BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ratuszny Ewa, Walczyk Konrad
Title
Koniunktura w budownictwie : II kwartał 2023
Source
Koniunktura w budownictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2023, nr 119, 32 s., rys., tab., wykr.
Keyword
Budownictwo, Inwestycje, Zatrudnienie
Construction, Investment, Employment
Note
streszcz., summ.
Abstract
W II kwartale 2023 r. wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH (IRGCON) przyjął dodatnią wartość, 0,8 pkt, wyższą o 15,1 pkt niż w poprzednim kwartale, lecz niższą o 2,7 pkt niż w II kwartale 2022 r. Obecna wartość wskaźnika jest niższa od średniej dla drugich kwartałów z trzech lat poprzedzających pandemię COVID-19 (o 21 pkt). Mimo trudności związanych z wysokimi cenami materiałów, wysoką dynamiką wynagrodzeń oraz obsługą zobowiązań, firmy budowlane starają się być elastyczne i dostosowywać do zmieniających się warunków działalności. Wobec wyraźnego spowolnienia w budownictwie mieszkaniowym koncentrują się na budowie centrów logistycznych i hal magazynowych oraz patrzą perspektywicznie na inwestycje dla wojska i w energetyce, w tym na "zielone" rozwiązania i niskoemisyjność. Choć roczne przyrosty wskaźnika IRGCON i większości sald pozostają ujemne, w wynikach kwietniowego badania koniunktury widoczne są pewne oznaki poprawy koniunktury. Ujawniają się one przede wszystkim w prognozach uczestników badania, zwiastujących powrót optymizmu i aktywności budowlanej do poziomu z okresu pocovidowego ożywienia(fragment tekstu)

In the second quarter of 2023, the IRG SGH construction confidence indicator (CCI) is positive and equal to 0.8 pts, 15.1 pts up from the previous quarter figure but 2.7 pts down from the respective year 2022 figure. The current economic situation in the construction industry is much worse than on average in the second quarters of years 2017-2019. Despite the difficulties associated with high prices of materials, high salary dynamics and servicing liabilities, construction companies try to adapt to the changing environment. Since the slowdown in housing construction sustains, firms focus on the construction of logistics centers and warehouses, and look forward to investments for the military and in the energy sector, including green solutions and low-emissions. Though the main survey balances remained negative and lower than one year ago there are some signs of recovery coming soon in the construction industry - the yearly changes of the survey balances have been declining and the expectations of construction firms are getting more and more optimistic(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1428-3247
0866-9503
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu