BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Laskowska Monika (Zespół Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH)
Title
Ograniczenie zakresu stosowania w Polsce autoryzowanego podejścia OECD dotyczącego przypisywania zysku do zagranicznego zakładu
Limitation in Scope of Applying the Authorized OECD Approach in Respect to Profit Allocation to the Permanent Establishment in Poland
Source
Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2022, nr 3, s. 179-204, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Podwójne opodatkowanie, Umowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu
Double taxation, Agreement to avoid double taxation
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące stosowania przepisów w zakresie przypisywania zysku do zagranicznego zakładu - wynikających zarówno z umów podatkowych, jak i przepisów krajowych po ich zmianie od 2019 r. Wskazano na błędnie przyjęte w polskich ustawach podatkowych dotyczących opodatkowania dochodu założenie o tożsamości relacji pomiędzy zagranicznym zakładem i jednostką macierzystą z relacjami pomiędzy podmiotami powiązanymi. W konsekwencji tego założenia od 2019 r. stosowanie przepisów krajowych dotyczących zagranicznego zakładu prowadzi do zjawiska podwójnego opodatkowania lub podwójnego nieopodatkowania dochodu.(abstrakt oryginalny)

The scope of the article covers the application of the authorized OECD approach to permanent establishment with respect to double tax treaties to which Poland is a party as well as domestic provisions. The focus is on assumption introduced to domestic law since 2019 that relations between permanent establishment and its headquarter are equal to the relations between associated companies. In consequence, application of domestic provisions on permanent establishment creates situation of double taxation or double non-taxation of income.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Lang M., Brugger F., The role of the OECD Commentary in tax treaty interpretation, "Australian Tax Forum" 2008, no. 23.
 2. Litwińczuk H., Wpływ regulacji krajowych o cenach transferowych na ustalenie zysku zagranicznego zakładu, "Przegląd Podatkowy" 2020, nr 11.
 3. OECD, 2010 Report on attribution of profits to permanent establishment, Paris 2010, https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/45689524.pdf (dostęp: 10.01.2022).
 4. OECD, Additional Guidance on the Attribution of Profits to Permanent Establishments, BEPS Action 7, Paris 2018, https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/additional-guidance-attribution-of-profits-to-permanent-establishments-BEPS-action-7.pdf (dostęp: 31.01.2022).
 5. OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 1992, OECD Publishing, Paris 1992, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-september-1992_mtc_cond-1992-en#page25 (dostęp: 31.01.2022).
 6. OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 1998, OECD Publishing, Paris 1998, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-1998_mtc_cond-1998-en#page17 (dostęp: 31.01.2022).
 7. OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2005, OECD Publishing, Paris 2005, https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2005-en
 8. OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2008, OECD Publishing, Paris 2008, https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2008-en
 9. OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2010, OECD Publishing, Paris 2010, https://doi.org/10.1787/mtc_cond-2010-en
 10. OECD, Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, OECD Publishing, Paris 2017, http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-2017-en
 11. OECD, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022, OECD Publishing, Paris 2022, https://doi.org/10.1787/0e655865-en
 12. OECD, Report on the attribution of profits to permanent establishment, Paris 2008, https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/41031455.pdf (dostęp: 10.01.2022).
 13. OECD, Transfer Pricing, Corresponding Adjustment and the Mutual Agreement Procedure, Paris 1982, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2017-full-version_80c6517b-en#page1 (dostęp: 10.01.2022).
 14. OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, Paris 1995, https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(95)31&docLanguage=En (dostęp: 10.01.2022).
 15. Weijden M. van der, OECD Commentaries - how they affect interpretation of double tax treaties after adoption, 2021, https://www.debrauw.com/articles/oecd-commentaries-how-they-affect-interpretation-of-double-tax-treaties-after-adoption (dostęp: 31.01.2022).
Cited by
Show
ISSN
1509-877X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.03.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu