BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cewińska Joanna
Title
Od redakcji
From the Editor
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2022, nr 1 (144), s. 7-9
Human Resource Management
Keyword
Styl życia, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Lifestyle, Human Resources Management (HRM)
Abstract
Pojęcie "styl życia", choć używane na co dzień, jest niejednoznaczne, niejednorodne i trudne do interpretacji. Oznacza ono sposób bycia ludzi, który jest konsekwencją ich wyborów wynikających z potrzeb, preferencji, systemu wartości, codziennych praktyk, wzajemnego oddziaływania cech osobowych, uwarunkowań społeczno-ekonomicznych i sytuacji życiowych jednostek. Styl życia może być wyrażany przez wygląd zewnętrzny, sposób spędzania wolnego czasu, uczestnictwo w kulturze, w życiu rodzinnym, towarzyskim, w zachowaniach prozdrowotnych i innych. Może odróżniać nas od innych, ale może także stanowić o przynależności do pewnych grup społecznych. Jest zatem kryterium różnorodności zasobów ludzkich. Jak twierdzi Z. Melosik, styl życia stał się współcześnie główną płaszczyzną różnego typu klasyfikacji i zróżnicowania społecznego: żyjemy w coraz większym stopniu poprzez tymczasowe grupy zainteresowań i wspólnego spędzania wolnego czasu, grupy "life stylowe". (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu