BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapla Tomasz (Uniwersytet Łódzki), Chebotarov Iegor (Uniwersytet Łódzki), Glinkowska-Krauze Beata (Uniwersytet Łódzki), Chebotarov Viacheslav A. (Luhansk Taras Shevchenko National University)
Title
Integracja krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej: potencjał i priorytety na światowych rynkach
Integration of the Countries of the Eastern European region: Potential and Priorities in the World Markets
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023, nr 63, s. 89-102, rys., tab., bibliogr. 38 poz.
Keyword
Polityka regionalna UE, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
EU regional policy, Economic and political integration of Europe
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Europa Wschodnia, Ukraina
Eastern Europe, Ukraine
Abstract
Można przypuszczać, że wojna rosyjsko-ukraińska doprowadzi do nowej konfiguracji wzajemnych relacji w gospodarczej i politycznej sytuacji wielu krajów europejskich. Przyczyni się to do szybkiego powstawania sojuszy strategicznych pomiędzy krajami sąsiadującymi, o podobnych kulturach narodowych i "uzupełniającym" się potencjale. Region Europy Środkowo-Wschodniej wydaje się dobrym przykładem takiego integracji. W kontekście tworzenia takiego sojuszu nasuwają się pytania o jego trwałość, przesłanki, korzyści i potencjalne zagrożenia. Autorzy tego opracowania odnoszą się do przesłanek tworzenia sojuszu krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jego potencjalnej słuszności i trwałości (z perspektywy historycznej, geograficznej, surowcowej, logistyczno-transportowej). (abstrakt oryginalny)

The Russia-Ukraine war, which was aggressively and without any provocations unleashed by the Russian Federation, in its content acts as a totalitarian war against world democracy. It will lead to a radical economic and political restructuring, especially on the European continent. One of the essential components of such a restructuring will be the formation of a new phenomenon of the European Regional Policy and regional studies - multilateral integration cooperation of the Central-Eastern European and Baltic countries consisting of Poland, Ukraine, Slovakia, Lithuania, Latvia, and Estonia. In the article, in the context of the evolution of the formation of the theory of international integration on an interdisciplinary basis, the main prerequisites for the comprehensive cooperation of these countries are revealed. Among them stand out: the centuries-old coexistence within the framework of two confederate states - the First Polish-Lithuanian Commonwealth and the Grand Duchy of Lithuania; advantageous geographical position; the proximity of national business cultures and quite significant economic potential within one of the largest associations in the world - the European Union. The main directions of integration of the countries of the selected region in the system of world markets for goods and services are determined: energy market; market of transport and logistics services; agricultural market; engineering market; information technology market, and cooperation in the field of market infrastructure. In the most priority areas that are critical for the whole of Europe and - on a global scale: cooperation in the energy market, the market of transport and logistics services and the agricultural market, the latest phenomena and processes of global and European politics and economics were analyzed, which increase the competitive position of the group under consideration countries of the Central-East European and Baltic region.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atlantic Council. 2022. Ukraine defies Russia and launches electricity exports to EU neighbors. By Aura Sabadus. July 6, 2022 (https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraine-defiesrussia-and-launches-electricity-exports-to-eu-neighbors/; dostęp: 14.10.2022).
 2. Chebotarov V., Chebotarov I. 2020. National business cultures: the influence of religion, and their role in the economic development of countries. Bulletin of Geography, Socio-Economic Series, 50(50): 23-30. https://doi.org/10.2478/bog-2020-0029
 3. Chebotarov I.V., Glinkowska-Krauze B., Zestaw narzędzi stosowanych badań empirycznych krajowych kultur biznesowych. Świadectwo rejestracji praw autorskich. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy, 97375 z dnia 28.04.2020.
 4. Deutsch K.W. 1968 The impact of communications upon theory of international relations. [W:] A.A. Said (red.), Theory of International Relations: The Crisis of Relevance. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, s. 74-92.
 5. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2022. Impact of the Ukraine-Russia conflict on global food security and related matters under the mandate of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (https://www.fao.org/3/nj164en/nj164en.pdf; dostęp: 14.10.2022).
 6. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2022. The Importance of Ukraine and the Russian Federation for Global Agricultural Markets and the Risks Associated with the War in Ukraine. Information Note. 10 June 2022. Update (https://www.fao.org/3/cb9013en/cb9013en. pdf; dostęp: 14.10.2022).
 7. Glinkowska-Krauze B., Chebotarov V., Chebotarov I. 2022. National Business Cultures as a System-forming Factor of the "Lublin Triangle". Comparative Economic Research, Central and Eastern Europe, 25(1): 145-157. https://doi.org/10.18778/1508-2008.25.09
 8. Glinkowska-Krauze B., Chebotarov I., Chebotarov V., Kaczmarek B. 2023. Narodowe kultury bizne sowe i korporacyjne Polski i Ukrainy. Czynniki doskonalenia i integracja międzynarodowa. Wyd. UŁ, Łódź.
 9. Glinkowska-Krauze B., Kaczmarek B., Chebotarov V. 2020. Współczesne problemy zarządzania. Teoria i praktyka. Wyd. UŁ, Łódź.
 10. Haas E. 1958. The Uniting of Europe. Stanford Univ. Press, Stanford.
 11. Hofstede G. 1980. Culture's consequences: International differences in work-related values. Sage Publications, Beverly Hills, CA.
 12. Hofstede G., Hofstede J.G., Minkov M. 2010. Cultures and Organizations: Software of the Mind. Revised and expanded 3rd Ed. McGraw-Hill, New York.
 13. Hofstede Insights. 2022 (https://hofstede-insights.com/country-comparison/; dostęp: 14.10.2022).
 14. Kolosov A., Chebotarov I., Chebotarov V., Kucherenko S. 2022. Governmental Management Concept for Overcoming COVID-19 Pandemic in the Context of National Business Cultures. International Journal of Supply and Operations Management, 9(4): 448-460. https://doi.org/10.22034/ ijsom.2022.108762.1924
 15. Komisja Europejska. 2007. Różnorodność klastrów. Innowacje w Europie. Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Bruksela.
 16. Komisja Europejska. 2018. Sprawozdanie na temat propozycji KE ws. budżetu: rozwój regionalny i polityka spójności po 2020 r. Sprawozdanie Kancelarii Senatu z dnia 29.05.2018 nr 31/2018, Strasburg.
 17. Komisja Europejska. 2022 (https://twitter.com/EU_Commission/status/1578996180029243392; dostęp: 14.10.2022).
 18. Mitrany D. 1943. A Working Peace System. Royal Institute of International Affairs, London. Monnet J. 1978. Memoirs. Translated by Mayne, Richard. Doubleday & Company, Inc, Garden City, New York.
 19. Piłsudski J. 1990. List do Leona Wasilewskiego, 8 IV 1919 r. Pisma zbiorowe, t. V.
 20. Puchala D.J. 1997. Some Non-Western Perspectives on International Relations. Journal of Peace Research, 34(2): 129-134. https://doi.org/10.1177/00
 21. Rudnicki R., Dubownik A., Szyda B., Adamiak C. 2019. Spatial diversity of absorption of EU assistance funds and the level of socioeconomic development in Poland. Regional Development and Regional Policy, 45: 73-85. https://doi.org/10.14746/rrpr.2019.45.06
 22. Schuman R. 1953. France and Europe. Foreign Affairs, 31, 3: 349-360. https://doi. org/10.2307/20030969
 23. Szołtysek J., Twaróg S. 2013. Koncepcja logistyki społecznej na tle paradygmatu logistyki. Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 175: 13-31.
 24. Szulc-Fischer P. 2020. Polityka wspierania klastrów w Unii Europejskiej i w Polsce. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 51: 89-99. https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.51.08
 25. Tinbergen J. 1962. Shaping the world economy, suggestions for an international economic policy. New York.
 26. WorldBank. 2022 (https://data.worldbank.org/?locations=EU-PL-UA-SK-EE-LV-LT; dostęp: 14.10.2022).
 27. Яковенко Н. 2009. Скільки Істориків - Стільки Уній (з нагоди 440-ліття Люблінської Унії). Український гуманітарний огляд. Вип. 14. C. 9-32.
 28. https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba (dostęp: 24.01.2023).
 29. https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2022-05-10/slowacja-strategicznedylematy-po-rosyjskiej-inwazji-na (dostęp: 24.01.2023).
 30. https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-07-14/litwa-wobec-wytycznych-ke-w-sprawie tranzytu-kaliningradzkiego (dostęp: 24.01.2023).
 31. https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2022-06-24/lotewskie-batalie-o-pomniki (dostęp: 24.01.2023).
 32. https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/estonia-przekaze-ukrainierekordowe-wsparcie-chcemy-zainspirowac-niemcy/ (dostęp: 24.01.2023).
 33. https://energetyka24.com/gaz/gazowy-spichlerz-europy-podziemne-magazyny-gazu-ukrainy-analiza (dostęp: 26.01.2023).
 34. https://data.worldbank.org/indicator/AG.SRF.TOTL.K2?locations=EU-PL-UA-SK-EE-LV-LT (dostęp: 26.01.2023).
 35. https://www.gov.pl/web/klimat/otwarcie-gazociagu-baltic-pipe (dostęp: 26.01.2023).
 36. https://www.dw.com/pl/nord-stream-wybuchy-by%C5%82y-sabota%C5%BCem/a-63810844 (dostęp: 26.01.2023).
 37. https://transport.ec.europa.eu/news/commission-amends-ten-t-proposal-reflect-impactsinfrastructure-russias-war-aggression-against-2022-07-27_en (dostęp: 26.01.2023).
 38. https://logistyka.rp.pl/regulacje-ue/art37589811-poszerzona-siec-ten-t-w-standardzie-europejskimwjedzie-na-ukraine (dostęp: 26.01.2023).
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2023.63.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu