BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domagała Alicja (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)
Title
Forum absolwentów i pracodawców - zdrowie publiczne z perspektywy ukończonych studiów wyższych i rynku pracy. Relacja z dyskusji panelowej w trakcie konferencji z okazji 30-lecia IZP UJCM
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2021, t. 19, nr 3-4, s. 173-179, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Zdrowie publiczne, Absolwenci szkół wyższych, Rynek pracy, Służba zdrowia, Konferencja naukowa
Public health, Higher education graduates, Labour market, Health service, Scientific conference
Note
summ.
Abstract
Celem dyskusji było omówienie możliwości, jakie daje rynek pracy absolwentom zdrowia publicznego, oraz zwrócenie uwagi na ograniczenia, które powodują, że część wykwalifikowanych absolwentów zdrowia publicznego nie podejmuje pracy w sektorze zdrowotnym. Najbardziej dynamiczny rozwój kształcenia na kierunku zdrowie publiczne miał miejsce w Polsce w latach 2001-2004. Ponad 40 polskich uczelni prowadziło wtedy kształcenie na tym kierunku, ale okazało się, że problemy rynku pracy (m.in. brak uregulowanej kwestii zawodu specjalisty zdrowia publicznego, brak wykazu stanowisk, na których mogliby być zatrudniani absolwenci, i generalnie słaba pozycja zdrowia publicznego w sektorze ochrony zdrowia) spowodowały, że w następnych latach wyraźnie spadało zainteresowanie kształceniem na kierunku zdrowie publiczne. Wiele uczelni zamyka ten kierunek i należy się zastanowić, jak zmienić tę sytuację. Z drugiej strony wiadomo, że potrzeby rynku pracy w odniesieniu do kompetencji, jakie posiadają absolwenci zdrowia publicznego, są ogromne. Jedna z konkluzji aktualnych debat mówi, że nie ma lepszego momentu dla zdrowia publicznego niż czas pandemii, więc być może ta tendencja spadku zainteresowania kształceniem w tym obszarze ulegnie zahamowaniu. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Rejestr Absolwentów Zdrowia Publicznego; www.pzh.gov.pl/rejestr-absolwentow/
  2. Kariery Absolwentów - Wywiady; izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/strona-glowna/kariery-absolwentow-wywiady
  3. WHO-ASPHER competency framework for the public health workforce in the European Region, World Health Organization. Regional Office for Europe, 2020, https://apps.who.int/iris/handle/10665/347866 (dostęp: 02.10.2022).
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.4467/20842627OZ.21.021.15775
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu