BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żwirska Jaśmina (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum), Buczek Damian (Gamesture sp. z o.o., Kraków), Błaszczyk-Bębenek Ewa (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)
Title
Wiedza młodych dorosłych na temat żywieniowych czynników erozji zębowej
The Knowledge of Young Adults on the Subject of Dental Erosion
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2021, t. 19, nr 3-4, s. 153-163, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Żywienie człowieka, Zachowania zdrowotne, Ludzie młodzi
Human nutrition, Health behaviours, Young people
Note
summ.
Abstract
Celem pracy było wskazanie, jaką wiedzę na temat erozji zębowej posiadają młodzi dorośli, szczególnie w obrębie wpływu czynników żywieniowych, ale również higienicznych, na jej występowanie. (fragment tekstu)

Dental erosion is a result of the contact between tooth surfaces and acids, processes occur that result in progressive hard tooth tissue reduction. Its characterized by progressive and irreversible changes that not only affect the aesthetics of a tooth, but also oral health. Poor eating and hygienic habits, as well as some diseases, significantly increase the risk and rate at which erosion develops. The purpose of this study was to evaluate the knowledge of young adults on the subject of dental erosion, and specifically to assess their knowledge about the nutritional factors that may predispose them to dental erosion. The study involved 250 individuals between the age of 18-30 who were divided into two groups. The study was conducted in 2020 using a survey, and was then statistically analyzed using the STATISTICA PL 10 program (UJ license). Differences in the distributions between the two groups were verified using the chi-squared test and the non-parametric Mann-Whitney U test at the significance level α≤0.05. In results 13.2% of participants declared that they experience dental erosion The study has evaluated the general knowledge of the young adults as being sufficient. Most of the young adults did not differentiate dental erosion from tooth decay, and had difficulty in answering questions on nutritional and hygienic risk factors. The groups did not differ from each other in terms of general knowledge about dental erosion. Both groups had a similar frequency of consuming high dental erosion products and drinks (sweetened carbonated beverages, citrus fruits, energy or isotonic drinks). The groups also differed in terms of reported symptoms and diagnosed conditions, in which tooth sensitivity and eating disorders significantly affected young adults with dental erosion. The young adults showed many gaps in their knowledge of dental erosion. That is why education plays a key role in this area and is extremely important, especially in regards to nutritional factors and hygienic habits. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Carvalho T.S., Colon P., Ganss C. et al., Consensus Report of the European Federation of Conservative Dentistry: Erosive Tooth Wear - Diagnosis and Management, "Swiss Dental Journal" 2016; 126 (4): 342-346.
 2. Schlueter N., Amaechi B.T., Bartlett D. et al., Terminology of Erosive Tooth Wear: Consensus Report of a Workshop Organized by the ORCA and the Cariology Research Group of the IADR, "Caries Research" 2020; 54 (1): 2-6.
 3. Paryag A., Rafeek R., Dental Erosion and Medical Conditions An Overview of Aetiology, Diagnosis and Management, "West Indian Medical Journal" 2014; 63 (5): 499-502.
 4. Imfeld T., Dental Erosion. Definition, Classifiaction and Links, "European Journal of Oral Sciences" 1996; 104 (2 part II): 151-155.
 5. Olczak-Kowalczyk D., Mielczarek A., Kaczmarek U. et al., Monitoring zdrowia jamy ustnej. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016-2020. Ocena stanu zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań w populacji polskiej w wieku 3, 18 oraz 35-44 lata w 2017 roku, Warszawa 2018.
 6. Piórecka B., Sobczak P., Muszyńska B. et al., The Consumption of Non-Alcoholic Beverages and the Occurrence of Dental Erosion among a Group of Adults Visiting Dental Practices in Krakow, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2018; 16 (4): 222-231.
 7. Strużycka I., Rusyan E., Bogusławska-Kapała A., Prevalence of Dental Erosion in Young Adults Aged 18 Years in Poland, "Przegląd Epidemiologiczny" 2014; 68 (4): 689-693.
 8. Bartlett D.W., Lussi A., West N.X. et al., Prevalence of Tooth Wear on Buccal and Lingual Surfaces and Possible Risk Factors in Young European Adults, "Journal of Dentistry" 2013; 41 (11): 1007-1013.
 9. Chłapowska J., Pawlaczyk-Kamieńska T., Borysewicz-Lewicka M., Narażenie na czynniki wywołujące ubytki pochodzenia niepróchnicowego - badania ankietowe studentów, "Dental and Medical Problems" 2010; 47 (3): 350-358.
 10. Olczak-Kowalczyk D., Jackowska T., Czerwionka-Szaflarska M. et al., Stanowisko polskich ekspertów dotyczące zasad żywienia dzieci i młodzieży w aspekcie zapobiegania chorobie próchnicowej, "Nowa Stomatologia" 2015; 20 (2): 81-91.
 11. Otsu M., Hamura A., Ishikawa Y. et al., Factors Affecting the Dental Erosion Severity of Patients with Eating Disorders, "BioPsychoSocial Medicine" 2014; 8 (25).
 12. Hryncewicz M., Tropak K., Ubytki niepróchnicowego pochodzenia - abfrakcja, abrazja, atrycja, erozja. Przegląd piśmiennictwa, "Nowa Stomatologia" 2014; 1: 46-52.
 13. Kaczmarek U., Harłukowicz K., Frequency and Determinants of Dental Erosion Prevalence in Children and Adolescents, "Nowa Stomatologia" 2014; 2: 100-109.
 14. Koch G., Poulsen S., Edpelid I., Haubek D., Pediatric Dentistry. A Clinical Approach, 3rd Edition, New York 2017.
 15. Szczepaniak J., Czyż I., Gadomska K. et al., Zmiany erozyjne - aktualny problem współczesnej stomatologii, "Nowa Stomatologia" 2010; 3: 113-118.
 16. Kwiatkowska A., Szostak-Węgierek D., Bołtacz-Rzepkowska E. et al., Rola diety w kontroli choroby próchnicowej. Stanowisko grupy roboczej ds. zapobiegania próchnicy w populacji osób dorosłych, "Nowa Stomatologia" 2017; 4: 213-218.
 17. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej na lata 2016-2020, https://www.gov.pl/web/zdrowie/monitorowanie-stanu-zdrowia-jamy-ustnej-populacji-polskiej-w-latach-2016-2020 (dostęp: 21.06.2022).
 18. Jeżewska-Zychowicz M., Gawęcki J., Wądołowska L. et al., Kwestionariusz do badania poglądów i zwyczajów żywieniowych dla osób w wieku od 16 do 65 lat, wersja 1.1 - kwestionariusz administrowany przez ankietera-badacza, rozdz. 1 w: Kwestionariusz do badania poglądów i zwyczajów żywieniowych oraz procedura opracowania danych, red. J. Gawęcki, Warszawa 2014: 3-20, dostępny na stronie: http://www.knozc.pan.pl/.
 19. Silva S.B., Cabral T.M., Pinto T.M., Durand L.B., Instrument of Self-Perception and Knowledge of Dental Erosion: Cross-Cultural Adaptation to the Brazilian Population, "Brazilian Oral Research" 2015; 29 (1): 1-11.
 20. Chu C.H., Pang K.K., Lo E.C., Dietary Behavior and Knowledge of Dental Erosion Among Chinese Adults, "BMC Oral Health" 2010; 10 (13).
 21. Asmyhr Ø., Grytten J., Holst D., Occurrence of Risk Factors for Dental Erosion in the Population of Young Adults in Norway, "Community Dentistry and Oral Epidemiology" 2012; 40 (5): 425-431.
 22. Søvik J.B., Skudutyte-Rysstad R., Tveit A.B. et al., Sour Sweets and Acidic Beverage Consumption Are Risk Indicators for Dental Erosion, "Caries Research" 2015; 49 (3): 243-250.
 23. Isaksson H., Birkhed D., Wendt L.K. et al., Prevalence of Dental Erosion and Association with Lifestyle Factors in Swedish 20-year olds, "Acta Odontologica Scandinavica" 2013; 72 (6): 448-457.
 24. Bartlett D.W., Fares J., Shirodaria S. et al., The Association of Tooth Wear, Diet and Dietary Habits in Adults Aged 18-30 years old, "Journal of Dentistry" 2011; 39 (12): 811-816.
 25. Zimmer S., Kirchner G., Bizhang M., Benedix M., Influence of Various Acidic Beverages on Tooth Erosion. Evaluation by a New Method, "PLOS ONE" 2015; 10 (6): 1-8.
 26. Błaszczyk E., Piórecka B., Jagielski P. et al., The Relationship Between the Consumption of Functional Beverages and the Use of Other Stimulants by High School Students in Poland, "Med. Int. Rev." 2015; 4 (105): 208-213.
 27. Dziechciarz P., Horvath A., Socha P. et al., Cukry w żywieniu dzieci i młodzieży - stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, "Standardy Medyczne" 2019; 16: 561-570.
 28. Błaszczak J., Iwaniak M., Hadała-Kiś A., Mielnik-Błaszczak M., Analiza porównawcza nawyków higienicznych i żywieniowych wpływających na zdrowie jamy ustnej studentów I roku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i studentów I roku Politechniki Lubelskiej, "Family Medicine & Primary Care Review" 2011; 13 (1): 12-15.
 29. Majda A., Zalewska-Puchała J., Bodys-Cupak I., Czubak-Lewandowska E., Stan higieny jamy ustnej i stomatologiczne zachowania zdrowotne studentów kierunków medycznych, "Problemy Higieny i Epidemiologii" 2014; 95 (4): 895-900.
 30. Pels E., Początkowe zmiany demineralizacyjne - przyczyny powstawania, objawy, postępowanie terapeutyczne, "Nowa Stomatologia" 2016; (21) 1: 74-78.
 31. Hermont A.P., Oliveira P.A., Martins C.C. i in., Tooth Erosion and Eating Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis, "PLoS One" 2014; 9 (11).
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.4467/20842627OZ.21.019.15773
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu