BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Izydorczyk Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Przegląd orzecznictwa w sprawach karnoskarbowych, dotyczący obowiązków podatkowych oraz innych obowiązków względem tzw. interesu finansowego państwa - za rok 2021
Review of Jurisprudence in Criminal and Fiscal Cases Regarding Tax Obligations and Other Obligations in Relation to the So-called Financial Interest of the State (in 2021)
Source
Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2022, nr 3, s. 205-227, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Przestępstwa skarbowe, Podatki, Prawo karne
Fiscal offence, Taxes, Criminal Law
Note
summ.
Abstract
Artykuł prezentuje przegląd orzecznictwa za rok 2021, dotyczący tzw. czynów podatkowych i innych obowiązków wobec tzw. interesu finansowego państwa oraz procedowania w takich sprawach (przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; Kodeks karny skarbowy). Autor przedstawia wybrane orzeczenia w wyżej wymienionych sprawach.(abstrakt oryginalny)

The article shows ajurisprudence in criminal and fiscal cases regarding tax obligations and other obligations in relation to the so-called financial interest of the state in 2021. The review is based on the provisions of the fiscal penal code (KKS of 1999).(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Grzegorczyk T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Kraków 2009.
  2. Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, art. 1-467, Warszawa 2014.
  3. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014.
  4. Izydorczyk J., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2021 roku, sygn. III KK 321/19, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2021, nr 1, https://doi.org/10.18778/1509-877X.2021.01.04
  5. Kardas P., Łabuda G., Razowski T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2017.
Cited by
Show
ISSN
1509-877X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1509-877X.2022.03.09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu