BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piskorz Zbigniew (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), Badzmirowski Damian (CeBRiS sp. z o.o.), Mytnik Łukasz (Rada Programowa HR Data Club)
Title
Identyfikacja zachowań sygnalizujących zamiar odejścia z pracy - propozycja pomiaru
Identifying Behaviors that Signal Intent to Quit : a Measurement Proposal
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2022, nr 2 (145), s. 11-29, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Human Resource Management
Keyword
Zachowania pracownika, Wypowiedzenie pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie ryzykiem
Employee behaviours, Dismissal notice, Human Resources Management (HRM), Risk management
Note
JEL Classification: M50, M54
streszcz., summ.
Abstract
Dobrowolne odejścia pracowników przeważnie stanowią istotny koszt dla podmiotu gospodarczego, zwłaszcza gdy pracodawca nie spodziewa się takiej sytuacji. Literatura naukowa dostarcza dowody na to, że zachowanie osoby, która rozważa odejście, może mieć charakterystyczny wzorzec. Znając go, można określić poziom ryzyka odejścia pracownika, przy założeniu że posiada on intencję rezygnacji z pracy. Po trafnym zidentyfikowaniu takiego zamiaru pracownika można podjąć starania o zmianę jego nastawienia, zapobiec jego odejściu lub przygotować zastępstwo albo reorganizację. W ramach przeprowadzonych badań wyodrębniono skrypt zachowań sygnalizujących intencję odejścia z pracy. Skala Zachowań Przedrezygnacyjnych (SZPr) jest prostym i użytecznym narzędziem do zarządzania ryzykiem dobrowolnych odejść pracowników z organizacji dla przełożonych i zespołu HR. (abstrakt oryginalny)

Voluntary employee turnover usually creates a cost to the company, especially if the supervisor does not expect the resignation. Research literature provides evidence that the behavior of a person considering quitting may have a characteristic pattern. Assuming that the employee has an intention to quit, knowing this pattern it is possible to determine an employee's level of flight risk. Once an employee's intention to quit is accurately identified, economically justified efforts can be made to change the employee's attitude and prevent departure or prepare either a replacement or reorganization. As part of the research, a script of behaviors signaling an intention to quit was identified. The Pre-quitting Behavior Scale (PBS) is a simple and useful tool for supervisors and HR to manage the risk of voluntary resignation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska-Chudzińska, M. (2020). Employee retention management in the context of situational leadership. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy/Social Inequalities and Economic Growth, 62 (2), 214-227. DOI: 10.15584/nsawg.2020.2.14.
 2. Ajzen, I. (2012). The theory of planned behavior. W: P. A. M. Lange, A. W. Kruglanski, E. T. Higgins (red.), 1. Handbook of theories of social psychology (438-459). London, UK: Sage.
 3. Allen, D. G., Hancock, J. I., Vardaman, J. M., & McKee, D. N. (2014). Analytical mindsets in turnover research. Journal of Organizational Behavior, 35, S61-S86. DOI: 10.1002/job.1912.
 4. Ambady, N., Bernieri, F. J., Richeson, J. A. (2000). Toward a histology of social behavior: Judgmental accuracy from thin slices of the behavioral stream. Advances in Experimental Social Psychology, 32, 201-271.
 5. Ambady, N., Laplante, D., Nguyen, T., Rosenthal, R., Chaumeton, N., Levinson, W. (2002). Surgeons' tone of voice: a clue to malpractice history. Surgery, 132 (1), 5-9.
 6. Borkenau, P., Mauer, N., Riemann, R., Spinath, F. M., Angleitner, A. (2004). Thin Slices of Behavior as Cues of Personality and Intelligence. Journal of Personality and Social Psychology, 86 (4), 599-614.
 7. Brzeziński, J. (2002). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.
 8. Chênevert, D., Hill, K., Kilroy, S. (2022). Employees perceptions of non-monetary recognition practice and turnover: Does recognition source alignment and contrast matter? Human Resource Management Journal, 32 (1), 40-57. DOI: 10.1111/1748-8583.12354.
 9. Dolot, A. (2018). Przyczyny odchodzenia pracowników z organizacji. Zeszyty Naukowe UEK, 977 (5), 129-142. DOI: 10.15678/ZNUEK.2018.0977.0508.
 10. Fast, L., Funder, D. C. (2008). Personality as manifest in word use: Correlations with self-report, acquaintance report, and behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 94, 334-346.
 11. Funder, D. C. (2012). Accurate personality judgment. Current Directions in Psychological-Science, 21 (3), 177-182.
 12. Gardner, T. M., Van Iddekinge C. H., Hom P. W. (2018). If You've Got Leavin' on Your Mind: The Identification and Validation of Pre-Quitting Behaviors, Journal of Management, 44 (8), 3231-3257. DOI: 10.1177/0149206316665462.
 13. Gottman, J. M., Levenson, R. W. (2002). A two-factor model for predicting when a couple will divorce: Exploratory analyses using 14-year longitudinal data. Family Process, 41, 83-96. DOI:10.1111/j.1545-5300.2002.40102000083.x.
 14. Griffeth, R. W., Hom, P. W., Gaertner S. (2000). A Meta-Analysis of Antecedents and Correlates of Employee Turnover: Update, Moderator Tests, and Research Implications for the Next Millennium. Journal of Management, 26, 463-488. DOI: 10.1177/014920630002600305.
 15. Haviland-Jones, J. M., Lewis, M. (2005). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP.
 16. Heavey, A. L., Holwerda, J. A., Hausknecht, J. P. (2013). Causes and consequences of collective turnover: A meta-analytic review. Journal of Applied Psychology, 98 (3), 412-453. DOI: 10.1037/a0032380.
 17. Hom, P., Gardner, T. M. (2016). 13 symptomów tego, że twój pracownik chce odejść. Pobrane z: https://www.hbrp.pl/b/13-symptomow-tego-ze-twoj-pracownik-chce-odejsc/18z0Dmclq (22.11.2019).
 18. Hom, P., Lee, T. W., Shaw, J. D., Hausknecht, J. P. (2017). One hundred years of employee turnover and research. Journal of Applied Psychology, 102, 530-545. DOI: 10.1037/0021-9010.91.1.221.
 19. Kaufmann, W., Borry, E., DeHart-Davis, L. (2022). Can effective organizational rules keep employees from leaving? A study of green tape and turnover intention. Public Management Review, 1-22. DOI: 10.1080/14719037.2022.2026687.
 20. Lee, T. W., Hom, P. W., Eberly, M. B., Li, J. J., Mitchell, T. R. (2017). On the next decade of research in voluntary employee turnover. Academy of Management Perspectives, 31, 201-221. DOI: 10.5465/amp.2016.0123.
 21. Levinson, W. (1994). Physician-patient communication: a key to malpractice prevention. Jama, the journal of the American Medical Association, 272 (20), 1619-1620. DOI:10.1001/jama.1994.03520200075039.
 22. Meulenaere, K., de, Allen, D. G., Kunze, F. (2022). Age separation and voluntary turnover: asymmetric effects for collective turnover rates and individual turnover intentions depending on age. Personnel Psychology. DOI: 10.1111/peps.12505.
 23. Mytnik, Ł., Piskorz, Z., Badzmirowski, D. (2018). Metoda Zarządzania Ryzykiem Biznesowo-Personalnym (ZRBP). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 512, 152-162. DOI:10.15611/pn.2018.512.14.
 24. Oatley, K., Jenkins, J. M. (2021). Zrozumieć emocje. Warszawa: PWN.
 25. Park, T. Y., Shaw, J. D. (2013). Turnover rates and organizational performance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 98 (2), 268-309. DOI: 10.1037/a0030723.
 26. Paulo, B. M., de, Lindsay, J. J., Malone, B. E., Muhlenbruck, L., Charlton, K., Cooper, H. (2003). Cues to deception. Psychological Bulletin, 129 (1), 74-118. DOI: 10.1037/0033-2909.129.1.74.
 27. Peltokorpi, V., Allen, D. G., Shipp, A. (2022). Time to leave? The interaction of temporal focus and turnover intentions in explaining voluntary turnover behavior. Applied Psychology. DOI: 10.1111/apps.12378.
 28. Rubenstein, A. L., Eberly, M. B., Lee, T. W., Mitchell, T. R. (2017). Surveying the forest: A meta-analysis, moderator investigation, and future-oriented discussion of the antecedents of voluntary employee turnover. Personnel Psychology, 71, 23-61. DOI: 10.1111/peps.12226.
 29. Schank, R., Abelson, R. P. (1977). Scripts, plans, goals and understanding: An inqurity into human knowledge structures. Hillsdale: Erlbaum.
 30. Siwak, A. (2020). Kontekstowe i osobowe wyznaczniki zachowań sygnalizujących zamiar zwolnienia się z pracy. Nieopublikowana praca magisterska. Wrocław: Wydział Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu.
 31. Schmid Mast, M., Jonas, K., Hall, J. A. (2009). Give a person power and he or she will show interpersonal sensitivity: The phenomenon and its why and when. Journal of Personality and Social Psychology, 97 (5), 835-850.
 32. Taylor, S. E., Pham, L. B. (1996). Mental simulation, motivation, and action. W: P. M. Gollwitzer, J.A. Bargh (red.) The psychology of action: linking cognition and motivation to behavior (219-235). New York: Guilford Press.
 33. Wojciszke, B. (2011). Psychologia władzy. Nauka, 2, 51-69.
 34. Wojciszke, B. (2004). Systematycznie modyfikowane autoreplikacje: logika programu badań empirycznych w psychologii. W: J. Brzeziński (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów (44-68). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 35. Wojciszke, B. (1986). Teoria schematów społecznych. Wrocław: Ossolineum.
 36. Wong, K. F. E., Cheng, C. (2020). The turnover intention-behaviour link: A culture-moderated meta-analysis. Journal of Management Studies, 57 (6), 1174-1216, DOI: 10.1111/joms.1252.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.8334
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu