BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Blaszke Ewa (Wroclaw University of Economics and Business, Poland)
Title
Institutional Investors and Stock Price Volatility: a Literature Review
Inwestorzy instytucjonalni a zmienność cen akcji - przegląd literatury
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021, vol. 26, nr 2, s. 18-29, bibliogr. 33 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Inwestor instytucjonalny, Zachowania stadne, Ceny, Zmienność
Institutional investors, Herding behaviour, Prices, Variability
Note
JEL Classification: G11, G23, G41
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest dokonanie przeglądu najważniejszych publikacji na temat inwestorów instytucjonalnych. Po kilkudziesięciu latach badań wciąż nie udało się ustalić, czy transakcje przeprowadzane przez tę kategorię inwestorów zwiększają zmienność cen akcji. Nie udzielono też jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy wzrost zmienności, o ile w ogóle występuje, jest konsekwencją zachowań stadnych wśród instytucji. Pomimo bardzo rozpowszechnionego przekonania, że ich menedżerowie obserwują swoje poczynania i naśladują siebie nawzajem oraz teoretycznych przesłanek potwierdzających występowanie zachowań stadnych, wyniki badań empirycznych nie rozstrzygają tej kwestii. W artykule przeanalizowano najistotniejsze przesłanki teoretyczne dotyczące wpływu instytucji na ceny walorów oraz dokonano przeglądu najsłynniejszych klasycznych publikacji. Wzięto również pod uwagę wyniki najnowszych badań, które skupiały się nie tyle na występowaniu naśladownictwa wśród inwestorów instytucjonalnych, ale na ich cechach charakterystycznych, które można uznać za istotne czynniki wpływające na zmienność cen.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to provide an overview of some important literature on institutional investors. After several decades of study, no consensus has yet merged on whether institutional trading contributes to stock price volatility. There is also no clear answer to the question of whether the increase in volatility, if any, is due to herding behaviour among institutions. Despite the common perception that institutional managers follow each other into and out of the same securities and the strong theoretical foundations of herding, the results of empirical research on this matter are mixed. The article reviews the theoretical premises regarding the impact of institutions on stock prices and the most influential classic publications. The author also took into account the results of more recent studies, which focused not so much on herding behaviour but on the characteristics of institutional investors that could be considered important contributors to stock price volatility.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Avery, C., & Chevalier, J. (1999). Identifying investor sentiment from price paths: The case of football betting. The Journal of Business, 72(4), 493-521.
 2. Ben-David, I., Franzoni, F., Moussawi, R., & Sedunov, J. (2016). The granular nature of large institutional investors. Management Science, 67(11).
 3. Brown, D. P., & Wu, Y. (2016). Mutual fund flows and cross-fund learning within families. The Journal of Finance, 71(1), 383-424.
 4. Bushee, B. J., & Noe, C. F. (2000). Corporate disclosure practices, institutional investors, and stock return volatility. Journal of Accounting Research, 38, 171-202.
 5. Cai, F., Kaul, G., & Zheng, L. (2000). Institutional trading and stock returns (Working Paper, University of Michigan).
 6. Chakravarty, S. (2000). Stealth trading: Which traders' trades move prices. Journal of Financial Economics, 61(2), 289-307.
 7. Chang, E. C., Cheng, J. W., & Khorana, A. (2000). An examination of herd behavior in equity markets: An international perspective. Journal of Banking & Finance, 24(10), 1651-1679.
 8. Che, L. (2018). Investor types and stock return volatility. Journal of Empirical Finance, 47, 139-161.
 9. Chiang, T. C., & Zheng, D. (2010). An empirical analysis of herd behavior in global stock markets. Journal of Banking & Finance, 34(8), 1911-1921.
 10. Cohen, R. B., Polk, C., & Silli, B. (2008). Best ideas. AFA 2011 Denver Meetings Paper.
 11. Cremers, K. M., & Petajisto, A. (2009). How active is your fund manager? A new measure that predicts performance. The Review of Financial Studies, 22(9), 3329-3365.
 12. Dasgupta, A., Prat, A., & Verardo, M. (2011). Institutional trade persistence and long-term equity returns, Journal of Finance, 66, 635-653.
 13. Dennis, P., & Weston, J. (2000). Who's informed? An analysis of stock ownership and informed trading (Working Paper, University of Virginia and Rice University).
 14. Gabaix, X., (2011). The granular origins of aggregate fluctuations. Econometrica, 79(3), 733-772.
 15. Greenwood, R., & Thesmar, D. (2011). Stock price fragility. Journal of Financial Economics, 102(3), 471-490.
 16. Grinblatt, M., & Titman, S. (1989). Portfolio performance evaluation: Old issues and new insights. Review of Financial Studies, 2, 393-422.
 17. Grinblatt, M., & Titman, S. (1993). Performance measurement without benchmarks: An examination of mutual fund returns, Journal of Business, 66, 47-68.
 18. Grinblatt, M., Titman, S., & Wermers, R. (1995). Momentum investment strategies, portfolio performance, and herding: A study of mutual fund behavior, American Economic Review, 85, 1088-1105.
 19. Hirshleifer, D., Subrahmanyam, A., & Titman, S. (1994). Security analysis and trading patterns when some investors receive information before others. The Journal of Finance, 49(5), 1665-1698.
 20. Jiang, H., & Verardo, M. (2018). Does herding behavior reveal skill? An analysis of mutual fund performance. The Journal of Finance, 73(5), 2229-2269.
 21. Jinjarak, Y., & Zheng, H. (2014). Granular institutional investors and global market interdependence. Journal of International Money and Finance, 46, 61-81.
 22. Jones, S., Lee, D., & Weis, E. (1999). Herding and feedback trading by different types of institutions and the effects on stock prices; (Working Paper, Indiana University - Indianapolis Campus, Kennesaw State University, and Merrill Lynch).
 23. Lakonishok, J., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1992). The impact of institutional trading on stock prices, Journal of Financial Economics, 32, 23-43.
 24. Lobao, J., & Serra, A. P. (2007). Herding behaviour: Evidence from Portuguese mutual funds. In: Diversification and portfolio management of mutual funds (pp. 167-197). London: Palgrave Macmillan.
 25. Nofsinger, J. R., & Sias, R. W. (1999). Herding and feedback trading by institutional and individual investors. The Journal of Finance, 54(6), 2263-2295.
 26. Pástor, L., Stambaugh, R. F., & Taylor, L. A. (2017). Do funds make more when they trade more?, The Journal of Finance, 72(4), 1483-1528.
 27. Prendergast, C., & Stole, L. (1996). Impetuous youngsters and jaded old-timers: Acquiring a reputation for learning. Journal of Political Economy, 104(6), 1105-1134.
 28. Rubin, A., & Smith, D. R. (2009). Institutional ownership, volatility and dividends. Journal of Banking & Finance, 33(4), 627-639.
 29. Sias, R. W. (1996). Volatility and the institutional investor. Financial Analysts Journal, 52(2), 13-20.
 30. Sias, R. W. (2004). Institutional herding. The Review of Financial Studies, 17(1), 165-206.
 31. Sias, R. W., Starks, L. T., & Titman, S. (2001). The price impact of institutional trading. SSRN 283779.
 32. Wermers, R. (1999). Mutual fund trading and the impact on stock prices. Journal of Finance, 54, 581-622.
 33. Wermers, R. (2000). Mutual fund performance: An Empirical decomposition into stock-picking talent, style, transactions costs, and expenses. Journal of Finance, 55, 1655-1695.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/fins.2021.2.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu