BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Włodarczyk Włodzimierz C., Piórecka Beata
Title
Wprowadzenie
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2021, t. 19, nr 3-4, s. 95-96
Keyword
Zdrowie publiczne, Leki, Żywienie człowieka, Odżywianie się Polaków
Public health, Medications, Human nutrition, Eating habits of Polish people
Abstract
W podwójnym numerze (3-4), który oddajemy w ręce Państwa, zmieniamy perspektywę i proponujemy, by pomyśleć o niedawnym zdarzeniu, które może mieć dla zdrowia publicznego konsekwencje o znaczeniu trudnym jeszcze do oszacowania. Mamy na myśli zatrucie Odry, którego bezpośrednio widocznym skutkiem są tysiące śniętych ryb, ale które może doprowadzić do skażenia, a może nawet zniszczenia, całego rzecznego ekosystemu. Brak dotąd informacji pozwalających na wydawanie opinii na temat przyczyn skażenia, ale opieszałość reakcji służb nadzorczych, w tym też związanych ze zdrowiem publicznym, musi skłaniać do namysłu i budzić niepokój. Kiedy zdrowie publiczne nie jest w stanie zapobiec zagrożeniu, co niekiedy może się zdarzyć, jego zadaniem jest obowiązek ostrzeżenia ludzi. Wiedząc o istnieniu zagrożenia, można podjąć działania pozwalające na minimalizację szkód. Przechodząc do przedstawienia treści numeru, zwracamy uwagę państwa na szeroki zakres podjętych problemów pojawiających się w zdrowiu publicznym, od eutanazji do dostępności leków. Ważnym elementem są też teksty poświęcone żywieniu. (fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.4467/20842627OZ.21.012.15766
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu