BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rojek Danuta (Warsaw University of Technology, Poland)
Title
Strategic Management-related Factors of Enterprise Innovativeness
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2022, z. 163, s. 485-504, bibliogr. 32 poz.
Keyword
Zarządzanie, Zarządzanie strategiczne, Innowacyjność przedsiębiorstw, Analiza czynnikowa
Management, Strategic management, Enterprise innovation, Factor analysis
Note
summ.
Abstract
Purpose: The increase in the innovativeness of enterprises is conditioned by many external and internal factors. One of the internal factors on which an enterprise has significant influence is the management of the company. The objective of this paper is to identify the strategic management-related factors of enterprise innovativeness, understood as the most important internal factors in the area of management, which positively impact the innovativeness of enterprises in the strategic perspective. Design/methodology/approach: Empirical studies were conducted on a purposive sample of N = 180 small and medium-sized innovative manufacturing enterprises in Poland. The Computer-Assisted Web Interview (CAWI) technique was employed. Data analysis was performed using exploratory factor analysis within the confirmatory factor analysis framework (E-CFA) and structural equation modeling (SEM). Findings: In light of the results of the research - the identified strategic factors of enterprise innovativeness in the area of management are the managerial competencies of the company's executives in the implementation of innovation strategies, human resource management and building trust-based relationships, as well as openness to innovation. Research limitations/ implications: A limitation of the study is the purposive selection of the research sample, preventing the generalization of the results. Further research should focus on the identification of strategic factors of enterprise innovativeness in the area of management in the age of development of Industry 4.0. Practical implications: The results of the research serve as recommendations for leaders/managers interested in increasing the level of innovativeness of their enterprises. Social implications: The inclusion of recommendations by leaders/managers should result in an increase in the innovativeness of enterprises. Originality/value: The research results have cognitive value for the expansion of knowledge in the studied area. The presented procedure of empirical research is recommended for use by researchers in further scientific studies.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Asparouhov, T., Muthen, B. (2009). Exploratory Structural Equation Modeling. Structural Equation Modeling, Vol. 16, Iss. 3, pp. 397-438, Available online: https://doi.org/10.1080/ 10705510903008204, 10.09.2022.
 2. Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warsaw: PWE.
 3. Chan Kim, W., Mauborgne, R. (2005). Strategia błękitnego oceanu. Warsaw: MT Biznes.
 4. Cortes, A.F., Herrmann, P. (2021). Strategic Leadership of Innovation: A Framework for Future Research. International Journal of Management Reviews, Vol. 23, Iss. 2, pp. 224-243, DOI: 10.1111/ijmr.ijmr12246.
 5. Deschamps, J.P. (2011). Liderzy innowacyjności. Warsaw: Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer Business.
 6. Dogan, E. (2017). A strategic approach to innovation. Journal of Management, Marketing and Logistics, Vol. 4, Iss. 3, pp. 290-300, DOI: 10.17261/Pressacademia.2017.491.
 7. European innovation scoreboard 2022 - Main report. Available online: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/9755520c-f6c1-436f-9442-93a2d471b97f_en, 30.09.2022.
 8. Francik, A., Pocztowski, A. (1991). Procesy innowacyjne. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 9. GUS (2018). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2015-2017, Warsaw-Szczecin: GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 10. GUS (2022). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2018-2020, Warsaw-Szczecin: GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie.
 11. Kark, R., Van Dijk, D., Vashdi, D.R. (2018). Motivated or demotivated to be creative: The role of self-regulatory focus in transformational and transactional leadership processes. Applied Psychology, Vol. 67, Iss. 1, pp. 186-224, DOI: 10.1111/apps.12122.
 12. Kiss, A.N., Barr, P.S. (2017). New product development strategy implementation duration and new venture performance: A contingency-based perspective. Journal of Management, Vol. 43, Iss. 4, pp. 1185-1210. Available online: https://doi.org/10.1177/ 0149206314549251, 20.09.2022.
 13. Kożuch, B. (2018). Nauka o organizacji. Warsaw: CEDEWU.PL.
 14. Krall, P., Janoskova, K. (2021). Key attributes of successful innovation strategy in the global market. SHS Web of Conferences 92. Available online: https://doi.org/10.1051/ shsconf/20219204016, 20.09.2022.
 15. Lee, A., Legood, A., Hughes, D., Wei Tian, A., Newman, A., Knight, C. (2020). Leadership, creativity, and innovation: a meta-analytic review. European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol. 29, Iss. 1, pp. 1-35, DOI: 10.1080/1359432X.2019. 1661837.
 16. Mitcheltree, C.M. (2021). Enhancing innovation speed through trust: a case study on reframing employee defensive routines. Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 10, pp. 1-31. Available online: https://doi.org/10.1186/s13731-020-00143-3, 20.09.2022.
 17. Nikowska, A. (2011). Sezam przedsiębiorstwa: wiedza jako zasób strategiczny firmy. Personel i Zarządzanie, Vol. 10, pp. 46-48.
 18. Novotna, M., Volek, T. (2018). Efficiency of production factors in the EU. DETUROPE - The Central European Journal of Regional Development and Tourism, Vol. 10, Iss. 2, pp. 147-168.
 19. Okoń-Horodyńska, E. (2016). Edukacja dla innowacji (Czy tylko wybrani skazani są na sukces innowacyjny?). Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Vol. 1, Iss. 31, pp. 34-54.
 20. Pichlak M. (2012). Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych. Warsaw: Difin.
 21. Pihlajamaa, M. (2021). What does it mean to be open? A typology of inbound open innovation strategies and their dynamic capability requirements. Innovation: Organization & Management, DOI: 10.1080/14479338.2021.1907192.
 22. Robinson, W., Chiang, J. (2002). Product development strategies for established market pioneers, early followers, and late entrants. Strategic Management Journal, Vol. 23, Iss. 9, pp. 855-866.
 23. Rojek, D. (2015). Strategiczne czynniki innowacyjności przedsiębiorstw (doctoral dissertation). Warsaw: Warsaw University of Technology, Faculty of Management.
 24. Rojek, D. (2018). The Organizational Factors of the Innovativeness of Enterprises in a Strategic Perspective. In: K. Szczepańska-Woszczyna, Z. Dacko-Pikiewicz (Eds.), Innovation Processes in the Social Space of the Organization (pp. 55-78). New York: Nova Science Publishers.
 25. Rojek, D. (2018). Znaczenie powiązań międzyorganizacyjnych dla wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw - ujęcie teoretyczno-empiryczne. Studia i Prace WNEiZ US, Vol. 2, Iss. 52, pp. 293-306, doi:10.18276/SIP.2018.52/2-2.
 26. Rojek, D. (2021). The Technological Factors of Enterprise Innovation in a Strategic Perspective. Management and Production Engineering Review, Vol. 12, Iss. 4, pp. 87-98, DOI: 10.24425/mper.2021.139997.
 27. Sherifi, I., Andrushchenko, H., Vankovych, D., Franko I. (2020). Strategic management of industrial enterprise innovation potential development. Academy of Strategic Management Journal, Vol. 19, Iss. 6, pp. 1-8.
 28. Sosnowska, A., Łobejko, S. (Eds.) (2008). Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Warsaw: Oficyna Wydawnicza SGH.
 29. Vrchota, J., Řehoř, P. (2021). Project management in manufacturing enterprises. Serbian Journal of Management, Vol. 16, Iss. 2, pp. 341-353, DOI: 10.5937/sjm16-28044.
 30. Wojtczuk-Turek, A. (2012). Zachowania innowacyjne w pracy. Warsaw: Difin.
 31. Zaheer, A., McEvily, B., Perrone, V. (1998). Does trust matter? Exploring the effects of interorganizational and interpersonal trust on performance. Organization Science, Vol. 9, No. 2, pp. 141-159.
 32. Zhang, H., Ou, A.Y., Tsui, A.S., Wang, H. (2017). CEO humility, narcissism, and firm innovation: A paradox perspective on CEO traits. The Leadership Quarterly, Vol. 28, Iss. 5, pp. 585-604, DOI:10.1016/J.LEAQUA.2017.01.003
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.163.30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu