BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzebyk Mariola (University of Rzeszów, Poland), Stec Małgorzata (University of Rzeszów, Poland), Hejdukova Pavlina (University of West Bohemia, Plzen, Czech Republic)
Title
Participatory Budgeting as a Form of Residents' Co-Decision on the Allocation of Local Funds: a Case Study of the City of Przemyśl
Source
Humanities and Social Sciences, 2023, vol. 30, nr 1, s. 57-67, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Budżet obywatelski, Partycypacja społeczna, Finanse lokalne, Społeczności lokalne
Participatory budgeting, Social participation, Local finance, Local community
Note
summ.
Country
Przemyśl
Przemyśl
Abstract
Participatory budgeting, also called civic budgeting, is a major instrument to facilitate engagement in local government affairs and foster social awareness among residents. It consists in involving residents in the allocation of a pool of public funds made available by local authorities. The purpose of this article is to assess the implementation of participatory budgeting in the city of Przemyśl, Podkarpackie Province, between 2013 and 2022. The assessment methods are desk research based on publicly available data, and interviews with city hall staff. The study confirms that the implementation of participatory budgeting made it possible to achieve the overarching goal of the project, which was to increase engagement by encouraging citizens to participate in public life and co-decide on the allocation of public funds. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act of 8 March 1990 on municipal governments, Art. 5.
 2. Alexiu, T.M., Lazar, T.A., Baciu, E.L. (2011). Community participation and involvement in social actions. "Transylvanian Review of Administrative Sciences", 33.
 3. Bigoszewski, K. (2017). W starciu z budżetem partycypacyjnym. Praktyka tworzenia i wdrażania. "Studia z Polityki Publicznej", 1(13).
 4. Boc, E. (2019). The development of participatory budgeting processes in Cluj-Napoca. "Transylvanian Review of Administrative Sciences", No. 58E.
 5. Chambers, S. (2003). Deliberative democratic theory. "Annual Review of Political Science", 6(1).
 6. Gajewski, S. (2018). Ustawy samorządowe. Nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów. Warszawa: C.H. Beck.
 7. Głąbicka, K., Świtala, P. (2016). Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym - aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne, Instytut Naukowo-Wydawniczy, Radom: "Spatium".
 8. Goldfrank, B. (2007). The Politics of Deepening Local Democracy: Decentralization, Party Institutionalization, and Participation. "Comparative Politics", 39(2).
 9. Górka, M. (2017). Budżet partycypacyjny - mechanizm kreowania budżetu gminy przez jej mieszkańców - wybrane zagadnienia. Wyzwania rozwoju miast. Łączenie samorządów lokalnych. Budżet obywatelski. Zielona Góra: PTE w Zielonej Górze.
 10. Grzebyk, M., Pierścieniak, A. (2021). Assessing activities of local administrations from the perspective of the social participation of inhabitants of cities with poviat status in Podkarpackie province in Poland. "Humanities and Social Science", Vol. XXVI (28), No. 1.
 11. Grzebyk M., Pierścieniak A., Pytko P. (2019). Administracja lokalna w procesie partycypacji społecznej (na przykładzie miast grodzkich w województwa podkarpackiego). "Studia z Polityki Publicznej", nr 3(23).
 12. Hausner, J. (ed.) (1999). Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik. Kraków: MSAP AE Kraków.
 13. Hong S. (2015). Citizen Participation in Budgeting: A Trade-Off between Knowledge and Inclusiveness? "Public Administration Review", 75(4).
 14. Legutko-Kobus, P. (2018). Partycypacja jako element programowania rozwoju lokalnego. "Studia z Polityki Publicznej", nr 3.
 15. Musiał-Malago M. (2022). Analiza budżetu obywatelskiego w polskich miastach - studium przypadku Nowego Sącza. "Studia Ekonomiczne. Gospodarka. Społeczeństwo. Środowisko".
 16. Ostałkiewicz, R.G. (2015). Władze gminy a wspólnota lokalna: demokratyzacja zarządzania publicznego i partycypacja społeczna w procesach decyzyjnych. "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 20.
 17. Paul, S. (1987). Community Participation in Development Projects: the World Bank Experience. "World Bank Discussion Papers", 6.
 18. Rachwał, M. (2018). Budżet partycypacyjny jako nowa forma współdecydowania o finansach lokalnych. "Przegląd Politologiczny", 4.
 19. Roberts, N. (2004). Public Deliberation in an Age of Direct Citizen Participation. "The American Review of Public Administration", Vol. 34, No. 4.
Cited by
Show
ISSN
2300-9918
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2023.hss.05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu