BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Vovchanska Olha (Lviv University of Trade and Economics, Ukraine), Ivanova Liliya (2 Lviv State University of Physical Culture of Ivana Boberskogo, Ukraine), Ozimek Irena (Warsaw University of Life Science - SGGW, Poland)
Title
Marketing Factors of the Tourism Market's Operations in Ukraine
Czynniki marketingowe wpływające na działanie rynku turystycznego na Ukrainie w stanie wojennym
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2022, R. 21, nr 1, s. 25-34, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Turystyka, Rynek turystyczny, Marketing, Stan wojenny
Tourism, Tourism market, Marketing, Martial law
Note
JEL Classification: Z3, D4, D9
streszcz., summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Cel: Artykuł poświęcony jest analizie czynników marketingowych wpływających na funkcjonowanie rynku turystycznego na Ukrainie w stanie wojennym.
Metody: W badaniach wykorzystano metodę analizy danych wtórnych dotyczących problematyki badań.
Wyniki: Autorzy ustalili, że rynek turystyczny zawsze reaguje bardzo wrażliwie na zdarzenia kryzysowe (pandemie, niszczycielskie klęski żywiołowe, kryzysy polityczne, militarne itp.) i zwracali uwagę na zmianę formatu rynku turystycznego na Ukrainie w warunkach przedłużającej się wojny rosyjsko-ukraińskiej. Autorzy zidentyfikowali główne czynniki obecnej sytuacji na rynku usług turystycznych na Ukrainie w warunkach stanu wojennego. Funkcjonowanie rynku turystycznego w czasie wojny ma strategiczne znaczenie dla państwa i obywateli.
Wnioski: Autorzy podsumowali doświadczenia sektora turystycznego krajów, które przeżyły podobną sytuację kryzysową i stały się liderami na regionalnych rynkach usług turystycznych w celu skutecznego jej wdrożenia na Ukrainie oraz określili główne czynniki funkcjonowania rynku usług turystycznych w segmentach turystyki krajowej i przyjazdowej po zwyciężeniu w wojnie, mając na celu wprowadzenie innowacyjnych kierunków ożywienia i dalszego rozwoju tego rynku. (abstrakt oryginalny)

Aim: The article is devoted to analyzing marketing factors of the tourism market operations in Ukraine under martial law.
Methods: The study used the method of secondary data analysis.
Results: The authors determined that the tourism market always reacts very sensitively to crisis events (pandemics, devastating natural disasters, political or military crises, etc.) and highlighted the changed format of the tourist market in Ukraine in the conditions of the protracted Russian-Ukrainian war. The authors identified the main factors of the current market of tourist services in Ukraine under martial law conditions. The functioning of the tourism market during the war is strategically important for the state and citizens.
Conclusions: The authors summarized the experience of the tourism sector of countries that have been through a similar crisis and became leaders in the regional markets of tourist services to implement it in Ukraine effectively and determined the main factors of the functioning of the market of tourist services in the segments of domestic and inbound tourism after the victorious peace and innovative directions of recovery and further development. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. European Travel Agents and Tour Operators Association (2022). Retrieved from https://www.ectaa.org/en/ [accessed 15.01.2022].
 2. Honcharova, K. (2022). Kurorty pislia viiny. Khorvatiia uviishla do top-5 krain Yevropy z turyzmu. RBK-Ukraina. Retrieved from https://www.rbc. ua/ukr/travel/strana-perezhivshaya-voynu-horvatiya-voshla-1654509726.html [accessed 15.06.2022].
 3. Kuklina, T., Tsviliy, S., Zhuravlyova, S. (2022). General trends in the development of world tourism from coronovirus to military aggression. Entrepreneurship and Innovation, (23), 12-15. https://doi. org/10.37320/2415-3583/23.2
 4. Kyiv School of Economics (2022). Direct damage caused to Ukraine's infrastructure during the war has reached almost $92 billion. Retrieved from https://kse.ua/ about-the-school/news/direct-damage-caused-toukraine-s-infrastructure-during-the-war-has-reachedalmost-92-billion/ [accessed 03.05.2022].
 5. Majumdar, O. (2022). Hoteli napivporozhni, nadkhodzhennia do biudzhetu znyziatsia - DART. RBKUkraina. Retrieved from https://www.rbc.ua/ukr/ travel/oteli-polupustye-postupleniya-byudzhet-snizyatsya-1655814100.html [accessed 07.08.2022].
 6. Majumdar, O., Honcharova, K. (2022) Povstaty z ruin. Yaki krainy pislia viiny staly populiarnymy u turystiv. RBK-Ukraina. Retrieved from https://www.rbc.ua/ukr/ travel/-1647724135.html [accessed 01.04.2022].
 7. Pankiv, N. (2022) Kharakterystyka potentsialu ekoturyzmu Ukrainy v umovakh viiny. Kreatyvnyi prostir v Ukraini ta sviti. SH NTM "Novyi kurs", Kharkov.
 8. Rodak, K. (2022). Ukraintsiam broniuiut lyshe ti hoteli, de nemaie Rosiian. Yak vyhliadaie turyzm pid chas viiny. Zaxid.net. Retrieved from https://zaxid.net/ turizm_pid_chas_viyni_2022_fakti_vid_turistichnih_ firm_lvova_n1542665 [accessed 15.07.2022].
 9. Roik, O., Nedzvetska, O. (2022). Ways of development of the tourist sector of Ukraine in the war period. Scientific Bulletin of KSU. Series Economic Sciences, 46, 11-15. https://doi.org./10.32999/ksu2307-8030/2022-46-2
 10. Sak, T., Bilo, I., Tkachuk, J. (2022). Ekoloho-Ekonomichni Naslidky Rosiisko-Ukrainskoi Viiny. Ekonomika ta Suspilstvo, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022- -38-6
 11. State Tourism Development Agency - STDA (2022). Retrieved from https://www.tourism.gov.ua/ [accessed 15.07.2022].
 12. Suspilne.media (2022). Na Frankivshchyni za shist misiatsiv na 77% zris turystychnyi zbir u porivnianni z 2021 rokom. Retrieved from https://suspilne. media/260595-na-frankivsini-za-cotiri-misaci-na-48- zris-turisticnij-zbir-u-porivnanni-z-minulim-rokom/ [accessed 15.07.2022].
 13. The Ukrainian Cultural Foundation (2022). Special edition - Chronicles of the Cultural Front. Retrieved from https://ucf.in.ua/news/16_04_2022 [accessed 16.04.2022]
 14. Trout, M. (2022). Global tourism to lose $7 billion in 2022. Tourism-review. Retrieved from https://www. tourism-review.com/global-tourism-cannot-get-out-of- -trouble-news12469 [accessed 03.04.2022].
 15. VisitUkraine.today (2022). Ukrainian hotels located in war zones ask the world for support and launch the action "Visit Ukraine in the Future" Retrieved from https:// visitukraine.today/uk/blog/214/visit-ukraine-in-the-future-ukrainski-goteli-v-garyacix-tockax-prosyat-svit-propidtrimku [accessed 07.08.2022].
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.22630/ASPE.2022.21.1.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu