BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipowski Paweł (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)
Title
Eutanazja - charakterystyka aspektów prawnych w Polsce i wybranych krajach europejskich
Euthanasia - Characteristics of Legal Aspects in Poland and Selected European Countries
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2021, t. 19, nr 3-4, s. 97-103, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Regulacje prawne, Samobójstwa, Prawo WE, Debata publiczna
Legal regulations, Suicides, European Community law, Public debate
Note
summ.
Country
Polska, Europa
Poland, Europe
Abstract
Eutanazja to temat, który wywołuje mnóstwo kontrowersji w Polsce za każdym razem, gdy zostanie podniesiony na forum publicznym. W debacie publicznej nie jest jednak poruszany wystarczająco często, aby każdy z obywateli miał okazję na refleksję, czy regulacje prawne powinny - lub nie powinny - gwarantować większą swobodę i możliwość decydowania o sobie w momencie, kiedy nasze zdrowie (fizyczne i psychiczne) ulegnie znacznemu pogorszeniu. Można przyjąć, iż większość obywateli polskich wie, iż eutanazja w naszym kraju jest nielegalna oraz że jej przeprowadzenie jest karalne, jednak czy wiemy, jak mogłaby wyglądać nasza sytuacja po implementacji rozwiązań prawnych innych państw europejskich? Pojawia się przy tym pytanie: jakie regulacje prawne obowiązują przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej, do których mamy "otwarty dostęp" w ramach swobody przemieszczania się od czasu akcesji unijnej? Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżenie takich rozwiązań, przy zastrzeżeniu, że przedstawiać będzie wyłącznie ich charakterystykę. (fragment tekstu)

This article presents the characteristics of the legal aspects of euthanasia in Poland and in selected European countries. The key element of the considerations is the presentation of the legal regulation of euthanasia in Poland against the background - often detailed and precise solutions adopted in the European countries (specially EU), which define the legal conditions for carrying out this type of "medical services". These solutions are presented from the point of view of the legal conditions for ensuring the legality of treatments falling within the concept of "euthanasia", which in European legislation are most often classified as "assisted suicide" treatments and are associated with the provisions of the so-called "living wills". The authors intended the article to be part of the discussion on potential changes in Polish legislation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Seroczyńska M., Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Studium prawnoporównawcze, Kraków 2004.
  2. Malczewski J., Eutanazja. Gdy etyka zderza się z prawem, Warszawa 2012: 83-85.
  3. Chyrowicz B., Eutanazja i spór o argumenty, w: B. Chyrowicz (red.), Eutanazja: prawo do życia - prawo do wolności, Lublin 2005: 156.
  4. Syska M., Medyczne oświadczenia "pro futuro" na tle prawnoporównawczym, Warszawa 2013.
  5. Citowicz R., Prawnokarne aspekty ochrony życia człowieka a prawo do godnej śmierci, Wydawnictwo Kodeks, 2006: 138.
  6. Pietrzykowski T., Spór o eutanazję. Etyczne problemy prawa, Katowice 2007: 14-16.
  7. Professor Dr. Gunnar Duttge: Strafrechtlich reguliertes Sterben, "Neue Juristische Wochenzeitschrift" 2016; 3: 120.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.4467/20842627OZ.21.013.15767
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu