BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyrda Paweł
Title
The Sanitary Service of Seminarians of the Seminary in Przemyśl during the First Months of the Great War (1914-1915)
Source
Humanities and Social Sciences, 2023, vol. 30, nr 1, s. 19-28, tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Wojna Światowa I, Szpitalnictwo, Kościół katolicki
World War I, Hospital service, Roman Catholic Church
Note
summ.
Country
Przemyśl
Przemyśl
Abstract
The subject of this article is the fate of the seminarians of the Przemyśl seminary during the battles for the Przemyśl fortress in 1914-15. In the face of the approaching Russian army, they decided to serve as orderlies in military hospitals. This service was very demanding, due to extremely difficult sanitary conditions, and shortages of food, medicines, dressing materials, and so on. Information about the life and work of future priests during successive sieges of the fortress was included in the Chronicle of the Przemyśl Seminary. Lay people who stayed in the fortress during the siege also wrote numerous memoirs and diaries describing the work of seminarians and priests. Thanks to these materials, it is possible to learn how the seminary trained Roman Catholic clergy for the war, the medical preparation that was offered by the standard seminary training program, and, finally, how the seminarians proved themselves in the hour of trial. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Nekrolog ks. Teofila Łękawskiego. "Ziemia Przemyska" 1923, No. 10.
 2. Błoński, J. (2007). Przemyśl w rosyjskiej niewoli. "Nasz Przemyśl", No. 32.
 3. Ehrenburg, I.K. (2010). W oblężonym Przemyślu. Kartki dziennika z czasów wielkiej wojny (1914-1915). Przemyśl: Wschodni Instytut Naukowy.
 4. Foster, F. (2000). Twierdza Przemyśl. Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
 5. Heiden, H. (2013). Bastion nad Sanem. Los twierdzy Przemyśl. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V.
 6. Idzikowski, T. (2014). Twierdza Przemyśl. Powstanie - Rozwój - Technologie, Krosno: Wydawnictwo Arete.
 7. Jabłońska, H. (2017). Dziennik z oblężonego Przemyśla (1914-1915), Stępień, S., ed., Przemyśl: Wschodni Instytut Naukowy.
 8. Krzyżak, L. (2017). Nauczanie prawa kanonicznego w Seminarium Duchowym w Przemyślu - zarys problematyki. "Studia Ełckie", R. 19, No. 2.
 9. Kuca, J. (2017). O wojnie i pokoju w jarosławskiem 1867-1918. Rzecz o codziennym życiu mieszkańców. Mołodycz: Stowarzyszenie Młody Mołodycz.
 10. Lenar, J., Berendt, T. (ed.) (2005). Pamiętnik z walk o Twierdzę Przemyśl. Przemyśl: Wydawnictwo Fort.
 11. Nabywaniec, S. (2021). Powstanie placówek duszpasterskich u schyłku okresu galicyjskiego na przykładzie parafii Budziwój koło Rzeszowa. "Galicja. Studia i Materiały", Vol. 7.
 12. Pelczar, J.S. (1914). Odezwa do Wielebnego Duchowieństwa z powodu wojny (opatrzona datą 13 sierpnia 1914 r.). "Kronika Diecezji Przemyskiej. Pismo Diecezjalne", Vol. 7-8.
 13. Piekaniec, A. (2015). Kobieta - Miasto - Wojna. Dwie narracje autobiograficzne z przemyskiej twierdzy (1914-1915). "Ruch Literacki", R. LVI, Vol. 5.
 14. Rożański, J. (1983). Twierdza Przemyśl. Rzeszów: KAW.
 15. Sawicki, J. (2021) W przemyskiej twierdzy. Rzeszów: Wydawnictwo Edytorial.
 16. Stawecki, P. (1994). Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa: Wydawnictwo Bellona.
 17. Stock, J.J. (2014). Notatnik z twierdzy Przemyśl 1914-1915, Przemyśl: Zakład Usługowo-Produkcyjny MONTEL-BR.
 18. Ślemp, E. (2005). Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. "FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych", No. 1-2.
 19. Śliwa, T. (1980). Józef Sebastian Pelczar [In:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXV. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 20. Śliwa, T. (1983). Galant Wojciech [In:] Grzebień, L., ed., Słownik polskich teologów katolickich, Vol. 5: 1918-1981, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 21. Śliwa, T. Federkiewicz Jakub (1852-1926) [In:] Siciak, A., ed., Tekstowa kartoteka osobowa przemyślan [Access: 14.12.2022 r.]. Access on the internet: http://www.pbp.webd.pl/tkop1/
 22. Vit, J. (1995) Wspomnienia z mojego pobytu w Przemyślu podczas oblężenia rosyjskiego 1914-1915. Hofbauer, L., Husar, J. (transl.); Stępień, S., ed., Przemyśl: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy.
 23. Zakrzewska, W. (1916). Oblężenie Przemyśla rok 1914-1915. Z przeżytych dni, Lwów: published by the author.
 24. Zych, S. (2011). Diecezja przemyska obrządku łacińskiego w warunkach okupacji niemieckiej i sowieckiej 1939-1944/1945. Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej.
 25. Kronika Seminarium Duchownego (1905-1920). Archiwum Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, KS. 2 [Archive of the Metropolitan Seminary in Przemyśl, KS. 2].
 26. Act of 11 April 1889 on the introduction of a new law on military service (Journal of Laws No. 41, with further amendments).
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2023.hss.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu