BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kudryńska Barbara (Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Starogard Gdański), Krzywdziński Krzysztof (Uniwersytet Gdański)
Title
Wpływ przynależności do grupy zawodowej pielęgniarek i lekarzy na milczenie organizacyjne
The Impact of Belonging to the Professional Group of Nurses and Doctors on the Organizational Silence
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2021, t. 19, nr 3-4, s. 123-129, rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Personel medyczny, Zachowania pracownika, Postawy pracowników, Zachowania organizacyjne
Medical staff, Employee behaviours, Employee conducts, Organisational behaviour
Note
summ.
Abstract
Pracownicy często mają pomysły, informacje i opinie dotyczące konstruktywnych sposobów doskonalenia organizacji pracy w podmiotach, w których pracują. Niekiedy wypowiadają się i wyrażają swoje pomysły i opinie, a innym razem milczą. Zjawisko to w literaturze przedmiotu nazywane jest milczeniem organizacyjnym, traktowanym jako intencjonalne podejmowanie decyzji o niezabieraniu głosu przez pracowników w sytuacji, kiedy w organizacji zachodzą nieprawidłowości, działania nieetyczne, występują naruszenia osobistych, moralnych i prawnych standardów. (fragment tekstu)

Employees who have relevant information about the functioning of the organization sometimes decide to share this information, and in other cases, they choose not to disclose their opinion. In the literature on the subject, this phenomenon is called organizational silence. This study aimed to try to answer whether the position in the organization and belonging to a specific professional group will impact organizational silence. The survey covered representatives of employees of two professional groups - doctors and nurses. The questionnaires were completed by 30 doctors and 35 nurses. The study showed that in the three analyzed situations, the hypothesis, assuming that the silence of employees is more pronounced in a situation where the violation of the applicable professional standards concerns people from the same professional group of nurses or doctors, was confirmed only in the case of a "mistake in administering the drug". (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Knoll M., van Dick R., Do I Hear the Whistle...? This Is the First Attempt to Measure Four Forms of Employee Silence and Their Correlations, "Journal of Business Ethics" 2013; 113: 349-362.
 2. Pinder C.C., Harlos H.P., Employee Silence: Quiescence and Acquiescence as Responses to Perceived Injustice, "Research in Personnel and Human Resource Management" 2001; 20: 331-369.
 3. Morrison E.W., Milliken F.J., Organizational Silence: a Barrier to Change and Development in a Pluralistic World, "Academy of Management Review" 2000; 25 (4): 706-725.
 4. Van Dyne L., Ang S., Botero I.C., Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs, "Journal of Management Studies" 2003; 40 (6): 1359-1392.
 5. Morrison E.W., Milliken F., Hewlin P.F., An Exploratory Study of Employee Silence: Issues that Employees Don`t Communicate Upward and Why, "Journal of Management Studies" 2003; 40 (6): 1453-1476.
 6. Aflatoon A., Mahdi zare kahnali, Ahmad A., Reza Ali Nejad., Investigating the Relationship between Silence and Organizational Commitment (Case Study: Shiraz University of Medical Sciences), "Revista Publicando" 2018; 15 (2): 893-906.
 7. Adamska K., Milczenie i przełamywanie milczenia w organizacji, "Roczniki Psychologiczne" 2016; 19: 75-88.
 8. Adamska K., Milczenie w organizacji. Rola uważności społecznej i czynników kontekstowych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2015: 115-131.
 9. Henriksen K., Dyton E., Organizational Silence and Hidden Threats to Patient Safety, "Health Services Research" 2006; 41 (4): 1539-1554.
 10. Adamska K., Jurek P., Come and Say What You Think: Reducing Employees' Self-Censorship through Procedural and Interpersonal Justice, "Current Issues in Personality Psychology" 2021; 9 (4): 328-340.
 11. Aydinay M., The Evaluation of Employee Silence from the Perspective of Foreign Employees Working for International Companies in Poland, "Erciyes Akademi" 2021; 35 (3): 956-977.
 12. Dileep K.M., Ponmalar N.A., Normala G., The Impact of Organisational Silence on Job Stress, Organisational Commitment and Intention to Leave Among Expatriate Employees, "Australian Journal of Basic and Applied Sciences" 2015; 9 (29): 1-8.
 13. Wageeh A.N., The Impact of Organizational Silence on Job Attitudes: A Study on Pharmaceutical Industry in Egypt. Impact Factor 3.582, "Case Studies Journal ISSN (2305-509X)" 2016; 5 (8): 98-124.
 14. Doğan S., Yilmaz M., The Effects of Organizational Culture on Organizational Silence in the Health Institutions, "Business & Management Studies: an International Journal" 2020; 8 (2): 1523-1545. doi: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v8i2.1440.
 15. Morrison E., Employee Voice and Silence, "Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior" 2014; 1: 173-197.
 16. Institute of Medicine (US); Committee on Quality of Health Care in America, To Err Is Human: Building a Safer Health System, ed. by LT. Kohn, J.M. Corrigan, and M.S. Donaldson, Washington, DC: National Academy Press (US), 2000, doi: 10.17226/9728.
 17. Blendon J., DesRoches C., Brodie M. et al., Views of Practicing Physicians and the Public on Medical Errors, "New England Journal of Medicine" 2002; 347 (24): 1933-1940, doi: 10.1056/NEJMsa022151.
 18. Puch E.A., Nowak-Jaroszyk M., Swora-Cwynar E., Błąd medyczny w teorii i praktyce - przegląd najważniejszych zagadnień, "Medycyna Pracy" 2020; 71 (5): 613-630.
 19. Sarıboğa V. & Serin H., Organizational Silence and Person-Organization Fit: A Study on Classroom Teachers, "Cypriot Journal of Educational Science" 2020; 15 (5): 887-898, doi: https://doi.org/10.18844/cjes.v15i5.5119.
 20. Morrison E.W., Milliken F.J., Guest Editor`s Introduction. Speaking up, Remaining Silent: The dynamics of voice and silence in the organization, "Journal of Management Studies" 2003; 40 (6): 1353-1358.
 21. Wyrok SN II KR 219/83 z dnia 27 października 1983 r., https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-kr-219-83-wyrok-sadu-najwyzszego-520113630 (dostęp: 10.12.2019).
 22. Kudryńska B., Wpływ przynależności do grupy zawodowej i poczucia sprawiedliwości organizacyjnej na milczenie w miejscu pracy, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. hab. Sylwiusza Retowskiego, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Sopocie, 2018.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.4467/20842627OZ.21.016.15770
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu