BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipowski Paweł (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)
Title
Ustawowe programy zdrowotne - uwarunkowania prawne i systemowe
The Health Programs in the Perspective of the Conditions of the Health Care System in Poland
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2021, t. 19, nr 2, s. 68-76, bibliogr. 4 poz.
Keyword
System ochrony zdrowia, Świadczenia zdrowotne, Prawo ochrony zdrowia, Zdrowie publiczne
Health care system, Health care benefits, Health protection law, Public health
Note
summ.
Company
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
Abstract
W publicznym systemie ochrony zdrowia w naszym kraju normatywną podstawą dla realizacji programów zdrowotnych jest w pierwszej kolejności ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (fragment tekstu)

This article presents the characteristics of health programs implemented from public funds in Poland which are based on generally applicable laws. The key element of the considerations is the presentation of the tasks of the public payer (National Health Fund) in the implementation of health programs. This issue is presented in the perspective of the conditions of the health care system in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Sidorko, A., Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych. Art. 2 [Zakres podmiotowy ustawy], w: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz. Stan prawny 1 stycznia 2018, red. A. Pietraszewska-Macheta, Wolters Kluwer, 2018: 39-45.
  2. Lenio P., Podmioty polskiego systemu ochrony zdrowia. Rodzaje podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w: Publiczno-prawne źródła finansowania ochrony zdrowia. Stan prawny 1 lutego 2018, Wolters Kluwer, 2018: 158-172.
  3. Karkowska D., Pojęcie zawodu medycznego. Zakres przedmiotowy pojęcia zawód medyczny, w: D. Karkowska, Zawody medyczne. Stan prawny na 1 czerwca 2012, Wolters Kluwer, 2012: 74-97.
  4. Stankiewicz R., Unijne zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i mobilność pacjentów a świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w innym państwie członkowskim (perspektywa unijna i krajowa). Zwrot kosztów transgranicznej opieki medycznej. Ogólne zasady zwrotu kosztów, w: Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski, Wolters Kluwer, 2016, https://sip.lex.pl/#/monograph/369395915/168/stankiewicz-rafal-krajowe-systemy-ochrony-zdrowia-a-unia-europejska-przyklad-polski?keyword=Stankiewicz Zasady dotycz ce wysoko ci zwrotu koszt w transgranicznej opieki zdrowotne&unitId=passage_372 (dostęp: 31.03.2022).
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.4467/20842627OZ.21.008.15762
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu