BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieślewicz Natalia
Title
Klauzula "beneficial owner" w prawie chińskim - kluczowe zagadnienia
Source
Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2017, nr 3, s. 97-112, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Prawo międzynarodowe, Prawo podatkowe, Podatek dochodowy od osób prawnych
International law, Tax regulations, Corporate income tax
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszej pracy jest zbadanie rozumienia pojęcia beneficial owner w Chinach. Termin ten został wprowadzony do Modelowej Konwencji OECD 1977 r. w celu zapobieżenia wykorzystania art. 10-12 przez agentów, którym przysługuje prawo do dochodu. Od niedawna do polskiej Ustawy o CIT wprowadzono definicję klauzuli beneficial owner, co zainspirowało autora do dalszych rozważań. Fakt wprowadzenia Chin w 2001 Prawa Trustów sprawił, że warto bliżej przyjrzeć się funkcjonowaniu instytucji powiernictwa i własności uprzywilejowanej w Chinach. W przeciwieństwie do Polski Chiny nie zdecydowały się na zdefiniowanie pojęcia beneficial owner, ale chińska administracja podatkowa regularnie publikuje wytyczne odnośnie możliwości skorzystania przez podmiot z klauzuli beneficial owner.(abstrakt oryginalny)

The underlying goal of this paper is better understanding of the beneficial ownership concept in Chinese law. This term was introduced for the first time to the OECD Model Convention 1977 with aim to prevent the use of Articles 10-12 by agents who have the claim for income. Recently this term was also introduced to Polish law and therefore it inspired the author to further investigation and analysis of its meaning and practical use. Given the fact that in 2001 China passed its Trust Law Act it becomes even more interesting to see how institutions of trusteeship and beneficial ownership function in this country. In opposition to recent changes in Polish law, China never decided to define beneficial owner, but Chinese tax administration regularly publishes updated guidelines to understanding practical use of beneficial owner clause.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bany K., Interpretacja dwustronnych konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, "Przegląd Podatkowy" 2005.
 2. Bany K., Międzynarodowe konwencje podatkowe a unikanie opodatkowania, "Przegląd Podatkowy" 2006.
 3. Ecker E., Ressler G., Article 10: Dividends, [w:] History of Tax Treaties-The Relevance of the OECD Documents for the Interpretation of Tax Treaties, Vienna 2011.
 4. Eliffe C., Beneficial ownership and Double Tax Agreements, New Zealand Institute of Charted Accountants 2012 Tax Conference, 2012.
 5. Karwat P., Nadużycie prawa w obszarze prawa podatkowego, [w:] H. Izdebski, A. Stępkowski (red.), Nadużycie prawa. Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003.
 6. Litwińczuk H. (red.), Krawat P., Pietrasiewicz W., Tetłak K., Kazanowski A., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2013.
 7. Liu J., Eichelberger J., China Tax Scene, [w:] Intertax, Issue 11.
 8. PwC China, https://www.pwccn.com/en/services/tax/publications/chinatax-news-feb2018-6.html.
 9. PwC China, https://www.pwchk.com/en/china-tax-news/2018q1/chinatax-news-feb2018-6.pdf.
 10. Quing X et al, CSRC Released Further Details on Shanghai-Hong Kong Stock Connect, 2014.
 11. du Toit C.P., Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral Tax Treaties, IBFD, Amsterdam 1999.
 12. Vann R.J., Beneficial Ownership. What Does History (and maybe policy) Tell Us, Sydney 2012, http://ssrn.com/abstract=2144038 [dostęp: 12.07.2017].
 13. Vogel K., Double Tax Treaties and Their Interpretation, London 1997.
 14. Vogel K., Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, London 1997.
 15. Vogel K., Prokisch R., General Report. Interpretation of Double Taxation Conventions, IFA Session, Florence 1993, "Cahiers de Droit Fiscal International", Vol. LXXVIIIa.
 16. van Weeghel S., The Improper Use of Tax Treaties: With Particular Reference to the Netherlands and the United States, London 1998.
 17. Wilk M, Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Warszawa 2015.
Cited by
Show
ISSN
1509-877X
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1509-877X.03.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu