BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtys Anna (Politechnika Świętokrzyska)
Title
Realizacja programów Corporate Wellbeing i Workplace Wellness z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem personalnym
Implementing Corporate Wellbeing and Workplace Wellness Programs Taking into Account Personnel Risk Management
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2022, nr 1 (144), s. 21-42, bibliogr. 60 poz.
Human Resource Management
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Zasoby ludzkie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Promocja zdrowia, Równowaga praca-życie, Zadowolenie z pracy, Dobrostan
Risk management, Human resources, Human Resources Management (HRM), Health promotion, Work-Life Balance (WLB), Job satisfaction, Well-being
Note
JEL Classification: M5
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu była analiza programów Corporate Wellbeing i Workplace Wellness, implementowanych w przedsiębiorstwach działających na terenie Polski, oraz ich ocena krytyczna w odniesieniu do założeń koncepcyjnych teorii dobrostanu pracowniczego i danych statystycznych, a także określenie ich skuteczności w zarządzaniu ryzykiem personalnym. W artykule skupiono się na charakterystykach programów i rozwiązań Corporate Wellbeing i Workplace Wellness (na podstawie opisu działań zamieszczonych na Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w raportach zrównoważonego rozwoju i stronach internetowych wytypowanych firm działających na terenie Polski), jak również na wybranych obszarach ryzyka personalnego (Jak robią to najlepsi?..., 2020). (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to analyze the corporate wellbeing and workplace wellness programs implemented in Polish companies and their critical analysis in accordance with the conceptual assumptions of the theory of employee wellbeing and statistical data as well as to assess their effectiveness in personnel risk management. The article focuses on the characteristics of corporate wellbeing and workplace wellness programs and solutions (as based on the description of activities posted by the Responsible Business Forum in their sustainable development reports as well as on the websites of selected companies operating in Poland) as well as selected areas of personnel risk. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ABSL (2020). Well-being pracowników w nowej rzeczywistości - od czego zacząć? Pobrane z: https://absl.pl/en/news/p/well-being-pracownikow-w-nowej-rzeczywistosci-od-czego-zaczac.
 2. Błaszczak, A. (b.d.). Warto poszukać firmy dbającej o dobrostan pracowników. Pobrane z: https://www.rp.pl/Praca/303319934-Warto-poszukac-firmy-dbajacej-o-dobrostan-pracownikow.html.
 3. Bombiak, E. (2018). Ryzyko personalne w organizacji - szansa czy zagrożenie? Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 8 (1), 44.
 4. Budzik, S. (b.d.). Jak ustawa Obamacare zmieniła rynek ubezpieczeń zdrowotnych w USA. Pobrane z: https://deon24.com/2021/03/01/jak-ustawa-obamacare-zmienila-rynek-ubezpieczen-zdrowotnych-w-usa/.
 5. Centers for Disease Control and Prevention (b.d.). Assesement - Model - Workplace Health Promotion - CDC. Pobrane z: https://www.cdc.gov/workplacehealthpromotion/model/index.html.
 6. Cewińska, J., Striker, M. (2020). Kierowanie zespołami zróżnicowanymi ze względu na styl życia. Łódź: Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Clark, A. D. (2015). Quality EAPs Carry Their Weight. Benefit Magazine, 52.
 8. Czerkawska, A. (2019). Pozytywny potencjał organizacji. Wellbeing Institute. Pobrane z: https://wellbeinginstitute.com.pl/pozytywny-potencjal-organizacji-2/.
 9. Deloitte (2018). Raport "HR Trendy 2018". Pobrane z: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/raport-trendy-hr-2018.html.
 10. Deloitte (2019). Raport "HR Trendy 2019". Pobrane z: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/raport-trendy-hr-2019.html.
 11. Deloitte (b.d.). TRENDY: Dobre samopoczucie pracowników. Well-being, dobrostan, równowaga. Pobrane z: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/trendy-dobre-samopoczucie-pracownikow.html.
 12. Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków 2015. Pobrane z: http://www.diagnoza.com/.
 13. Dudek, J. (2014). Relacje rodzajów ryzyka personalnego i komponentów postaw temporalnych w środowisku pracy. W: A. Lipka, M. Król, T. Waszczak i in., Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego. Warszawa: Difin.
 14. Forum Odpowiedzialnego Biznesu (b.d.). Dobre Praktyki CSR w Polsce. Pobrane z: https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/.
 15. Gallup (2019). 2018 Global Great Jobs Briefing. Pobrane z: https://news.gallup.com/reports/233375/gallup-global-great-jobs-report-2018.aspx
 16. Gołębski, M. (2015). Parametryzacja funkcji personalnej jako narzędzie zarządzania ryzykiem kadrowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74, t. 1, 523-532. DOI:10.18276frfu.2015.74/1-15.
 17. Gonçalves, S. P., Neves, J. (2011). Factorial Validation of Warr's Well-Being Measure: A Sample Study on Police Officers. Psychology, 7 (2).
 18. Gniazdowski, A. (1997). Promocja zdrowia w miejscu pracy. Teoria i zagadnienia praktyczne. Łódź: IMP.
 19. Goetzel, R. Z., Ozminkowski, R. J. (2008). The Health and Cost Benefits of Work Site Health-Promotion Programs. Annual Review of Public Health, 303-323.
 20. Harter, J. (2020). 4 Factors Driving Record-High Employee Engagement in U.S. Pobrane z: https://www.gallup.com/workplace/284180/factors-driving-record-high-employee-engagement.aspx.
 21. Hays Poland (2020). Badanie "Prawdziwe aspekty miejsca pracy 2019". Pobrane z: https://hrnews.pl/satysfakcja-ktora-zatrzymuje-pracownikow/.
 22. Healthy People 2020, Leading Health Indicators, March 15, 2017. Pobrane z: https:// www.healthypeople.gov/2020/Leading-Health-Indicators.
 23. Horn, J. E., van, Taris, T., Schaufeli, W. B., Schreurs, P. J. G. (2004). The Structure of Occupational Well-Being: A Study among Dutch Teachers. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77.
 24. ICAS Poland. (2021). Employee Assistance Program (EAP). Pobrane z: ICAS.pl.
 25. Interia Biznes (2020). 20-30 proc. zatrudnionych Polaków pracuje na umowach czasowych i cywilnoprawnych. To oni najczęściej tracą pracę podczas koronakryzysu. Pobrane z: https://biznes.newseria.pl/news/2030-proc,p1348855056#:~:text=20%E2%80%9330%20proc.-,zatrudnionych%20Polak%C3%B3w%20pracuje%20na%20umowach%20czasowych%20i%20cywilnoprawnych.,najcz%C4%99%C5%9Bciej%20trac%C4%85%20prac%C4%99%20podczas%20koronakryzysu&text=%E2%80%93%20Podczas%20pandemii%20koronawirusa%20zwolnienia%20w,pracuj%C4%85cych%20na%20podstawie%20um%C3%B3w%20cywilnoprawnych.&text=To%20du%C5%BCo%20bardziej%20zauwa%C5%BCalny%20spadek%20ni%C5%BC%20w%20przypadku%20um%C3%B3w%20o%20prac%C4%99.
 26. Jak robią to najlepsi? Well-being w najlepszym wydaniu - część 1. (2020). Pobrane z: https://activy.app/pl/blog/post/well-being-w-najlepszym-wydaniu.
 27. Jak ustawa Obamacare zmieniła rynek ubezpieczeń zdrowotnych w USA. Pobrane z: https://amerykapopolsku.com/2021/11/01/jak-ustawa-obamacare-zmienila-rynek-ubezpieczen-zdrowotnych-w-usa-2/.
 28. Kivimaki, M., Nyberg, S. T., Batty, G. D., Fransson, E., Heikkila, K., Alfredsson, L. i in. (2012). Job Strain as a Risk Factor for Coronary Heart Disease: A Collaborative Meta-Analysis of Individual Participant Data. Lancet. DOI: 10.1016/S0140-6736(12)60994-5.
 29. Kozioł, L., Wojtowicz, A. (2016). Wybrane praktyki zarządcze a dobrostan pracowniczy. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 71, Organizacja i Zarządzanie, 168-169. DOI:10.21008/j.0239-9415.2016.071.15.
 30. LeanPassion (2019). Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy. Pobrane z: https://radek-drzewiecki.pl/wyniki-iii-edycji-ogolnopolskiego-badania-satysfakcji-z-pracy/.
 31. Maignan, I., Ferrell, O. C. (2011). Corporate Social Responsibility and Marketing: An Integrative Framework. Journal of the Academy of Marketing Science, 32 (1). DOI: 10.1177/0092070303258971.
 32. Mariotti, A. (2015). The Effects of Chronic Stress on Health: New Insights into the Molecular Mechanisms of Brain-Body Communication. Future Science, 1 (3). FSO23, https://doi:10.4155/fso.15.21.
 33. Masi, D. A. (2011). Definition and History of Employee Assistance Programs. Baltimore: University of Maryland.
 34. Medonet (2019). Choroby cywilizacyjne - przyczyny i leczenie. Pobrane z: https://www.medonet.pl/zdrowie,choroby-cywilizacyjne---przyczyny-i-leczenie,artykul,1735188.html.
 35. Miller, S. (2013). Wellness Program 'Best Practices' Foster Success. Society for Human Resource Management, 20 (2). Pobrane z: https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/benefits/pages/wellness-best-practices.aspx.
 36. Molek-Winiarska, D. (2019). Istotność współpracy specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w realizacji skutecznych interwencji antystresowych. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2.
 37. Naci, H., Ioannidis, J. P. A. (2015). Evaluation of Wellness Determinants and Interventions by Citizen Scientists. JAMA, 314 (2), 121-122. DOI: 10.1001/jama.2015.6160.PMID.26068643.
 38. Namysł, A., Kazenas, A., Bugajska, J. (2012). Promocja zdrowia w miejscu pracy - inwestycja w zdrowie pracownika i w kapitał firmy. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.
 39. Niemal każdy Polak cierpi z powodu bólu... (2016). Pobrane z: https://zdrowie.wprost.pl/zdrowie/533775/niemal-kazdy-polak-cierpi-z-powodu-bolu-ale-tylko-36-proc-o-tym-mowi.html.
 40. Olearczyk, A., Walewska-Zielecka, B. Wpływ pandemii COVID-19 na wybrane obszary zdrowia, stylu życia i samopoczucia pracowników w Polsce. Pobrane z: http://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/132289/PDF/01_04_A_Olearczyk_B_Walewska-Zielecka_Wplyw_pandemii_COVID-19_na%20wybrane_obszary_zdrowia.pdf. DOI: 10.34616/142080.
 41. Ottawa Charter for Health Promotion. Pobrane z: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_Charter.pdf.
 42. Polska Akademia Nauk (2021). "Niedostateczny poziom aktywności fizycznej w Polsce jako zagrożenie i wyzwanie dla zdrowia publicznego". Raport Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Pobrane z: https://publicum.umed.lodz.pl/info/book/AML5e594022d7cc442d9dc6a9783a4bbe3a/Publikacja+%25E2%2580%2593+Niedostateczny+poziom+aktywno%25C5%259Bci+fizycznej+w+Polsce+jako+zagro%25C5%25BCenie+i+wyzwanie+dla+zdrowia+publicznego.+Raport+Komitetu+Zdrowia+Publicznego+Polskiej+Akademii+Nauk+%25E2%2580%2593+Uniwersytet+Medyczny+w+%25C5%2581odzi-+title?ps=20&lang=pl&pn=1&cid=364598.
 43. Puchalski, K., Korzeniowska, E. (2002). Zaangażowanie zakładów pracy w Polsce w promocję zdrowia personelu. Kierunki rozwoju w latach 1998-2002. Medycyna Pracy, 53.
 44. Puchalski, K., Korzeniowska, E. (2019). Promocja zdrowia w średnich i dużych firmach w Polsce w 2017 r. - rozpowszechnienie, realizacja, efekty i trudności. Medycyna Pracy, 70 (3). DOI: 10.13075/mp.5893.00802.
 45. Ramusiewicz, K. (2019). Mamy epidemię depresji. 1/4 Polaków ma zaburzenia psychiczne. Pobrane z: https://portal.abczdrowie.pl/mamy-epidemie-depresji-1-4-polakow-ma-zaburzenia-psychiczne.
 46. Rath T., Harter J., The Five Essential Elements of Well-Being. Pobrane z: https://www.gallup.com/workplace/237020/five-essential-elements.aspx
 47. Richard, M. A., Hutchison, W. S., Emener, W. G. (2009). Employee Assistance Programs: Wellness/ Enhancement Programming. Springfield, Ill.: Charles C. Thomas Publ.
 48. Schulte, P. A., Pandalai, S., Wulsin, V., Chun, H. K. (2012). Interaction of Occupational and Personal Risk Factors. W: Workforce Health and Safety. American Journal of Public Health, 102 (3), 434-448. DOI: 10.2105/AJPH.2011.300249.
 49. Shier, V. (2013). Workplace Wellness Programs Study. Rand Health Quarterly, 3 (2), 7.
 50. SHRM (b.d.). How to Establish and Design a Wellness Program. Pobrane z: https://www.shrm.org/resourcesandtools/tools-and-samples/how-to-guides/pages/howtoestablishanddesignawellnessprogram.aspx.
 51. Soeren, M., Hangsheng, L. P., Caolyeras, J. Y., Huang, C. R., Van Busum, K., Khodaykov, D., Griffin, R. W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 52. Strykowska, M. (2009). Dobrostan pracowników a zarządzanie współczesnymi organizacjami. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 71 (1). Pobrane z: http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/4943/1/12_Maria_Strykowska_Dobrostan%20pracownik%C3%B3w%20a%20zarz%C4%85dzanie%20wsp%C3%B3%C5%82czesnymi%20organizacjami_187-194.pdf.
 53. Śliż, D., Mamcarz, A. (2018). Lifestyle Medicine. Warsaw: Medical University of Warsaw.
 54. Thomas, K. W., Velthouse, B. A. (1990). Cognitive Elements of Empowerment: An "Interpretive" Model of Intrinsic Task Motivation. Academy of Management Review, 15.
 55. The Hero Employee Health Management (EHM) Best Practices Scorecard. (2014). Pobrane z: https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/global/Health/HERO-Scorecard-v4-with-scores.pdf.
 56. Tulchinsky, T. H., Lalonde, M. (2018). The Health Field Concept and Health Promotion. Case Studies in Public Health, March 30. DOI:10.1016/B978-0-12-804571-8.00028-7.
 57. Warr, P. (1999). Well-Being and the Workplace. W: P. Kahneman, E. Diener, S. Schwarz (red.), Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology, New York: Russell Sage Foundation.
 58. Warr, P. (2007). Work, Happiness, and Unhappiness. Lawrence Erlbaum Associates. Pobrane z: https://eap24.pl/co-to-jest-eap/eap-w-polsce/.
 59. Well. hr (2019). Raport "Na zdrowie. Jak dbać o kondycję zdrowotną pracowników". Pobrane z: https://well.hr/pl/article/32/na-zdrowie-darmowy-raport-pe-en-inspiracji-.html.
 60. Żołnierczyk-Zreda, D. (b.d.). Program psychologicznego wspierania pracowników. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy. Pobrane z: http://archiwum.ciop.pl/17743.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.7546
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu