BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Widuch Adrian (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Koncepcje smart city w wybranych miastach Zagłębia Ruhry
Smart City Concepts in Selected Cities in the Ruhr Area
Source
Academic Review of Business and Economics (ARBE), 2022, vol. 2(1), s. 37-52, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Inteligentne miasto, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Miasto
Smart city, Information and Communication Technology (ICT), City
Note
JEL Classification: P25, R10
summ.
Country
Zagłębie Ruhry
Ruhr
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja różnic i podobieństw konceptów wprowadzenia idei smart city w dwóch miastach Zagłębia Ruhry: Duisburga i Bochum, oraz tego, czy miasta dalej wprowadzają dwie pierwsze generacje smart city. Pierwsze dwie generacje smart city dotyczą głównie wdrażania nowoczesnych technologii teleinformatycznych, bez zaangażowania mieszkańców. W artykule przeprowadzono analizę porównawczą ogólnie dostępnych dokumentów miejskich z tematyki smart w języku niemieckim, a także dokonano przeglądu literatury w językach: angielskim, niemieckim oraz polskim. W wyniku badań udało się ustalić, że koncepcja wdrażana w Duisburgu skupia się przede wszystkim na aspektach technologicznych, zaś koncepcja implementowana w Bochum - na aspektach społecznych. W obu miastach wykazano niekorzystne rozdrobnienie aplikacyjne, które multiplikuje dostępne formy komunikacji między miastem a jego mieszkańcami. Należy ograniczyć wykorzystywane aplikacje i portale, aby wymiana informacji przebiegała możliwie bezproblemowo.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to verify the differences and similarities in the concepts of introducing the smart city concept in two cities in the Ruhr region: Duisburg and Bochum, and whether the cities are still introducing the first two generations of smart cities. The first two generations of smart city mainly concern on the implementation of modern ICT technologies, without the involvement of residents. It uses a comparative analysis of publicly available city documents on smart city in German, as well as a literature review in English, German and Polish. As a result of the research, it was possible to establish that the concept of the city of Duisburg focuses primarily on technological aspects, and the concept of the city of Bochum on social aspects. There are also many applications and web portals that are used for communication between cities and residents. This is due to the large number of available applications and portals that should belimited.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alkandari, A., Alnasheet, M., Alshaikhli, I. F. (2012). Smart cities: a survey. Journal of Advanced Computer Science and Technology Research, 2(2), 79-90.
 2. Anthopoulos, L., Janssen, M., Weerakkody, V. (2015). Comparing smart cities with different modeling approaches. WWW '15 Companion: Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, 525-528. https://doi.org/10.1145/ 2740908.2743920
 3. Augustyn, A. (2020). Zrównoważony rozwój miast w świetle idei smart city. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego.
 4. Bochum Smart City. (2021). Pobrano z: https://www.bochum.de/C125830C0042AB74/ vwContentByKey/W2BZFCML310BOCMDE/$File/SmartCityBochumKonzept.pdf (dostęp: 11.09.2022).
 5. Bowerman, B., Braverman, J., Taylor, J., Todosow, H., & Wimmersperg, U. (2000). The vision of a smart city. Paris: 2nd International Life Extension Technology Workshop.
 6. Bürgerkonferenz. (2021). Smart City: Erste digitale Bürgerkonferenz gelungen - Intensiver Austausch über Digitales Leben. Pobrano z: https://www.bochum.de/ Pressemeldungen/Buergerkonferenz-2021/Smart-City-Erste-digitale-Buergerkonferenz -gelungen---Intensiver-Austausch-ueber-Digitales-Leben (dostęp: 2.05.2022).
 7. Caragliu, A., Del Bo, C., Nijkamp, P. (2011). Smart cities in Europe. Journal of Urban Technology, 18(2), 65-82. https://doi.org/10.1080/10630732.2011.601117
 8. Cohen, B. (2015). The 3 generations of smart cities. Pobrano z: https://www.fast company.com/3047795/the-3-generations-of-smart-cities (dostęp: 2.05.2022).
 9. Eger, J. M. (2009). Smart growth, smart cities, and the crisis at the pump a worldwide phenomenon. The Journal of E-Government Policy and Regulation, 32(1), 47-53. https://doi.org/10.3233/IWA-2009-0164
 10. Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R. (2007). Smart cities - Ranking of European medium-sized cities. Vienna.
 11. Gil-Garcia, J.R. (2012). Towards a Smart State? Inter-agency collaboration, information integration, and beyond. Information Polity, 17(3-4), 269-280. https://doi.org/ 10.3233/IP-2012-000287
 12. Goess, S., de Jong, M., Meijers, E. (2016). City branding in polycentric urban regions: identification, profiling and transformation in the Randstad and Rhine-Ruhr. European Planning Studies, 24(11). https://doi.org/10.1080/09654313.2016.1228832
 13. Hall, R. E., Bowerman, B., Braverman, J., Taylor, J., Todosow, H., Von Wimmersperg, U. (2000). The vision of a smart city. Upton: Brookhaven National Lab.
 14. Hassing, R., Kiese, M. (2021). Solving the restructuring problems of (former) old industrial regions with smart specialization? Conceptual thoughts and evidence from the Ruhr. Review of Regional Research, 41, 131-155. https://doi.org/10.1007/s10037- 021-00157-8
 15. Jedlińska, R. (2020). Inteligentne miasta - wybrane zagadnienia. W: A. Budziewicz- -Guźlecka (red.). Inteligentne miasta. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 9-35.
 16. Kitchin, R. (2014). The real-time city? Big data and smart urbanism. GeoJournal, 79, 1-14. https://doi.org/10.1007/s10708-013-9516-8
 17. Kommune21 (2020). Duisburg: Auf dem Weg zur Smart City. Pobrano z: https:// www.kommune21.de/meldung_34580_Auf+dem+Weg+zur+Smart+City.html (do-stęp: 2.05.2022).
 18. Krysiński, P. (2020). Smart city w przestrzeni informacyjnej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 19. Landesbetrieb IT.NRW. (2020). Strona internetowa IT.NRW - Statistisches Landesamt Nordrhein-Westfalen (Urząd Statystyczny Północnej Nadrenii-Westfalii). Pobrano z: https://www.it.nrw (dostęp: 2.05.2022).
 20. Masterplan Digitales Duisburg. (2018). Pobrano z: https://www.duisburg.de/microsites/ smartcityduisburg/digitales_duisburg/smart-city-duisburg.php.media/89106/Master plan_Digitales_Duisburg_-_DIGITAL.pdf (dostęp: 20.04.2022).
 21. Melkonyan, A., Koch, J., Lohmar, F., Kamath, V., Munteanu, V., Schmidt, J. A., Bleischwitz R. (2020). Integrated urban mobility policies in metropolitan areas: A system dynamics approach for the Rhine-Ruhr metropolitan region in Germany. Sustainable Cities and Societes, 61. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102358
 22. Mikucki, J. (2021), Media w smart city. Berlin-Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 23. Murray, A., Minevich, M., Abdoullaev, A. (2011). The future of the future: Being smart about smart cities. Pobrano z: https://www.kmworld.com/Articles/Column/The- Future-of-the-Future/The-Future-of-the-Future-Being-smart-about-smart-cities-77 848.aspx (dostęp: 2.05.2022).
 24. Nam, T., Pardo, T. A. (2011). Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions, digital government innovation in challenging times. Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference: Digital Government Innovation in Challenging Times, 282-291. https://doi. org/10.1145/2037556.2037602
 25. SMARTCITY DUISBURG. (b.r.). https://www.duisburg.de/microsites/smartcityduisburg/ index.php (dostęp: 20.04.2022).
 26. Thite, M. (2011). Smart cities: implications of urban planning for human resource development. Human Resource Development International, 14(5), 1-9. https://doi.org/ 10.1080/13678868.2011.618349
Cited by
Show
ISSN
2720-457X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22367/arbe.2022.02.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu