BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fedynets Natalia (Lviv University of Trade and Economics, Ukraine)
Title
Change Management Mechanism in the Organization in Crisis Conditions
Mechanizm zarządzania zmianą w organizacji w warunkach kryzysu
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2022, R. 21, nr 3, s. 15-24, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Konkurencyjność, Współpraca międzynarodowa, Partnerstwo strategiczne, Komplementarność w gospodarce
Competitiveness, International cooperation, Strategic partnership, Complementarity in the economy
Note
JEL Classification: L20, M10, O20.
streszcz., summ.
Country
Polska, Ukraina
Poland, Ukraine
Abstract
Cel: w artykule dokonano analizy aktualnych zagadnień związanych z zarządzaniem zmianą w warunkach kryzysowych. Celem artykułu było zdefiniowanie skutecznego mechanizmu zarządzania zmianą w warunkach kryzysowych.
Metody: podczas realizacji badań wykorzystano metody analizy i syntezy, badania przeprowadzono wśród menedżerów 19 przedsiębiorstw.
Wyniki: ustalono najczęstsze narzędzia polityki antykryzysowej państwa. Sukces wdrożenia zmian w warunkach kryzysowych zależy od obecności zespołu w organizacji. Wprowadzono mechanizm zarządzania zmianą w warunkach kryzysowych, co doprowadziło do powstania zasad zarządzania zmianą w warunkach kryzysowych. Podano ustalono potencjalnie możliwe sposoby maksymalnego uwzględnienia opinii konsumenta w zarządzaniu zmianami w warunkach kryzysowych.
Wnioski: podczas badań ustalono, że metodą wyjścia z kryzysu jest dokonanie zmian. Większość organizacji w warunkach kryzysu, niezależnie od sfery działalności, dokonuje typowych zmian. Udowodniono, że istota zmian w organizacji zależy od publicznej polityki antykryzysowej. Badania pozwoliły wyciągnąć wniosek, że na sprawność zarządzania zmianami w warunkach kryzysowych wpływają: kontakt organizacji z klientami i uwzględnianie ich zapytań. (abstrakt oryginalny)

Aim: The article examines current issues related to change management in crisis conditions. The article aims to define an effective change management mechanism in crisis conditions.
Methods: During the implementation of the research, the methods of analysis and synthesis were used, and the questionnaire method was used to survey managers of 19 enterprises.
Results: The most common tools of the state's anti-crisis policy were determined. It is argued that the success of implementing changes in crisis conditions depends on the presence of a cohesive team in the organization. A change management mechanism in crisis conditions was introduced. The principles of change management in crisis conditions were formed, and potential methods of giving maximum consideration to the consumers' opinions in managing changes in crisis conditions are given.
Conclusions: The research confirmed that changes provide an exit from the current crisis situation. It is shown that most organizations conduct typical changes in crisis conditions, regardless of their sphere of activity. It is well-proven that the nature of organizational changes depends on its public anti-crisis policy. Finally, the conclusion is drawn that the efficiency of managing changes during a crisis influences the organi-zation's contact with its clients and how well it manages their queries. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ali, B., Anvar, G. (2021). The mediation role of change management in Employee Development. International Journal of English Literature and Social Science, 6 (2), 361-374.
 2. Bain & Company. Retrieved from: https://www.bain.com/consulting-services/change-management-results-deliv-ery/ [accessed: 10.07.2022].
 3. Clauss, Т., Breirer, M., Klaus, S., Durst, S., Mahto, R. (2022). Тemporary business model innovation - SMEs' innovation response to the COVID-19 crisis. R&D Man-agement - Wiley, 52, 2, 294-312.
 4. Diadiuk, М. (2016). Udoskonalennia metodolohichnykh zasad upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva v umovakh kryzy. Аgricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 2, 4, 95-105.
 5. Dobrowolski, Z. (2020). After COVID-19. Oriental of crisi-sis management in crisis. Entrepreneurship and Sustain-ability Issues, 8(2), 799-810.
 6. Fedynets, N., Khymochka, S. (2022). Kryterii formuvannia komandy vysokoho rivnia yak chynnyk efektyvnoho provedennia zmin v orhanizatsii: materialy the 10th In-ternational scientific and practical conference "International scientific innovations in human life", April 13-15, 2022. Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom, 668.
 7. Frankiewicz, S. (2018). Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. [In:] J. Piwowarski (ed.). System zarządzania kryzysowego w Polsce (Management in situations of crisis). Wybrane aspekty. Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI "Apeiron" w Krakowie, Katowice, 9-66.
 8. Handayani, B., Rohman, A., Chariri, A., Pamungkas, I. (2020). Corporate Financial Performance on Corporate Governance Mechanism and Corporate Value: Evidence from Indonesia. Montenegrin Journal of Economics, 16(3), 161-171.
 9. Lershova, N., Garkusha, V., Miroshnik, О (2019). Economic security of the enterprise: scientific and practical aspects of accounting and analytical support. Financial and credit activities problems of theory and practice, (2)29, 142-149.
 10. Lershova, N., Portna, О., Tretyak, V., Moskalenko, K., Vasyliev, O. (2021). Crisis Management: Innovative Financial and Accounting Technologies. TEM Journal. Technology, Education, Management, Informatics, 10, 2, 766-776.
 11. Narimanov, N., Narimanova, O. (2022). Coronavirus pan-demic: socioeconomic consequences and anti-krisis policy in modern countries. Proceedings of the Electronic Research Conference International Scientific Solutions 2022. Infinity publishing, New York, 14-20.
 12. Nechaieva, І. (2014). Kryzovyi menedzhment chy antykryzovyi menedzhment. Problemy ekonomiky ta upravlinnia u promyslovykh rehionakh: materialy dopovidei uchasnykiv Y mizhvuz. Science and Practice Conference, Zaporozhye, 15-16 May 2014 Zaporizhzhia, 2, 150-153.
 13. Nechaieva, І. (2019). Osoblyvosti pryiniattia ukrainskykh rishen, yikh otsinka ta otsiniuvannia v umovakh kryzy. Economic analysis. Ternopil, 29, 1, 156-163.
 14. Ruda, O., Zavydivska, O. (2017). Kraudsorsynh ta yoho rolʹv upravlinni orhanizatsiyeyu (Crowdsourcing and its role in organization management). [In:] Transformatsiyni protsesy v ekonomitsi ukrayiny: hlobalʹni ta rehionalʹni aspekty. Materialy II Mizhnarodnoyi naukovo-praktych-noyi internet konferentsiyi molodykh uchenykh, aspirantiv ta studenti, Lviv, 445-449. Retrieved from http://ird.gov.ua/irdp/p20170002a.pdf#page=445 [accessed: 10.07.2022].
 15. Stetsenko, S., Bolila, N., Sorokina L., Tsyfra T., Molodid O. (2020). Monitoring mechanism of resilience of the anti-crisis potential system of the construction enterprise in the long-term period. Economics, Finance and Manage-ment Review, (3), 29-40.
 16. Syromiannykova, O. (2015). Upravlinnia zminamy na promyslovykh pidpryiemstvakh v umovakh kryzy (Change management at industrial enterprises in crisis conditions). Ekonomika pidpryiemstva: suchasni problemy teorii ta praktyky: Materialy chetvertoi mizhnar. Science and Practice Conference, Odesa, Atlant, 229-230.
 17. Tiron-Tudor, A., Deliu, D., Farcane, N., Dontu, A. (2021). Managing change with and through blockchain in ac-countancy organizations: a systematic literature review. Journal of Organizational Change Management, 34, 2, 477-506.
 18. Vasenko, V. (2019). Pryntsypy menedzhmentu ta yikh vplyv na formuvannia poniatiinoho aparatu (Principles of management and their influence on the formation of the political apparatus). Vcheni zapysky Universytetu «KROK», (53), 97-104.
 19. Vlados, Ch, Deniozos, N., Chatzinikolaou, D. (2018). Global Crisis, Innovation and Change Management: Towards a New Systemic Perception of the Current Globalization Restructuring. International Business Research, 11(8), 9-29.
 20. Żebrowski, A. (2012). Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (Crisis management as an element of the security of the Republic of Poland). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2022.21.3.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu