BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Włodarczyk Cezary, Opolski Janusz, Koronkiewicz Andrzej, Putz Jacek, Meder Janusz (Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy; Polska Unia Onkologii), Roszkowski Paweł, Goryński Paweł, Halik Rafał, Kwiatkowska Katarzyna, Krysińska-Pisarek Magdalena, Partyka Olga, Golinowska Stanisława, Fal Andrzej
Title
Wspomnienia o Doktorze Krzysztofie Kuszewskim - spiritus movens badań i działań w ochronie zdrowia
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2021, t. 19, nr 2, s. 86-93
Keyword
Ochrona zdrowia, Zdrowie publiczne, Medycyna, Przegląd dorobku naukowego
Health care protection, Public health, Medicine, Overview of scientific achievements
Kuszewski Krzysztof
Abstract
Prezentowane wspomnienia o zmarłym 8 lutego 2022 r. Krzysztofie Kuszewskim stanowią wyraz uznania środowiska zdrowia publicznego dla Jego życiowej działalności, która wywarła duży wpływ na rozwój tej dziedziny w najnowszej historii nauk o zdrowiu w Polsce Uznaliśmy, że studenci i młodsze pokolenie absolwentów zdrowia publicznego powinno poznać tę drogę życiową, której towarzyszyła pasja, energia i bojowość o sprawy i wartości w ochronie zdrowia najważniejsze. (fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.4467/20842627OZ.21.011.15765
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu