BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłak Marcin (Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza)
Title
Wspólnoty praktyków jako styl życia pracowników współczesnych organizacji
Communities of Practice as an Employee Lifestyle in Contemporary Organizations
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2022, nr 1 (144), s. 43-55, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Human Resource Management
Keyword
Pracownicy wiedzy, Wiedza, Styl życia
Knowledge workers, Knowledge, Lifestyle
Note
JEL Classification: J24, J46, J53
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było ukazanie szeregu argumentów i przesłanek wskazujących na znaczenie wspólnoty praktyków zarówno w stylu życia pracowników współczesnych organizacji, jak i w funkcjonowaniu organizacji. Coraz częściej obserwuje się znaczny wzrost roli nowego typu specjalistów, tzw. pracowników wiedzy (knowledge workers). Reprezentują oni wysoki poziom wykształcenia i doświadczenia oraz wiedzy specjalistycznej. Do ich najważniejszych zadań należy tworzenie, rozpowszechnianie oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy i informacji w organizacji. Ci unikalni pracownicy tworzą swoistego rodzaju społeczności, tzw. wspólnoty praktyków (communities of practice), które funkcjonując i rozwijając się w organizacji, stanowią dla niej spajającą tkankę społeczną. Natomiast udział we wspólnocie praktyków wpływa i kształtuje styl życia pracowników współczesnych organizacji. Artykuł jest opracowaniem przeglądowym o charakterze teoretycznym, natomiast analiza podejmowanej problematyki odbywa się na podstawie przeglądu literatury przedmiotu i nie wyczerpuje całości zagadnienia. Autor skupił się na najistotniejszych obszarach analizowanego zjawiska, korzyściach i zaletach, a także na jego związkach z perspektywy organizacji. Wskazano również na istotny wpływ wspólnot praktyków na sprawność funkcjonowania organizacji oraz na jej sukces rynkowy. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is to present several arguments and premises indicating the importance of the community of practice in the lifestyle of employees of modern organizations. Currently, there is a significant increase in the importance of a new type of specialist known as the knowledge worker. Such employees are characterized by a high level of education, experience, and expertise. The most important objectives of their work include the creation, dissemination, and practical use of knowledge and information in the organization. These unique employees form a kind of community of practice that functions and develops within the organization and constitutes its cohesive social fabric. Participation in a community of practice influences and shapes the lifestyles of employees in contemporary organizations. The article is a review study of a theoretical nature as well as an analysis of this issue based on an examination of the literature on the subject. It does not exhaust the entire issue of a community of practice as a lifestyle of modern employees. The author focused on the most important areas of the analyzed phenomenon, its benefits and advantages as well as its relationships from the perspective of the organization. The article also points out this community's importance for the organization in terms of the efficiency of its functioning and market success through the creation of conditions for the emergence and development of communities of practice that bring tangible benefits to the organization itself. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beitler, M. (2005). Communities of Practice. Pobrane z: http//www.mikebeitler.com.
 2. Brailsford, T. W. (2001). Building a knowledge community at Hallmark Cards. Research Technology Management, September/October.
 3. Brdulak, J. J. (2005). Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 4. Cewińska, J., Striker, M. (2020a). Elementy stylu życia jako determinanty pracy w zespole. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. Cewińska, J., Striker, M. (2020b). Kierowanie zespołami zróżnicowanymi ze względu na styl życia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Choi, H., Ahn, J., Jung, S., Kim, J. (2020). Communities of Practice and Knowledge Management Systems: Effects on Knowledge Management Activities and Innovation Performance. Knowledge Management Research and Practice, 18 (1). DOI: 10.1080/14778238.2019.1598578.
 7. Dach, D. (2006). Tworzenie lokalnej wspólnoty wiedzy. "Management Forum 2020": Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania strategicznego, materiały konferencyjne.
 8. Donaldson, J. (2020). Building a Digitally Enhanced Community of Practice. Information and Learning Science, 121 (5/6). DOI: 10.1108/ILS-04-2020-0066.
 9. Evan, Ch. (2005). Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 10. Gach, D. (2007). Wspólnoty praktyki. W: B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 11. Gierszewska, G. (2017). Wspomaganie zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach. W: A. Gąsiorkiewicz, K. Sitarski, O. Sobolewska, M. Wiśniewski (red.), Gospodarka cyfrowa 2016. Zarządzanie, innowacje, społeczeństwo i technologie, Warszawa: Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska.
 12. Glaze-Crampes, A. (2020). Leveraging Communities of Practice as Professional Learning Communities in Science, Technology, Engineering, Math (STEM) Education. Education Sciences, 10 (8). DOI: 10.3390/educsci10080190.
 13. Gongla, P., Rizzuto, C. R. (2001). Evolving communities of practice, IBM Global Service experiences. IBM System Journal, 4.
 14. Jashapara, A. (2006). Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 15. Kowalkiewicz, M. (2005). Zarządzanie wiedzą krok po kroku. Kapitał intelektualny, kapitał społeczny, społeczności w działaniu. Gazeta IT, 39 (9). Pobrane z: http://www.gazeta-it.pl/archiwum/git11/kapital.html.
 16. Lesser, E., Storck, J. (2001). Communities of Practice and Organizational Performance: IBM Global Service Experiences. IBM System Journal, 4.
 17. Miyachi, C. (2018). Community of Practice. IEEE Cloud Computing, 5 (1). DOI: 10.1109/MCC.2018.011791709.
 18. Pyrko, I., Dörfler, V., Eden, C. (2017). Thinking Together: What Makes Communities of Practice Work?. Human Relations, 70 (4). DOI: 10.1177/0018726716661040.
 19. Pyrko, I., Dörfler, V., Eden, C. (2019). Communities of Practice in Landscapes of Practice. Management Learning, 50 (4). DOI: 10.1177/1350507619860854.
 20. Silva, R., da, Gimenes, I., Maldonado, J. (2020). The Challenge of Evaluating Virtual Communities of Practice: A Systematic Mapping Study. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 15. DOI: 10.28945/4505.
 21. Skyrme, D. J. (1999). Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise. Oxford: Butterworth Heinemann.
 22. Smith, S., Kempster, S., Wenger-Trayner, E. (2019). Developing a Program Community of Practice for Leadership Development. Journal of Management Education, 43 (1). DOI: 10.1177/1052562918812143.
 23. Tierney, A., Aidulis, D., Park, J., Clark, K. (2020). Supporting SoTL Development through Communities of Practice. Teaching and Learning Inquiry, 8 (2). DOI: 10.20343/TEACHLEARNINQU.8.2.4.
 24. Wenger, E., McDermott, R., Snyder, W. (2002). A Guide to Managing Knowledge. Cultivating Communities of Practice, Boston, Mass.: Harvard Business School Press.
 25. Wenger, E., Snyder, W. (2000). Communities of Practice: The Organizational Frontier. Harvard Business Review, January-February.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.7548
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu