BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalewski Piotr (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Działania administracji państwowej w Polsce wobec uchodźców z Ukrainy w pierwszych tygodniach wojny w Ukrainie 2022 roku Aspekty prawne i securitologiczne
The Actions of State Administration in Poland Towards Refugees from Ukraine in the First Weeks of the War in Ukraine in 2022 Legal and Securitological Aspects
Source
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 2022, T. 34, s. 101-124, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo, Uchodźcy, Kryzys migracyjny, System legislacyjny, Pomoc humanitarna
Security, Refugees, Migrant crisis, Legislative, Humanitarian aid
Note
streszcz., summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Agresja wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, do jakiej doszło 24 lutego 2022 r., doprowadziła do wybuchu wojny, która zmusiła ludzi do ucieczki z domów i opuszczenia swojego kraju w poszukiwaniu bezpieczeństwa, ochrony i pomocy. W pierwszym tygodniu wojny ponad milion uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet z dziećmi i osób starszych, przekroczyło granice swojego kraju, chroniąc się w krajach sąsiednich. Znaczna część uciekających przybyła do Polski. Celem artykułu jest przegląd głównych działań legislacyjnych i organizacyjnych podejmowanych przez polską administrację rządową i samorządową w zakresie zapewnienia uchodźcom instytucjonalnej pomocy i ochrony, a także działań służb mundurowych na rzecz identyfikacji ryzyka i zagrożeń oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobistego przybywającym z Ukrainy.(abstrakt oryginalny)

The attack of the Russian Federation's troops on Ukraine, which took place on February 24, 2022, led to the outbreak of a war, which caused civilians to flee their homes and leave their country in search of safety, protection and humanitarian aid. In the first week of the war, over a million refugees from Ukraine, mainly women with children and the elderly, crossed Ukraine's border with its neighbor countries; a large group of the refugees arrived in Poland. Piotr Zalewski's aim in this article is to review the main legislative and organizational activities undertaken by the Polish government and the local government administration in terms of providing institutional assistance and protection for the refugees. Zalewski also discusses the activities of the uniformed services, which has consisted in identifying risks and threats and ensuring the personal safety of Ukrainian refugees.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Braw, E. (2021). Stop calling what's happening with Belarus a migration crisis, Politico. https://www.politico.eu/article/belarus-border-migration-geopolitical-crisis-nato-eu/
 2. Dahl, M., Dziudziuka, A. (2017). Państwa Unii Europejskiej wobec kryzysu imigracyjnego z 2015 roku, Unia Europejska, 3(244).
 3. Echo Dnia, 4.03.2022. https://echodnia.eu/podkarpackie/stalowa-wola-bedzie-tymczasowym-centrum-przyjec-dzieci-z-ukrainy-w-polsce/ar/c1-16082237
 4. Feliksiak, M., Roguska, B. (red.). (2022). Polacy wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Komunikat z Badania CBOS, 38. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2022/K_038_22.PDF
 5. Firlit-Fesnak, G. (2022). Działania administracji publicznej wobec uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce -pierwszy miesiąc budowania systemu pomocy, W: G. Firlit-Fesnak, E. Jaroszewska, Ł. Łotocki, J. Łukaszewska-Bezulska,M. Ołdak, P. Zawadzki, C. Żołędowski, T. Żukowski (oprac.), Inwazja Rosji na Ukrainę. Społeczeństwo i polityka wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny, Raport roboczy - Working Paper Katedry Polityki Społecznej (s. 10-22). Uniwersytet Warszawski.
 6. Firlit-Fesnak, G., Jaroszewska, E., Łotocki, Ł., Łukaszewska-Bezulska, J., Ołdak, M., Zawadzki P., Żołędowski, C., Żukowski T. (oprac.). (2022). Inwazja Rosji na Ukrainę. Społeczeństwo i polityka wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny, Raport roboczy - Working Paper Katedry Polityki Społecznej. Uniwersytet Warszawski.
 7. Fraszka, B. (2021). Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej: przyczyny, aspekt geopolityczny, narracje. https://warsawinstitute.org/pl/sytuacja-na-granicy-polskobialoruskiej-przyczyny-aspekt-geopolityczny-narracje/
 8. Główne wyzwania dla UE, migracja oraz sytuacja gospodarcza i społeczna. http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2015/2015parlemeter/EB841_synt_conso_plpdf
 9. Human Right Watch (2022). Poland: Trafficking, exploitation risks for refugees, security measures, systems to address gender-based violence urgently needed, April 29. https://www.hrw.org/news/2022/04/29/poland-trafficking-exploitationrisks-refugees
 10. Isański, J., Nowak, M., Sereda, V., Vakhitova, H. (2022). Odbiór społeczny i integracja uchodźców z Ukrainy. Raport Badawczy UKREF, 1. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28450.91845
 11. Lubiewski, P. (2016). Nielegalna imigracja. Zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 12. Narodowy Fundusz Zdrowia, nfz.gov.pl, Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy - zasady udzielania i rozliczania świadczeń, 26.02.2022. https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen, 8149.html
 13. Operational Data Portal (b.d.). Pobrano 17.06.2022 z: https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
 14. Pacek, M. (2020). Polish migration Policy in the context of the migration crisis. Studia Europejskie, 24(3), s. 85-108. https://doi.org/10.33067/se.3.2020.5
 15. Paliś, B. (2018). Polityka migracyjna a ekonomiczne znaczenie imigracji i emigracji w opinii ekspertów. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 1(16), 17-37. https://doi.org/10.18276/wpe.2018.16-02
 16. Podgórzańska, R. (2019). The issue of securitization of the refugee. Problem in the Polish political debate. Polish Political Science Yearbook, 1(48), 67-89. http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2019104
 17. Prawo.pl, 11.05.2022. https://www.prawo.pl/samorzad/koszty-utrzymywania-punktow-recepcyjnych,515059.html
 18. Punkty recepcyjne dla obywateli Ukrainy na terenie województwa lubelskiego, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, 24.02.2022. https://www.lublin.uw.gov
 19. Raczyński, R. (2015). Wpływ migracji międzynarodowych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2, 13-30.
 20. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. gov.pl, 24.02.2022. https://www.gov.pl/web/mswia/minister-kaminski-wszystkim-naszym-ukrainskim-braciom-okazemy-solidarnosc-i-wsparcie
 21. Starzyk, A. (2016). Kryzys imigracyjny a sytuacja partii prawicowych w Grupie Wyszehradzkiej w 2015 roku. Wrocławskie Studia Politologiczne, 20, s. 109-123, https://doi.org/10.19195/1643-0328.20.8
 22. Straż Graniczna (b.d.). Pobrano 14.06.2022 z: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9881,Wjazd-uchodzcow-z-Ukrainy-do-Polski.html [dostęp 14.06.2022].
 23. Twitter Mariusz Kamiński (b.d.). Pobrano 29.06.2022 z: https://twitter.com/Kaminski_M_/status/1492809311034163200?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1492809311034163207Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pap.pl%2Faktualnosci%2Fnews2C10783602Cszef-mswia-przygotowujemy-sie-na-naplyw-uchodzcow-z-ukrainy.html
 24. Twitter Straż Graniczna (b.d. a). Pobrano 14.06.2022 z: https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1507258406511464481?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
 25. Twitter Straż Graniczna (b.d. b). Pobrano 18.06.2022 z: https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1538398211794141186?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1538398211794141187Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2F300gospodarka.pl%2Fnews%Fuchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba
 26. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dz.U. 2022, poz. 583.
 27. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 2021, poz. 735, tj.
 28. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Dz.U. 2022, poz. 135.
 29. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Dz.U. 2007, Nr 89 poz. 590.
 30. Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Dz.U. 2021, poz. 1992.
 31. Wicha, A. (2021). The imposition of the state of emergency on the part of Poland in 2021 due to the border migration crisis with Belarus. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio M, 6, s. 83-96, https://doi.org/10.17951/bc.2021.6.4.83-96.
 32. Wojdat M., Cywiński P. (2022). Raport "Miejska gościnność: wielki wzrost, wyzwania i szanse". https://metropolie.pl/artykul/raport-miejska-goscinnosc-wielki-wzrost-wyzwania-i-szanse
 33. Wprost, wprost.pl, Wojna na Ukrainie. Wystąpienie Szczerskiego przed ONZ. "Chcę oddać hołd tej kobiecie", 28.02.2022. https://www.wprost.pl/swiat/10639963/wojna-na-ukrainie-wystapienie-szczerskiego-przed-onz-chce-oddac-hold-tej-kobiecie.htm
 34. Żołędowski, C. (2022). Nowi uchodźcy w Europie. Przemieszczenia zewnętrzne z Ukrainy między 24.02. i 24.03.2022 r. W: G. Firlit-Fesnak, E. Jaroszewska, Ł. Łotocki, J. Łukaszewska-Bezulska, M. Ołdak, P. Zawadzki, C. Żołędowski, T. Żukowski (oprac.), Inwazja Rosji na Ukrainę. Społeczeństwo i polityka wobec kryzysu uchodźczego w pierwszym miesiącu wojny, Raport roboczy - Working Paper Katedry Polityki Społecznej (s. 4-9). Uniwersytet Warszawski.
Cited by
Show
ISSN
2353-9747
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.31261/spus.13934
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu