BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czakon Piotr (Institute of Urban and Regional Development)
Title
Academic Potential of Polish Cities. From Centres of Advantage to Centres of Vulnerability
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2022, z. 165, s. 53-66, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Geografia społeczna, Geografia ekonomiczna, Szkolnictwo wyższe, Rozwój regionalny
Social geography, Economic geography, Higher education, Regional development
Note
summ.
Abstract
Purpose: The purpose of the article is to compile a list of Polish cities according to their academic potential. Design/methodology/approach: The starting point of the article is to indicate the significance of human capital and education to build the economic position of Polish cities. The main part of the analysis is based on the data prepared by the Ministry of Education and Science on the number of universities, the number of students, the structure of majors and ministerial scholarship holders in 2021. Findings: The analysis allowed for the preparation of a proposal to classify Polish cities according to their academic potential. Cities with absolute advantages, lower potential, but compensated by unique characteristics, cities difficult to classify, cities exceeding their size and rank in terms of academic potential, and cities representing the greatest challenge to build human capital and shape pro-investment policy were included in the division. Originality/value: The article is based on the latest data provided by the Ministry of Education and Science. The results may prove to be useful for local governments and persons responsible for shaping regional development policies.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Becker, G. (1994). Human Capital. A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. Chicago: The University of Chicago Press.
 2. Górecki, J., Gwosdz, K., Jarzębiński, M., Rotter-Jarzębińska, K., Fiedeń, Ł., Sobala-Gwosdz, A., Domańska, M., Świgost, A., Puchalski, Ł., Małochleb, K. (2019). Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT/R&D. Raport przygotowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) - Pakiet dla miast średnich.
 3. Growiec, K. (2011). Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej "Academica".
 4. Gwosdz, K., Sobala-Gwosdz, A., Czakon, P. (2021). Poziom i dynamika rozwoju gospodarczego na obszarze GZM z uwzględnieniem funkcji metropolitarnych. Kraków: Instytut Rozwoju Miast i Regionów.
 5. Hansen, H.K., Winther, L. (2014). Regional development and the impact of the public sector in Denmark: Employment growth and human capital. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography, 114.
 6. Jacobs, J. (2014). Śmierć i życie wielkich miast Ameryki. Warszawa: Fundacja Centrum Architektury.
 7. Micek, G. (2017). Bliskość geograficzna przedsiębiorstw zaawansowanego przemysłu i usług a przepływy wiedzy. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 8. Murzyn-Kupisz, M., Działek, J. (2017). Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic. Kraków: Universitas.
 9. Pogonowska, B. (2004). Kapitał społeczny - próba rekonstrukcji kategorii pojęciowej. In: H. Januszek (ed.), Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 10. Putnam, R. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Ameryce. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 11. Sachs, J. (2003). Uwagi na temat nowej socjologii rozwoju gospodarczego. In: L.E. Harrison, S.P. Huntington (eds.), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Poznań: Zysk i S-ka.
 12. Schwab, K., Sala-i-Martín, X. (eds.) (2016). The global competitiveness report 2015-2016. Genève: World Economic Forum.
 13. Skowroński, M. (2017). Sektor nowoczesnych usług biznesowych jako nowa branża gospodarki miasta na przykładzie Katowic. Studia Ekonomiczne, 320, 129-139.
 14. Trutkowski, C., Mandes, S. (2005). Kapitał społeczny w małych miastach. Warszawa: Scholar.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.165.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu