BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perek Julia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wpływ Internetu Rzeczy na rozwój e-commerce na przykładzie przedsiębiorstwa Amazon
The Impact of the Internet oThings on the Development of E-commerce on the Example of Amazon
Source
Academic Review of Business and Economics (ARBE), 2022, vol. 2(1), s. 53-78, rys., tab., wykr., bibliogr. 50 poz.
Keyword
Handel elektroniczny, Handel, Technologie internetowe, Internet rzeczy
e-commerce, Trade, Internet technologies, Internet of Things (IoT)
Note
JEL Classification: O31, O33, F23.
summ.
Company
Amazon
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie szeroko zachodzących zmian w handlu elektronicznym związanych z implementacją technologii Internetu Rzeczy. W procesie realizacji badania przeprowadzono przegląd literatury przedmiotu w języku polskim i angielskim, wykorzystano także analizę danych statystycznych. Ponadto przepruwadzono badanie jakościowe, wykorzystując metodę indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z pracownikiem firmy Amazon. Artykuł definiuje istotę Internetu Rzeczy (IoT) i ukazuje potencjał tej technologii dla rozwoju e-commerce. IoT pozwala zbierać, gromadzić, przetwarzać, analizować dane i dzięki osiągniętym rezultatom umożliwia podejmowanie przez przedmioty, urządzenia autonomicznych decyzji. Możliwości IoT są wykorzystywane w różnych dziedzinach życia. Zauważa się liczne korzyści wykorzystywania nowych technologii, np. przyspieszenie produkcji, oszczędność energii, redukcja błędów w procesie magazynowania, usprawnienie dystrybucji towarów czy po prostu wygoda.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the widespread changes in e-commerce due to the emergence of the Internet of Things technology. For the purposes of the research, a detailed review of the available literature on the subject in Polish and English was made, and the analysis of statistical data was also used. An interview was conducted with an Amazon employee who explained what the real effects of using new IoT solutions are. The article defines the essence of the Internet of Things and shows the positive impact of this concept on the development of e-commerce. Additionally, it demonstrates many positive aspects of Amazon's implementation of modern information and commu-nication technologies. IoT enables the collection, storage, processing and analysis of data and thanks to the results achieved, it enables objects and devices to make autonomous decisions. IoT capabilities are used in various areas of life. There are numerous benefits of using new technologies, such as accelerating production, saving energy, reducing errors in the warehousing process, improving the distribution of goods or simply convenience.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aldrich, F. (2003). Smart homes: Past, present and future. Springer.
 2. Amazon. (2021). Alexa features. Pobrano z: https://www.amazon.com/b?ie=UTF8& node=21576558011 (dostęp: 14.04.2021).
 3. Amazon. (2019). Alexa multi-room audio. Pobrano z: https://www.amazon.com/b/ ref= aeg_lp_mdh_d_text/ref=s9_acss_bw_cg_aegflp_md1_w?node=17934691011&pf_r d_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=merchandised-search-6&pf_rd_r=Q7RXZR4 KDTAJYJFNGT6H&pf_rd_ (dostęp: 14.04.2021).
 4. BBC. (2019). Amazon stops selling Dash buttons. Pobrano z: https://www.bbc.com/ news/technology-47416440 (dostęp: 14.04.2021).
 5. Billewicz, K. (2014). Możliwości wykorzystania mgły obliczeniowej dla inteligentnego oprogramowania. Wrocław: Politechnika Wrocławska.
 6. Bishop, T. (2020). As Amazon's Zoox unveils passenger robotaxi, CEO acknowledges potential for package delivery. GeekWire. Pobrano z: https://www.geekwire.com/ 2020/amazons-zoox-robotaxi-will-top-75-mph-ceo-acknowledges-future-p (dostęp: 15.04.2021).
 7. Borne, K. (2020). Data science for dynamic data-driven application systems in the Internet of Things (IoT). Pobrano z: http://www.datascienceassn.org/sites/default/ files/Data Science for DataDriven Application Systems in (dostęp: 15.04.2021).
 8. Boyle, A. (2018). Amazon wins a pair of patents for wireless wristbands that track warehouse workers. Geekwire. Pobrano z: https://www.geekwire.com/2018/amazon- wins-patents-wireless-wristbands-track-warehouse-workers/ (dostęp: 15.04.2021).
 9. CBS News. (2013). Amazon unveils futuristic plan: Delivery by drone. Pobrano z: https://www.cbsnews.com/news/amazon-unveils-futuristic-plan-delivery-by-drone/ (dostęp: 18.04.2021).
 10. Chen, Y. (2012). Challenges and opportunities of internet of things. Santa Clara: Intel Labs, Intel Corporation.
 11. Cisco. (2018). How technology is accelerating global problem solving. Digital impact. https://www.cisco.com/c/dam/assets/csr/pdf/Digital-Impact-Playbook.pdf (dostęp: 1.03.2021).
 12. Cisco. (2019). Redefine connectivity by building a network to support the internet of things. Pobrano z: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/service-provider/ pdfs/a-network-to-support-iot.pdf (dostęp: 6.03.2021).
 13. Cisco. (2013). The internet of everything. Global private sector economic analysis. Pobrano z: https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoE_Economy _FAQ.pdf (dostęp: 22.04.2021).
 14. Clark, J. (2016a). IBM, Connected commuting: IoT and smart public transport. Pobrano z: https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/connected-transport/ (dostęp:
 15. Clark, J. (2016b). IBM. What is M2M technology? Pobrano z: https://www.ibm.com/ blogs/internet-of-things/what-is-m2m-technology/ (dostęp: 3.03.2021).
 16. CNBC. (2019). How Amazon demand drives autonomous truck tech. Pobrano z: https:// www.youtube.com/watch?v=vMXivgUGVn8 (dostęp: 18.04.2021).
 17. Deloitte Digital. (2018). Internet of Things (IoT) in sports. Pobrano z: https://www2. deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl-raport-internet-of-thi ngs-sports-eng.pdf (dostęp: 12.03.2021).
 18. Desai, R. (2020). Google Nest. Senior product manager. Pobrano z: https://blog.google/ products/google-nest/new-nest-thermostat-energy-savings/ (dostęp: 23.01.2021).
 19. Evans, D. (2011). The Internet of Things - How the next evolution of the Internet is changing everything. Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG).
 20. Gaughran, D. (2021). Also boughts and Amazon recommendations. Amazon. Pobrano z: https://davidgaughran.com/also-boughts-amazon-recommendations-engine-algorithm/ (dostęp: 4.03.2021).
 21. Gonfalonieri, A. (2018). How Amazon Alexa works? Your guide to natural language processing (AI). Pobrano z: https://towardsdatascience.com/how-amazon-alexa- works-your-guide-to-natural-language-processing-ai-7506004709d3 (dostęp: 4.03. 2021).
 22. Grodner, M., Kokot, W., Kolenda, P., Krejtz, K., Legoń, A., Rytel, P., & Wierzbiński, R., (2016). Raport: Internet rzeczy w Polsce. Pobrano z: https://www.iab.org.pl/ wp-content/uploads/2016/05/Raport-Internet-Rzeczy-w-Polsce.pdf (dostęp: 4.03. 2021).
 23. Hossain, M. S., Chisty, N. M. A., Hargrove, D. L., & Amin, R. (2021). Role of Internet of Things (IoT) in retail business and enabling smart retailing experiences. Asian Business Review, 11(2), 75-80. https://doi.org/10.18034/abr.v11i2.579.
 24. IAB Polska. (2015). Internet rzeczy w Polsce. Pobrano z: https://blog.goldensubmarine. com/raport-internet-rzeczy/ (dostęp: 6.03.2021).
 25. Intel. (2020). Smart roads start with smart infrastructure. Pobrano z: https://www.intel. la/content/www/xl/es/transportation/smart-road-infrastructure.html (dostęp: 11.03. 2021).
 26. Internet Society. (2009). A brief history of the Internet. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 39(5), 22-31. Pobrano z: https://sites.cs.ucsb.edu/~ almeroth/classes/F10.176A/papers/internet-history-09.pdf (dostęp: 19.11.2020).
 27. ITU. (2012). Recommendation ITU-T Y.2060. Pobrano z: https://www.itu.int/ITU-T/ recommendations/rec.aspx?rec=y.2060 (dostęp: 24.02.2021).
 28. KPMG. (2015). Cyber security becomes a 'must have'. Pobrano z: https://assets.kpmg/ content/dam/kpmg/pdf/2015/12/security-and-the-iot-ecosystem.pdf (dostęp: 6.03. 2021).
 29. Labus, A., & Bogdanović Z. (2017). Internet of things in marketing and retail. University of Belgrade. Proceedings of the International Conference on Advances in Information Processing and Communication Technology - IPCT 2016, http://doi.org/ 10.15224/978-1-63248-099-6-30.
 30. Malucha, M. (2018). Internet Rzeczy - kontekst technologiczny i obszary zastosowań. Informatyka w ekonomii i zarządzaniu. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 31. Mathew, S. (2020). Amazon Web Services, Inc. Overview of Amazon Web Services. AWS Whitepaper.
 32. Miller, M. (2016). Internet Rzeczy - jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 33. Miński, R. (2017). Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach ewaluacyjnych. Przegląd Socjologii Jakościowej, XIII(3), 30-51.
 34. Nicpoń, M., & Marzęcki, R. (2010). Pogłębiony wywiad indywidualny w badaniach politologicznych. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN.
 35. Nordmark, J. (2020). Amazon's ecosystem map. Pobrano z: https://medium.com/@ jonnordmark/amazons-ecosystem-map-d25abcac9613 (dostęp: 14.04.2021).
 36. Oodles ERP. (2019). Creating smart warehouses with IoT enabled devices. Pobrano z: https://erpsolutions.oodles.io/blog/iot-enabled-warehouses/ (dostęp: 15.04.2021).
 37. Ożadowicz, A., & Grela, J. (2014). Opracowanie analizy możliwości technicznych i funkcjonalnych integracji technologii Internetu Rzeczy w systemach automatyki budynkowe. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza.
 38. Palmer, A. (2020). Amazon unveils a way to pay with just your hand in stores. Pobrano z: https://www.cnbc.com/2020/09/29/amazon-palm-payment-system-amazon-one- announced.html (dostęp: 14.04.2021).
 39. Patel, M., Shangkuan, J., & Thomas, C. (2017). What's new with the Internet of Things? McKinsey Global Institute. Pobrano z: https://www.mckinsey.com/industries/ semiconductors/our-insights/whats-new-with-the-internet-of-thi dostęp (dostęp: 14.04.2021).
 40. Polacco, A., & Backes, K. (2018). The Amazon Go concept: Implications, applications, and sustainability. Journal of Business and Management, 24(1), 79-92.
 41. Porter, M.E., & Heppelmann, J.E. (2014). How smart, connected products are transforming competition. Harvard Bussiness Review, 92(11), 64-88.
 42. Saunders, B. (2020). Who's using Amazon web services. Pobrano z: https://www. contino.io/insights/whos-using-aws (dostęp: 14.04.2021).
 43. Sikorski, M., & Roman, A. (2020). Internet Rzeczy. Real IT World. Warszawa: WN PWN.
 44. Šimec, A. (2012). Cyber-attacks and Internet of Things as a threat to critical infrastructure. Zagreb: University of Applied Sciences. Pobrano z: https://www.bib.irb.hr/ 990255/download/990255.Internet_of_Things_as_a_threat_to_cr (dostęp: 14.04.2021).
 45. Stech, B. (2018). Amazon chwali się wydajnością robotów Kiva wyposażonych w AI. Pobrano z: https://www.purepc.pl/amazon-chwali-sie-wydajnoscia-robotow-kiva- wyposazonych-w-ai (dostęp: 15.04.2021).
 46. Vailshery, L. (2021). Worldwide connected devices by access technology, Statista. Pobrano z: https://www.statista.com/statistics/802690/worldwide-connected-devices- by-access-technology/ (dostęp: 26.02.2021).
 47. Wielki, J. (2016). Internet Rzeczy i jego wpływ na modele biznesowe współczesnych organizacji gospodarczych. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny.
 48. Xua, Y., & Chena, M. (2016). Improving Just-in-Time manufacturing operations by using Internet of Things based solutions. Cranfield University.
 49. Zhang, G., Yang, Q., Cheng, S., & Zhou, T. (2008). Evolution of the Internet and its cores. New Journal of Physics, 10(12), 123027.
Cited by
Show
ISSN
2720-457X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22367/arbe.2022.02.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu