BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rusek Joanna (KPMG Tax M. Michna sp.k.)
Title
Rozwój koncepcji treści ekonomicznej (substance) w Wielkiej Brytanii
Source
Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2017, nr 3, s. 85-96, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Unikanie opodatkowania, Prawo podatkowe, Regulacje prawne
Tax avoidance, Tax regulations, Legal regulations
Note
summ.
Country
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstract
Jednym ze sposobów przeciwdziałania unikaniu opodatkowania jest poszukiwanie i badanie w działaniach podatników elementu treści ekonomicznej (ang. substance). Może to nastąpić w formie opartych na elementach substance doktryn orzeczniczych, a także w formie konkretnych zapisów ustawowych (np. skodyfikowanych klauzul ogólnych przeciwko unikaniu opodatkowania). W Wielkiej Brytanii doktryny orzecznicze oparte na koncepcji substance nie znalazły szerszego zastosowania. W szczególności na gruncie brytyjskim nie przyjęły się doktryny funkcjonujące np. w Stanach Zjednoczonych (economic substance, business purpose, substance over form). Natomiast doktryny wypracowane przez rodzime orzecznictwo (zasada Ramsay, New Approach) ostatecznie nie dały możliwości rozstrzygania na podstawie treści ekonomicznej, z pominięciem litery prawa. Element treści ekonomicznej został natomiast w sposób pośredni uwzględniony w brytyjskiej klauzuli ogólnej przeciwko nadużyciu prawa podatkowego.(abstrakt oryginalny)

One of the ways of countering tax avoidance is investigating and examining of taxpayers' activities from the perspective of their economic substance. This can be achieved through judicial doctrines comprising the element of economic substance as well as through specific legislation (ex. codified General Anti-Avoidance Rules). In United Kingdom the judicial doctrines basing on the concept of economic substance are not commonly applied. On one hand Britain did not integrate the well-developed American anti-avoidance doctrines (economic substance, business purpose, substance over form). On the other hand the doctrines developed by domestic jurisdiction (Ramsay principle, New Approach) finally do not entitle the courts to rule according to business substance and disregarding the letter of law. However the element of economic substance is indirectly considered in the British General Anti-Abuse Rule.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzeziński Bogumił, Anglosaskie doktryny orzecznicze dotyczące unikania opodatkowania, Toruń 1996.
 2. Freedman Judith, Interpreting Tax Statutes: Tax Avoidance and the Intention of Parliament, "Law Quarterly Review" 2007, vol. 123 (Jan).
 3. GAAR Study. A study to consider whether a general anti-avoidance rule should be introduced into the UK tax system.
 4. Hawkes Jonathan, Substance in International Taxation. United Kingdom, "International Transfer Pricing Journal", wrzesień/ październik 2014.
 5. HM Revenue and Customs, General Anti-Abuse Rule (GAAR) guidance (Approved by the GAAR Advisory Panel effect from 31 March 2017).
 6. Hoffmann Leonard, Tax Avoidance, "British Tax Review" 2005, nr 2
 7. Jensen Erik, The Tiley Trilogy and U.S. Anti-avoidance Law, "eJournal of Tax Research" 2014, t. 12, nr 1.
 8. Loutzenhiser Glen, Tiley's Revenue Law 2016.
 9. Olesińska Agnieszka, Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, Toruń 2013.
 10. Roycroft Andrew, A Welcome Decision - Andrew Roycroft comments on the House of Lords decision in MacNiven v. Westmoreland Investments Limited, Taxation 2001.
 11. Seiler Markus, GAARs and Judicial Anti-Avoidance in Germany, the UK and the EU, Wien 2016.
 12. The IFS Green Budget, January 2006.
Cited by
Show
ISSN
1509-877X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1509-877X.03.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu