BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Ireneusz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Metafizyka w stosowaniu prostego języka przez Krajową Administrację Skarbową oraz Ministerstwo Finansów
Metaphysics in the Use of Plain Language by the National Revenue Administration and the Ministry of Finance
Source
Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2022, nr 3, s. 51-110, bibliogr. 158 poz.
Keyword
Administracja skarbowa, Służba Celna, Prawo podatkowe, Język informacyjny
Treasure administration, Customs Service, Tax regulations, Information language
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane ze stosowaniem prostego języka i jego upraszczaniem, ze szczególnym uwzględnieniem projektu "Ulga językowa", który realizuje Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z Ministerstwem Finansów. Autor krytycznie ocenia powyższe działania i apeluje do "decydentów" z Krajowej Administracji Skarbowej oraz Ministerstwa Finansów, aby jak najszybciej wycofali się z zauroczenia wszelakimi językowymi nowinkami na temat tzw. prostego języka w obszarze prawa podatkowego czy szerzej finansów publicznych.(abstrakt oryginalny)

The subject of the article are the issues related to the use of simple language and its simplification, with particular emphasis on the project Language Relief, which is implemented by the National Revenue Administration together with the Ministry of Finance. The author critically evaluates the above "activities" and appeals to the "decision-makers" from the Ministry of Finance and the National Revenue Administration to withdraw as soon as possible from the infatuation with all kinds of linguistic novelties about the so-called simple language in the area of tax law, or more broadly, public finance.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Zachodni WBK z przelewami natychmiastowymi od Blue Media, 2015, https://alebank.pl/bank-zachodni-wbk-z-przelewami-natychmiastowymi-od-blue-media/?id=54971&catid=357 (dostęp: 12.04.2022).
 2. Bartosiewicz A., Ocena rozporządzenia Ministra Finansów z 7.01.2022 r. i skutków wynikających z niego dla płatników, "Przegląd Podatkowy" 2022, nr 2.
 3. Bartosiewicz A., Szaraniec R., Opinia prawna w przedmiocie rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 - w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy, 2022, https://kdrc.pl/aktualnosci/opinia-prawna-w-przedmiocie-rozporzadzenia-mf-z-7-stycznia-2022-w-sprawie-przedluzenia-terminow-poboru-i-przekazania-zaliczek-na-podatek-dochodowy/ (dostęp: 13.04.2022).
 4. Bounaoui S., Kolejna dymisja za Polski Ład. Renata Oszast odchodzi z Ministerstwa Finansów, 2022, https://www.rmf24.pl/raporty/raport-polskilad/news-kolejna-dymisja-za-polski-lad-renata-oszast-odchodzi-z-minis,nId,5832250#crp_state=1 (dostęp: 22.04.2022).
 5. Brzeziński B., O (nie)sprawiedliwym podatku dochodowym od osób fizycznych. Refleksje na marginesie książki Adama Mariańskiego "Niesprawiedliwy polski podatek dochodowy od osób fizycznych", Warszawa 2021, ss. 406, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2022, nr 4 [w druku].
 6. Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008.
 7. Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Toruń 2017.
 8. Brzeziński B., Szkice z wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2002.
 9. Brzeziński B., "Taxation. Philosophical perspectives", Oxford 2018, ss. 288, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2022, nr 4 [w druku].
 10. Brzeziński B., Współczesne problemy organizacji i działania administracji podatkowej na świecie, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2002, nr 2.
 11. Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, Gdańsk 2013.
 12. Brzeziński B., Nykiel W., Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2000, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2000, nr 1.
 13. Brzeziński B., Nykiel W., Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2005, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2006, nr 1.
 14. Brzeziński B., Nykiel W., Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2010, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2011, nr 1.
 15. Brzeziński B., Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Poprawa efektywności polskiego systemu podatkowego w świetle zasad polityki podatkowej i tworzenia prawa, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 2020, nr 6.
 16. Business Insider, Mateusz Morawiecki, b.d., https://businessinsider.com.pl/mateusz-morawiecki (dostęp: 19.04.2022).
 17. Co sądzicie o wdrażaniu KAS - cz. I, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=27158 (dostęp: 30.04.2022).
 18. Co sądzicie o wdrażaniu KAS - cz. II, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=27157 (dostęp: 24.04.2022).
 19. Deklaracja prostego języka, b.d., https://www.gov.pl/documents/33372/436746/Deklaracja_prostego_jezyka.pdf/2269ad3f-0692-7fcd-9fc1-c3a9336aa2ed (dostęp: 9.04.2022).
 20. Dobre praktyki prostej komunikacji bankowej, 2021, https://zbp.pl/getmedia/74aaf8c3-6412-4350-a77a-128477fd4381/2-Dobre-praktyki-prostej-komunikacji-bankowej (dostęp: 15.04.2022).
 21. Do Premiera - Służba Cywilna, 2020, https://celnicy.pl/threads/do-premiera-sluzba-cywilna.16913/ (dostęp: 3.04.2022).
 22. Frączak P., Izdebski K., Kopińska G., Michałek W., Vetulani-Cęgiel A., Polski BezŁad Legislacyjny. Rządowy i parlamentarny proces legislacyjny w pierwszych dwóch latach IX kadencji (15 listopada 2019 - 15 listopada 2021). XIV raport Obywatelskiego Forum Legislacji, 2022, https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2022/04/Polski.BezLad.Legislacyjny_XIV.Raport.Obywatelskieg.Forum_.Legislacji.pdf (dostęp: 11.05.2022).
 23. Godusławski B., Szara eminencja resortu finansów i współpracowniczka Morawieckiego pod lupą CBA, 2021, https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8256394,ministerstwo-finansow-ustawa-antykorupcyjna-renata-oszast-cba.html (dostęp: 17.04.2022).
 24. Gomułowicz A., Oblicze polskiej dyktatury, "Nauka" 2018, nr 3.
 25. Gomułowicz A., Podatki a etyka, LEX/el. 2013.
 26. Gomułowicz A., Zasada sprawiedliwości podatkowej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Aspekt materialny, Warszawa 2003.
 27. Halicki A., Służba w Służbie Celno-Skarbowej, Szczecin 2021.
 28. Hebal-Jezierska M., Wybrane problemy związane z wprowadzeniem prostego języka, "Oblicza Komunikacji" 2019, nr 11, https://wuwr.pl/okom/article/download/12786/11569/ (dostęp: 25.04.2022).
 29. Jabłońska-Bonca J., Prawo powielaczowe. Studium z teorii państwa i prawa, Gdańsk 1987.
 30. Jak oni teraz dadzą radę?, https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=28063 (dostęp: 16.04.2022).
 31. Jędrzejewska K., Idzie nowe, czyli o... językotwórczej roli MF, "Dziennik Gazeta Prawna", 3.03.2021, nr 42(5450).
 32. Kamiński A., Antek Cwaniak: książka o zuchach, Katowice 1932.
 33. Kamiński A., Książka Wodza Zuchów, Katowice 1933.
 34. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki, 2020, https://www.gov.pl/web/premier/mateusz-morawiecki (dostęp: 13.04.2022).
 35. KAS uruchamia program "Klient w centrum uwagi", https://www.pb.pl/kas-uruchamia-program-klient-w-centrum-uwagi-996883 (dostęp: 7.04.2022).
 36. Kolejna zmiana w Ministerstwie Finansów. Odeszła osoba bliska premierowi, 2022, https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/ministerstwo-finansow-zmiany-renata-oszast-odchodzi-katarzyna-szweda-nowa-dyrektor-generalna-ministerstwa-finansow-5599955 (dostęp: 23.04.2022).
 37. Kosińska R., Ruśkowski E., Woltanowski P., Efektywność służb podatkowych w okresie ich reformowania - wybrane zagadnienia, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2016, nr 6.
 38. Kościński: Najważniejsze jest niskie bezrobocie, "Dziennik Gazeta Prawna", 5.11.2021, https://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/8285821,koscinski-niskie-bezrobocie.html (dostęp: 2.02.2022).
 39. Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, red. A. Melezini, K. Teszner, Warszawa 2018.
 40. Krajowa Administracja Skarbowa, Prosty język w Ministerstwie Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej, 2021, https://www.kis.gov.pl/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/JSs9/content/id/10576301 (dostęp: 1.042022).
 41. Kryszkiewicz M., Bez zwięzłości nie ma komunikacji, "Dziennik Gazeta Prawna", 5-7.10.2018, nr 194(4844).
 42. Kubicka-Żach K., Urzędniku, pisz pismo jasno, nie "z uwagi na procedurę", 2019, https://www.prawo.pl/samorzad/jezyk-pism-urzedowych-niezrozumialy-dla-obywateli-mimo-staran,377294.html (dostęp: 26.04.2022).
 43. Ku zadowoleniu podatników..., b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=27622 (dostęp: 9.04.2022).
 44. Leśniak G.J., Czy język prawniczy może być zrozumiały, "Radca Prawny" 2014, nr 145.
 45. Liwo M.A., Demagogie legislacji państwa prawnego w okresie kryzysu tego państwa i ich konsekwencje, "Przegląd Prawa Publicznego" 2021, nr 7-8.
 46. Małecki J., Recenzja cz. II pt. Kontrola stosowania prawa podatkowego w Polsce, [w:] Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP, red. E. Ruśkowski, Warszawa 2006.
 47. Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Warszawa 2008.
 48. Mastalski R., Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie, Warszawa 2016.
 49. Matłacz A., Dyrektorzy szczęścia wkraczają do firm, 2019, https://www.prawo.pl/kadry/chief-happiness-officer-happy-manager-czy-warto-tworzyc-takie,472842.html (dostęp: 22.04.2022).
 50. Melezini A., Teszner K., Kontrola celno-skarbowa - wybrane aspekty ustrojowe i proceduralne, "Białostockie Studia Prawnicze" 2019, vol. 24, nr 3, https://doi.org/10.15290/bsp.2019.24.03.01
 51. Mikołajczyk D., Służba Celno-Skarbowa ma już za sobą falę odejść? Nadinsp. Rzeczkowska o sytuacji kadrowej formacji, 2022, https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/krajowa-administracja-skarbowa/sluzba-celno-skarbowa-ma-juz-za-soba-fale-odejsc-nadinsp-rzeczkowska-o-sytuacji-kadrowej-formacji?fbclid=IwAR2Oag5fSp0xtlxrj-VgxUED6F-l4W6Iz-FvAQlw_AHbMcWUlzMeZxF54Io (dostęp: 25.04.2022).
 52. Mikołajewska B., Ludzie Morawieckiego. Przyjaciele z Solidarności Walczącej na państwowym [UJAWNIAMY PŁACE], 2021, https://oko.press/morawiecki-spolki-solidarnosc-walczaca-wynagrodzenia/ (dostęp: 16.04.2022).
 53. Ministerstwo Finansów, 7. edycja programu edukacyjnego Ministerstwa Finansów zakończona!, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/7-edycja-programu-edukacyjnego-ministerstwa-finansow-zakonczona (dostęp: 6.04.2022).
 54. Ministerstwo Finansów, 90 proc. emerytów i rencistów skorzysta na Polskim Ładzie, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/90-emerytow-i-rencistow-skorzysta-na-polskim-ladzie (dostęp: 18.05.2022).
 55. Ministerstwo Finansów, Badamy satysfakcję po wizycie w urzędzie skarbowym, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/badamy-satysfakcje-po-wizycie-w-urzedzie-skarbowym (dostęp: 13.04.2022).
 56. Ministerstwo Finansów, Centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/centralne-obchody-dnia-kas-2021 (dostęp: 13.04.2022).
 57. Ministerstwo Finansów, Curriculum Vitae - Tadeusz Kościński, 2020, https://www.ebrd.com/documents/comms-and-bis/cv-koscinski.pdf (dostęp: 13.04.2022).
 58. Ministerstwo Finansów, Dyżury w Urzędach Skarbowych w zakresie Polskiego Ładu, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/dyzury-w-urzedach-skarbowych-w-zakresie-polskiego-ladu2 (dostęp: 14.04.2022).
 59. Ministerstwo Finansów, Działania MF i KAS w 2021 roku, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/dzialania-mf-i-kas-w-2021-roku (dostęp: 2.03.2022).
 60. Ministerstwo Finansów, Historyczna obniżka podatków już od 2022 r. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/historyczna-obnizka-podatkow-juz-od-2022-r-prezydent-podpisal-ustawe-wprowadzajaca-podatkowa-czesc-polskiego-ladu (dostęp: 26.04.2022).
 61. Ministerstwo Finansów, Jesteśmy obecni na "IGF 2021" w Katowicach, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/jestesmy-obecni-na-igf-2021-w-katowicach (dostęp: 13.04.2022).
 62. Ministerstwo Finansów, Jeszcze bliższa współpraca między MF i SGH, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/jeszcze-blizsza-wspolpraca-miedzy-mf-i-sgh (dostęp: 6.04.2022).
 63. Ministerstwo Finansów, Kierownictwo, b.d., https://www.gov.pl/web/finanse/kierownictwo (dostęp: 12.04.2022).
 64. Ministerstwo Finansów, Korzystne zmiany w Polskim Ładzie - projekt Ustawy już gotowy, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/korzystne-zmiany-w-polskim-ladzie--projekt-ustawy-juz-gotowy (dostęp: 13.04.2022).
 65. Ministerstwo Finansów, Magdalena Rzeczkowska nowym ministrem finansów, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/magdalena-rzeczkowska-nowym-ministrem-finansow (dostęp: 13.04.2022).
 66. Ministerstwo Finansów, MF i KAS wspierają uczciwy biznes i walczą z przestępczością ekonomiczną, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/mf-i-kas-wspieraja-uczciwy-biznes-i-walcza-z-przestepczoscia-ekonomiczna (dostęp: 15.04.2022).
 67. Ministerstwo Finansów, Ministrowie finansów, 2019, https://www.gov.pl/web/finanse/ministrowie-finansow (dostęp: 7.03.2022).
 68. Ministerstwo Finansów, Nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/nowa-usluga-w-e-urzedzie-skarbowym (dostęp: 23.04.2022).
 69. Ministerstwo Finansów, Nowoczesny, sprawiedliwy i konkurencyjny system podatkowy w Polsce, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/nowoczesny-sprawiedliwy-i-konkurencyjny-system-podatkowy-w-polsce (dostęp: 13.04.2022).
 70. Ministerstwo Finansów, Podatki. To się opłaca! Startuje 7. edycja programu edukacyjnego Finansoaktywni, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/podatki-to-sie-oplaca-startuje-7-edycja-programu-edukacyjnego-finansoaktywni (dostęp: 27.04.2022).
 71. Ministerstwo Finansów, Podatkowy Polski Ład w pigułce, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/podatkowy-polski-lad-w-pigulce (dostęp: 23.04.2022).
 72. Ministerstwo Finansów, Polski Ład - informacja dla księgowych, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/polski-lad--informacja-dla-ksiegowych (dostęp: 18.04.2022).
 73. Ministerstwo Finansów, Powstanie uczelnia kształcąca kadry resortu finansów, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/powstanie-uczelnia-ksztalcaca-kadry-resortu-finansow (dostęp: 2.04.2022).
 74. Ministerstwo Finansów, Program repatriacji kapitału do Polski, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/program-repatriacji-kapitalu-do-polski (dostęp: 5.04.2022).
 75. Ministerstwo Finansów, Prosty język. Wyzwania w komunikacji zdalnej. Ulga językowa, 25 marca 2021, https://power.wup-katowice.pl/file/download/691 (dostęp: 3.04.2022).
 76. Ministerstwo Finansów, Restart podatkowy w #PolskiŁad, https://www.gov.pl/web/finanse/restart-podatkowy-w-polskilad (dostęp: 3.04.2022).
 77. Ministerstwo Finansów, Ruszamy z e-TOLLem, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/ruszamy-z-e-tollem (dostęp: 4.04.2022).
 78. Ministerstwo Finansów, Status zwrotu - nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/status-zwrotu--nowa-usluga-w-e-urzedzie-skarbowym (dostęp: 14.04.2022).
 79. Ministerstwo Finansów, Strategia KAS. Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2021-2024, 2019, https://www.gov.pl/web/kas/strategia-kas (dostęp: 13.04.2022).
 80. Ministerstwo Finansów, Strategia MF. Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2021-2024, 2019, https://www.gov.pl/web/finanse/strategia-mf (dostęp: 13.04.2022).
 81. Ministerstwo Finansów, Tadeusz Kościński ministrem finansów, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/tadeusz-koscinski-ministremfinansow (dostęp: 7.03.2022).
 82. Ministerstwo Finansów, TAX FREE - nowa odsłona, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/tax-free--nowa-odslona (dostęp: 16.04.2022).
 83. Ministerstwo Finansów, Usługi dla pełnomocników w e-Urzędzie Skarbowym, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/uslugi-dla-pelnomocnikow-w-e-urzedzie-skarbowym (dostęp: 15.04.2022).
 84. Ministerstwo Finansów, Wsparcie dla kredytobiorców, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/wsparcie-dla-kredytobiorcow (dostęp: 4.04.2022).
 85. Ministerstwo Finansów, Wspieramy podatników w czasie pandemii Covid-19, 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/wspieramy-podatnikow-w-czasie-pandemii-covid-19 (dostęp: 12.04.2022).
 86. Ministerstwo Finansów, Zamówienie publiczne, b.d., https://www.gov.pl/web/finanse/zakup-badan-jakosciowych-klientow-i-audytow-tajemniczego-klienta-i-tajemniczego-dzwoniacego (dostęp: 8.04.2022).
 87. Ministerstwo Finansów, Zapraszamy na regionalne webinary dotyczące podatkowej części Polskiego Ładu, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/zapraszamy-na-regionalne-webinary-dotyczace-podatkowej-czesci-polskiego-ladu (dostęp: 22.04.2022).
 88. Ministerstwo Finansów, Zmiany w Kierownictwie Ministerstwa Finansów, 2022, https://www.gov.pl/web/finanse/zmiany-w-kierownictwie-ministerstwa-finansow3 (dostęp: 11.03.2022).
 89. Nowak I., 120 radców skarbowych jako "elita" Krajowej Administracji Skarbowej, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2021, nr 2, https://doi.org/10.12775/PBPS.2021.007
 90. Nowak I., An officer employed as a revenue collector in the structure of the National Revenue Administration - critical remarks, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2020, nr 3.
 91. Nowak I., Efektywność zasady dwuinstancyjności postępowania podatkowego w świetle ustawy o administracji podatkowej, [w:] Granice efektywności prawa. Sposoby osiągania efektywności w prawie, red. Ł.J. Pikuła, H. Kaczmarczyk, Toruń 2016.
 92. Nowak I., Funkcjonariusze celni w strukturze Krajowej Administracji Skarbowej - uwagi wybrane, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2019, nr 2, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2019.02.02
 93. Nowak I., Krajowa Administracja Skarbowa - reasumpcja, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2022, nr 1, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.01.04
 94. Nowak I., Krajowa Administracja Skarbowa w świetle "standardów" stanowionego prawa oraz polityki kadrowo-płacowej - uwagi krytyczne, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2021, nr 2, https://doi.org/10.12775/PBPS.2021.008
 95. Nowak I., National Revenue Administration - current organizational and financial problems, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2020, nr 2, https://doi.org/10.12775/PBPS.2020.010
 96. Nowak I., Podatki nazywane opłatami w imię maksymalizacji dochodów budżetowych - zarys problematyki, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2022, nr 2, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.02.03
 97. Nowak I., "Polityczno-kadrowa" Krajowa Administracja Skarbowa, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2021, nr 4, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2021.04.05
 98. Nowak I., Prawo podatkowe jako prawo publiczne w świetle jego odrębności jako gałęzi prawa - wybrane zagadnienia, [w:] Prawo - społeczeństwo - jednostka. Człowiek - najlepsza inwestycja, red. P. Ruczkowski, Kielce 2010.
 99. Nowak I., Radca skarbowy w świetle badań empirycznych, [w:] Wyzwania współczesnego prawa podatkowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Nykielowi w 70. rocznicę urodzin, red. A. Mariański, D. Strzelec, M. Wilk, Łódź 2022 [w druku].
 100. Nowak I., Rektyfikacja decyzji podatkowych i jej tryby, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2019, nr 2, https://doi.org/10.12775/PBPS.2019.014
 101. Nowak I., Wezwania w świetle pomocy prawnej pomiędzy organami administracji podatkowej na gruncie art. 157 i 157a Ordynacji podatkowej, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2018, nr 3, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2018.03.03
 102. Nowak I., Współdziałanie organów administracji publicznej przy wydawaniu decyzji podatkowych - aspekt proceduralny, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2020, nr 4, https://doi.org/10.12775/PBPS.2020.022
 103. Nowak I., Teszner K., Mikołajczyk J., Jednorazowe dofinansowanie przysługujące nauczycielom na zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu w ramach pracy zdalnej - wybrane aspekty podatkowoprawne, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2021, nr 3, https://doi.org/10.12775/PBPS.2021.017
 104. Nykiel W., Budżet a normy prawa podatkowego, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2021, t. 118.
 105. Nykiel W., Prawa podatnika a stanowienie prawa podatkowego - wybrane zagadnienia, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2019, nr 4, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2019.04.01
 106. Nykiel W., Sęk M., Karta Praw Podatnika. Nowy instrument ochrony praw polskiego podatnika, Łódź 2022.
 107. Nykiel W., Sęk M., Projekt ustawy Karta Praw Podatnika z uzasadnieniem, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2018, nr 1, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2018.01.07
 108. Oceń twórców KAS, b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=27131 (dostęp: 30.04.2022).
 109. Oko.press, Mateusz Morawiecki, b.d., https://oko.press/ludzie/mateusz-morawiecki/ (dostęp: 13.04.2022).
 110. Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, red. B. Brzeziński, M. Kalinowski, A. Olesińska, Gdańsk 2017.
 111. Piekot T., Standard prostego języka w urzędzie (prezentacja), Pracownia Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, b.d.
 112. Piekot T., Zarzeczny G., Moroń E., Prosta polszczyzna w praktyce. Standaryzacja języka serwisu Obywatel.gov.pl, 2017, http://www.ppp.uni.wroc.pl/pliki/prosta_polszczyzna__w_praktyce_standaryzacja_jezyka_serwisu_obywatel_gov_pl.pdf (dostęp: 24.04.2022).
 113. Piekot T., Zarzeczny G., Moroń E., Standard plain language w polskiej sferze publiczne, 2019, http://ppp.uni.wroc.pl/pliki/standard_plain_language_w_polskiej_sferze_publicznej.pdf (dostęp: 15.04.2022).
 114. Pietryga T., Stec A., Minister finansów Tadeusz Kościński: Żaden samorząd nie straci na "Polskim Ładzie", 2021, https://www.rp.pl/budzet-i-podatki/art19212071-minister-finansow-tadeusz-koscinski-zaden-samorzad-nie-straci-na-polskim-ladzie (dostęp: 29.04.2022).
 115. Pisz, tak po prostu, 2019, https://www.sluzbacywilna.info.pl/aktualnosci/1731-pisz-tak-po-prostu (dostęp: 13.05.2022).
 116. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania uczelni kształcącej kadry resortu finansów, 2021, https://www.youtube.com/watch?v=Efd8qgrNFcc (dostęp: 8.04.2022).
 117. Pokojska A., Stawiamy na automatyzację, "Dziennik Gazeta Prawna", 28.04.2022, nr 82(5744).
 118. Portal Funduszy Europejskich, Prosto z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową, 2021, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/prosto-z-ministerstwem-finansow-i-krajowa-administracja-skarbowa/ (dostęp: 13.05.2022).
 119. Poznaj szefową Ulgi językowej..., b.d., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=28111 (dostęp: 30.04.2022).
 120. Prus-Malinowska K., Bankowość mobilna, "Kariera w Finansach i Bankowości" 2015, nr 16, https://issuu.com/karierawfinansach/docs/kwfib_2015 (dostęp: 19.04.2022).
 121. Prus-Malinowska K., Budowanie skutecznej platformy wymiany pomysłów, 2013, https://www.ican.pl/b/budowanie-skutecznej-platformy-wymiany-pomyslow/piASNdd3 (dostęp: 12.04.2022).
 122. Prus-Malinowska K., Klient mobilny od narodzin do dojrzałości, b.d., https://docplayer.pl/2441695-Klient-mobilny-od-narodzin-do-dojrzalosci-katarzyna-prus-malinowska.html (dostęp: 17.04.2022).
 123. Radwan A., Na szczytach władzy służba urzędnicza się nie przyjęła, 2022, https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8358511,sluzba-cywilna-urzednicy-plazek-wywiad-fachowcy-polityka.html (dostęp: 8.04.2022).
 124. Radwan A., Przyszłoroczne podwyżki dla urzędników są całkiem przyzwoite [WYWIAD], 2021, https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8289331,dobroslaw-dowiat-urbanski-sluzba-cywilna-urzednik-podwyzki-wywiad.html (dostęp: 13.04.2022).
 125. Radwan A., Urząd to nie korporacja, "Dziennik Gazeta Prawna", 24.11.2021, nr 227(5635).
 126. Radwan A., Żadnego państwa nie stać na biedną administrację, ponieważ jej bieda generuje kłopoty, "Dziennik Gazeta Prawna", 23.02.2022, nr 37(5699).
 127. Ruśkowski E., Główne problemy reformy administracji skarbowej (z uwzględnieniem projektów ustawy o KAS i ustawy wprowadzającej), [w:] Efektywna administracja skarbowa, t. 1, red. Z. Gilowska, H. Izdebski, K. Raczkowski, Warszawa 2007.
 128. Ruśkowski E., Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP, Warszawa 2006.
 129. Rzeczkowska, szefowa KAS: Zbadaliśmy jak ocenia nas podatnik, 2021, https://biznes.interia.pl/podatki/news-rzeczkowska-szefowa-kas-zbadalismy-jak-ocenia-nas-podatnik,nId,5226850#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox (dostęp: 13.04.2022).
 130. Serwis Służby Cywilnej, Czwarte spotkanie zespołu, 2021, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/iv-spotkanie-zespolu-ds-promocji-prostego-jezyka-w-administracji-rzadowej (dostęp: 24.04.2022).
 131. Serwis Służby Cywilnej, Prosty język w służbie cywilnej - Szef Służby Cywilnej podpisał zalecenie, 2020, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/prosty-jezyk-w-sluzbie-cywilnej---szef-sluzby-cywilnej-podpisal-zalecenie (dostęp: 10.04.2022).
 132. Serwis Służby Cywilnej, Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2021 roku, 2022, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/szef-sluzby-cywilnej-zlozyl-sprawozdanie-za-2021-rok (dostęp: 18.04.2022).
 133. Serwis Służby Cywilnej, Upraszczanie języka w Ministerstwie Finansów, 2021, https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/upraszczanie-jezyka-w-ministerstwie-finansow (dostęp: 12.04.2022).
 134. Siwy S., Program "tajemniczy klient" to absurd, 2022, https://celnicy.pl/threads/program-tajemniczy-klient-to-absurd.17680/ (dostęp: 4.04.2022).
 135. Słownik języka polskiego PWN, hasło: andragogika, b.d., https://sjp.pwn.pl/sjp/andragogika;2440218.html (dostęp: 12.04.2022).
 136. Słownik języka polskiego PWN, hasło: metafizyka, b.d., https://sjp.pwn.pl/slowniki/metafizyka.html (dostęp: 13.04.2022).
 137. Służba Cywilna, Upowszechnianie prostego języka. Zalecenie Szefa Służby Cywilnej, b.d., https://www.gov.pl/attachment/d3566d11-1823-42ee-9a17-6d860b1ad172 (dostęp: 23.04.2022).
 138. Sobczak K., Prof. Łętowska: Grząski grunt legislacyjny ułatwia manipulowanie prawem, 2022, https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/preambula-zmienia-ustawe-wywiad-z-prof-ewa-letowska,514896.html (dostęp: 12.05.2022).
 139. Specjaliści z banków w MF..., https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=28113 (dostęp: 24.04.2022).
 140. Stanowisko Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN w sprawie żeńskich form nazw zawodów i tytułów przyjęte na posiedzeniu plenarnym Rady 25 listopada 2019 r., 2019, https://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1861:stanowisko-rjp-w-sprawie-zenskich-form-nazw-zawodow-i-tytulow (dostęp: 13.04.2022).
 141. Stanowisko Rady Języka Polskiego w sprawie żeńskich form nazw zawodów i tytułów przyjęte na posiedzeniu plenarnym Rady 19 marca 2012 roku, 2012, https://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1359:stanowisko-rady-jzyka-polskiego-w-sprawie-eskich-form-nazw-zawodow-i-tytuow (dostęp: 13.04.2022).
 142. Szpieg z Krainy D(r)eszczowców wkrótce w KAS..., 2022, https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=28050 (dostęp: 13.04.2022).
 143. Tadeusz Kościński o relacji urząd-mieszkaniec w inteligentnym mieście, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=aUrU4A6paPc (dostęp: 15.04.2022).
 144. Teszner K., Organy podatkowe i quasi-podatkowe - problemy wynikające z wadliwej legislacji Ordynacji podatkowej, [w:] Ordynacja podatkowa w praktyce. Materiały konferencyjne, red. L. Etel, Białystok 2007.
 145. Teszner K., The National Fiscal Administration - challenges and expectations, [w:] Optimization of Organization and Legal Solutions Concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest, red. E. Lotko, U.K. Zawadzka-Pąk, M. Radvan, Białystok-Vilnius 2018, https://doi.org/10.15290/oolscprepi.2018.41
 146. Uryniuk J., Ciekawy transfer z BZ WBK. Katarzyna Prus-Malinowska odpowiada za rozwój sztucznej inteligencji w Ailleron, 2018, https://www.cashless.pl/4708-Katarzyna-Prus-Malinowska-z-BZWBK-do-Ailleron (dostęp: 11.04.2022).
 147. Uryniuk J., Kolejny bank ma swój internetowy kantor wymiany walut. Tym razem BZ WBK, 2017, https://www.cashless.pl/2910-kolejny-bank-ma-swoj-internetowy-kantor-wymiany-walut-tym-razem-bz-wbk (dostęp: 13.04.2022).
 148. Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz, red. L. Bielecki, A. Gorgol, Warszawa 2018.
 149. Urząd Skarbowy w Dębicy, Wyróżniliśmy zasłużonych dla finansów publicznych, 2021, https://www.podkarpackie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-debicy/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/7crQ/content/wyroznilismy-zasluzonych-dla-finansow-publicznych?redirect=https%3A%2F%2Fwww.podkarpackie.kas.gov.pl%2Furzad-skarbowy-w-debicy%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_7crQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 (dostęp: 11.04.2022).
 150. Urząd Skarbowy w Tychach, Działania MF i KAS w 2021 roku, b.d., https://www.slaskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-tychach/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/Kx1w/content/dzialania-mf-i-kas-w-2021-roku?redirect=https%3A%2F%2Fwww.slaskie.kas.gov.pl%2Furzad-skarbowy-w-tychach%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Kx1w%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_Kx1w_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_Kx1w_keywords%3D%26_101_INSTANCE_Kx1w_delta%3D8%26_101_INSTANCE_Kx1w_cur%3D17%26_101_INSTANCE_Kx1w_andOperator%3Dtrue (dostęp: 9.04.2022).
 151. Wikipedia, Piątek z Pankracym, b.d., https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C4%85tek_z_Pankracym (dostęp: 16.04.2022).
 152. Włoskowicz W., Nowomowa pseudometanaukowa? O języku polskiej polityku naukowej, "Poradnik Językowy" 2019, nr 10, https://doi.org/10.33896/PorJ.2019.10.3
 153. Woltanowski T., Risks of Using "Language Relief" and Plain Language Principles in the Process of Applying Tax Law - Selected Issues, "Studies in Logic, Grammar and Rhetoric" 2021, vol. 66, no. 2, https://doi.org/10.2478/slgr-2021-0013
 154. Wprost, Mateusz Morawiecki, b.d., https://www.wprost.pl/tematy/10126719/mateusz-morawiecki.html (dostęp: 11.04.2022).
 155. Wystąpienie ministra finansów Tadeusza Kościńskiego i Szefa KAS Magdaleny Rzeczkowskiej, 2022, https://www.youtube.com/watch?v=wQ9HlZjDVg0 (dostęp: 11.04.2022).
 156. Zandberg-Malec J., Prosty język w komunikacji prawniczej - okiem redaktora językowego, "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza" 2021, vol. 28(1), https://doi.org/10.14746/pspsj.2021.28.1.13
 157. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016.
 158. Zych R., Klient w centrum uwagi. Jak szefowie mogą budować pozytywne doświadczenie w zespołach obsługi, Warszawa 2016.
Cited by
Show
ISSN
1509-877X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.03.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu