2019). Wyzwania instytucji kultury w zakresie marketingu i sponsoringu przez biznes. W: B. Reformat, A. Kwiecień, & A. Nocoń A. (red.), Biznes w kulturze - kultura w biznesie. Nowe trendy w otoczeniu jednostek kultury (s. 41-50). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 25. Kubiczek, J. (2020). Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie linii lotniczych. Marketing i Rynek, 10, s. 23-29. https://doi.org/10.33226/1231-7853. 2020.10.3
 26. Kuraszko, I., & Rok, B. (2007). Społeczna odpowiedzialność biznesu i ekonomia społeczna. Ekonomia Społeczna. Teksty. Pobrano z: www.1ublin.ngo.pl/files/ekonomia spoleczna.pl/public/teksty2007/080304_ES_teskty_2007_Kuraszko_Rok.pdf (dostęp: 1.08.2021).
 27. Lenartowicz, M. (2017). Socjalizacja konsumentów sportu. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 57, 62-72.
 28. Liverpool FC. (n.d.). Official LFC supporters clubs. Pobrano z: https://www.liverpoolfc. com/fans/official-lfc-supporters-clubs (dostęp: 1.08.2021).
 29. Mizerek, H. (2017). Studium przypadku w badaniach nad edukacją. Istota i paleta zastosowań. Przegląd Pedagogiczny, 1, 9-22.
 30. Manchester United FC. (n.d.). Manchester United supporters' clubs. Pobrano z: https:// www.manutd.com/en/fans/supporters-clubs (dostęp: 1.08.2021).
 31. Meczyki. (n.d.). Liczba klubów piłkarskich wg województw. Pobrano z: https://www.meczyki.pl/sportbuzz/liczbaklubowpilkarskichwgwojewodztw/147961 (dostęp: 1.08. 2021).
 32. Onet. (2016). Polska - Portugalia: padł rekord oglądalności. Pobrano z: https://sport. onet.pl/pilka-nozna/euro-2016/euro-2016-polska-portugalia-padl-rekord-ogladalnosci/ e59dkd (dostęp: 1.08.2021).
 33. Orłowska, A., Mazur, Z., & Łaguna, M. (2017). Systematyczny przegląd literatury: Na czym polega i czym różni się od innych przeglądów? Ogrody Nauk i Sztuk, 7, 350-363.
 34. PKN. (2013). ISO 26000. Guidance on social responsibility. Norma Międzynarodowa dotycząca społecznej odpowiedzialności. Pobrano z: https://www.pkn.pl/informacje/ 2013/09/iso-26000 (dostęp: 1.08.2021).
 35. PolskieRadio24.pl. (2016). Ekologiczny stadion, wegańskie menu i "zielony" właściciel - to najbardziej alternatywny klub świata? Pobrano z: https://polskieradio24.pl/43/265/ Artykul/1696773,Ekologiczny-stadion-weganskie-menu-i-zielony-wlasciciel-to-najbardziej-alternatywny-klub-swiata (dostęp: 1.08.2021).
 36. Raport Deloitte (2020), Football Money League 2020, Pobrano z: https://www2.deloitte. com/pl/pl/pages/consumer-business/articles/deloitte-football-money-league-2020.html (dostęp: 1.08.2021).
 37. SportsShow. (2021).Top 10 most popular sports in the world. 2021 power ranking. Pobrano z: https://sportsshow.net/top-10-most-popular-sports-in-the-world (dostęp: 1.08.2021).
 38. Samuel, A. (2018). Macromarketing insights ninety minutes at a time: A season with Forest Green Rovers, the world's greenest football club. Presented at: Macromarketing Conference, Leipzig, 9-12 July 2018. Proceedings Macromarketing Conference 2018. Macromarketing Society Inc.
 39. Skałecka, K. (2017). Społeczna odpowiedzialność biznesu w sporcie. Analiza przykładowych działań krajowych i zagranicznych organizacji sportowych. Przegląd Współczesnych Problemów Zarządzania, 3, 20-31.
 40. Stake, R.E. (1997). Studium przypadku. W: L. Korporowicz (red.), Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 41. Sznajder, M. (2013). Korzyści z wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (z uwzględnieniem koncepcji interesariuszy). Ekonomia i Zarządzanie, 5(2), 194-211. https://doi.org./10.12846/j.em.2013.02.12
 42. Tartak, J. (2019). The problem of racism in European football. Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje, 34(34), 155-181. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.5191
 43. Transfermarkt. (n.d.). Pobrano z: https://www.transfermarkt.pl/forest-green-rovers/rekordabgaenge/verein/3455 (dostęp: 1.08.2021).
 44. Tyszka, T. (2010). Pułapki oceniania. Decyzje, 13, 5-25.
 45. World Atlas. (2020). The most popular sports in the world. Pobrano z: https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-most-popular-sports-in-the-world.html (dostęp:1.08.2021).
 46. Zembura, P. et al. (2020). Analiza odpowiedzialności społecznej klubów Fortuny 1 Ligi w sezonie 2019/2020. Warszawa: Fundacja Institute for Sport Governance. Pobrano z http://govsport.eu (dostęp: 1.08.2021).
 47. Zuzek, D. K. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 21(2), 197-207. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.197207
Cited by
Show
ISSN
2720-457X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22367/arbe.2021.01.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu