BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marszałek-Kotzur Izabela (Silesian University of Technology)
Title
Ethical Perspective of the Development and Use of Modern Military Technologies
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2022, z. 165, s. 183-198, bibliogr. 65 poz.
Keyword
Nowe technologie, Sztuczna inteligencja, Etyka, Sprzęt wojskowy
High-tech, Artificial intelligence, Ethics, Military equipment
Note
summ.
Abstract
Purpose: The purpose of the article is to identify the state of knowledge and discuss the development and ethical application of modern technologies in the military space. The research question posed is: Does the military take into account the ethical perspective of the development and application of modern technologies for military purposes? Design/methodology/approach: The article analyzed selected available literature on modern technology for military purposes, as well as texts on the ethics of war. Findings: The analysis conducted showed that the ethical perspective of the development and use of artificial intelligence for military purposes is not an important issue for the powers that use it. Moreover, it represents a kind of research gap. Social implications: Societies are unaware of succumbing to manipulation through the media. These manipulations are part of cognitive warfare. In turn, the lack of clear norms of norms during armed conflict in the age of the use of artificial intelligence carries disastrous psychological and health consequences for entire societies in the war zone. Originality/value: Pointing out the research gap on the ethical perspective of the use of modern technologies, especially artificial intelligence and robotics in the systematic arming of armies around the world during existing or potential armed conflicts primarily in relation to civilians, as well as fighting soldiers.
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AIMarketing. Available online https://www.aimarketing.pl/sztuczna-inteligencja-w-wojsku/, 5.03.2021.
 2. Armstrong, S., Bostrom, N., Shulman, C. (2013). Racing to the precipice: a model of artificial intelligence development. Technical Report, 1, pp. 1- 8.
 3. Assemble Nationale. Available online http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_def/l15b3248_rapport-information, lipiec 2020.
 4. Biedrzycki, N. Roboty w mundurze. Czy oskarżymy algorytmy o zbrodnie wojenne? Retrieved from https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/sztuczna-inteligencja-w-wojsku-jakie-moga-byckonsekwencje/j0wvnvt, 23.02.2019.
 5. Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford: Oxford University Press.
 6. Cheyney, C.R. (2009). Obrona własna, pacyfizm a możność zabijania. In: T. Żuradzki, T. Kuniński (eds.), Etyka wojny. Antologia (pp. 49-66). Warszawa: PWN.
 7. Chojnacki, J. (2015). Nowe technologie wyzwaniem dla międzynarodowego prawa humanitarnego. In: M. Szuniewicz (ed.), Automatyzacja i robotyzacja współczesnego pola walki (pp. 9-27). Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej.
 8. Claverie, B. (2021). Des théories pour la cognition: Différences et Complémentarité des Paradigmes. Paris (France): L'Harmattan.
 9. Claveriel, B., du Cluzel, F. The Cognitive Warfare Concept. Retrieved from https://www.innovationhub-act.org/sites/default/files/2022-02/CW%20article%20 Claverie%20du%20Cluzel%20final_0.pdf.
 10. Cyberdefence24. Available online https://cyberdefence24.pl/polityka-i-prawo/wyscig-zbrojen-xxi-wieku-sztuczna-inteligencja-u-podstaw-amerykanskiej-armii, 2019.
 11. CyberDefence24. Available online https://cyberdefence24.pl/armia-i-sluzby/ cybermagazyn-wojna-kognitywna-zawladnac-umyslem-wroga, 6.08.2022.
 12. CyberDefence24. Available online https://www.cyberdefence24.pl/armiai-sluzby/sztuczna-inteligencjablogoslawienstwo-czy-zagrozenie-dlaludzkosci, 12.09.2020.
 13. de Castex, E. Roboty zabójcy a moralność i godność człowieka Retrieved from https://wszystkoconajwazniejsze.pl/elisabeth-de-castex-roboty-zabojcy-a-moralnosc-i-godnosc-czlowieka/ 30.11.2020
 14. De Castex, E. Wojna kognitywna. Retrieved fromhttps://wszystkoconajwazniejsze.pl/elizabeth-de-castex-wojna-kognitywna/ 07.05.2022
 15. Ethics and autonomous weapon systems: An ethical basis for human control, International Committee of the Red Cross, Genewa, 2018
 16. EU. Available online https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines, 29.03.2021.
 17. Falkowski, Z., Marcinko, M. (eds.) (2014). Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych. Warszawa: WCEO.
 18. Falkowski, Z. Podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Retrieved from https://www.wojsko-polskie.pl/u/dc/72/dc72a2de-b0be-48f1-a37b-8b6a8c11ec8e/podstwymphkz.pdf.
 19. Ferey, A. (2020). Israël/Palestine: les nouvelles armes de la «guerre douce». CRFJ, 14, I.
 20. Flemming, M. (2003). Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów. Warszawa: DWiPO.
 21. Focus. Available online https://www.focus.pl/artykul/roboty-zabojcy-na-polu-walki-izrael-uzywa-autonomicznych-maszyn-do-walki-z-palestynczykami, 3.07.2021.
 22. Gennuth, I. South Korea Drafting Robotic Laws, The Future of Things. Retrieved from https://thefutureofthings.com/5465-south-korea-drafting-robotic-laws/.
 23. Gontarz, A., Kędzierska, E., Kosieliński, S., Rutkowski, P. (2013). Człowiek, maszyna, bezpieczeństwo: systemy inteligentne w zarządzaniu kryzysowym i działaniach militarnych. Warszawa: Instytut Mikromakro.
 24. Hartley, D.S. III, Jobson, K.O. (2021). Cognitive Superiority: Information to Power. New-York: Springer.
 25. Henckaerts, J.M., Doswald-Beck, L. (2005). Customatory International Humanitarian Law, vol. II. Cambridge: Practice.
 26. Infosecurity 24.pl. Available online https://infosecurity24.pl/bezpieczenstwo-wewnetrzne/umysl-polem-bitwy-zrozumiec-wroga-i-wygrac-bez-broni, 9.08.2022.
 27. Innovation Hub. Available online https://www.innovationhub-act.org/sites/default/files/2022-03/Cognitive%20Warfare%20Symposium %20%20ENSC%20%20 March%202022%20Publication.pdf, 5.06.2020.
 28. Innovation Hub (2020). Warfighting 2040 Project Report? How will NATO have to compete in the future?
 29. Jawor, A. (2020). Umysł polem bitwy. Zrozumieć wroga i wygrać bez broni. Retrieved from https://infosecurity24.pl/bezpieczenstwo-wewnetrzne/umysl-polem-bitwy-zrozumiec-wroga-i-wygrac-bez-broni.
 30. Karliuk, M. The Ethical and Legal Issues of Artificial Intelligence. Modern Diplomacy. Retrieved from https://moderndiplomacy.eu/2018/04/24/the-ethical-and-legal-issues-of-artificial-intelligence, 24.04.2018.
 31. Kisiel, M. Unia Europejska stworzy prawo dla robotów. Bankier.pl - Polski Portal Finansowy. Retrieved from https://www.bankier.pl/wiadomosc/Unia-Europejska-stworzy-prawo-dla-robotow-7493547.html, 13.01.2017.
 32. Kosiński, M. (2001). Jak daleko sięga władza algorytmów. In: J. Szomburg, J.M. Szomburg, A. Leśniewicz, M. Wandałowski (Eds.), Człowiek vs. algorytmy i sztuczna inteligencja - kto kogo zaprogramuje (pp. 12-21), Vol. 4(7). Pomorski Thinkletter: www.kongresobywatelski.pl.
 33. Kuzior, A. (2020). Kompetencje Społeczeństwa 4.0 w dobie rozwoju technologii kognitywnych, sztucznej inteligencji i Przemysłu 4.0. In: A. Michna, J. Kaźmierczak (Eds.), Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (pp. 15-27). Warszawa: CeDeWu.
 34. Kuzior, A. (2021). Applied ethics. Lublin: Wydawnictwo Naukowe "Tygiel".
 35. Kuzior, A., Kwiliński, A. (2021). Zarządzanie refleksyjne - prolegomena 2021. In: A. Kuzior, D. Krawczyk (Eds.), Wybrane aspekty komunikacji i zarządzania w turbulentnym środowisku (pp. 89-106). Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk".
 36. Kuzior, A., Grebski, W., Lyulyov, O. (2019). Rola etyki w kształceniu inżynierów. Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój, 1, pp. 16-28.
 37. Kuzior, A., Kwilinski, A. (2022). Cognitive Technologies and Artificial Intelligence in Social Perception. Management Systems in Production Engineering, 2, pp. 109-115.
 38. Lankosz, K. (ed.) (2006). Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych. Dęblin: WSOSP.
 39. Luban, D. (2009). Wojna sprawiedliwa a prawa człowieka. In: T. Żuradzki, T. Kuniński (Eds.), Etyka wojny. Antologia (pp. 199-216). Warszawa: PWN.
 40. Marszałek-Kotzur, I. (2022). Cognitive technologies - are we in danger of humanizing machines and dehumanizing humans? Management Systems in Production Engineering, Vol. 30, Iss. 3, pp. 269-275, DOI 10.2478/mspe-2022-0034.
 41. Matsushita, O. Robots and Rule-makers, Sourcing Speak - Pillsbury's Legal and Advisory Services Blog for Outsourcing, Sourcing, and Technology. Retrieved from https://www.sourcingspeak.com/robots-rule-makers/, 7.03.2017.
 42. McMahan, J. (2009). Killing in War. Oxford: Oxford University Press.
 43. NATO Review. Available online https://www.nato.int/docu/review/pl/articles/2021/05/20/ przeciwdzialanie-wojnie-kognitywnej-swiadomosc-i-odpornosc/index.html, 20.05.2021.
 44. Ober, J., Kochmańska, A. (2022). Adaptation of Innovations in the IT Industry in Poland: The Impact of Selected Internal Communication Factors. Sustainability, 14, 140. https://doi.org/10.3390/su14010140.
 45. OECD. Available online https://www.oecd.org/science/recommendation-on-responsible-innovation-in-neurotechnology.htm, 5.10.2019.
 46. Palczewski, S. Wojna kognitywna. Zawładnąć umysłem wroga. Retrieved from https://cyberdefence24.pl/armia-i-sluzby/cybermagazyn-wojna-kognitywna-zawladnac-umyslem-wroga, 6.08.2022.
 47. Pappalardo, D. (2021). La guerre cognitive: agir sur le cerveau de l'adversaire. Le Rubicon, 9.12.2021.
 48. Readteamdefense. Available online https://redteamdefense.org/saison-0/barbaresques-3-0.
 49. Rhodes, B. (2009). An Introduction to Military Ethics: A Reference Handbook, An Overview of Applied Ethics for the Military. Santa Barbara.
 50. Różanowski, K. (2007). Sztuczna inteligencja: rozwój, szanse i zagrożenia. Zeszyty Naukowe, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, pp. 109-135.
 51. Space24. Available online https://space24.pl/polityka-kosmiczna/swiat/nasa-istnieja-obawy-przed-chinsko-rosyjska-wspolpraca-w-kosmosie, 4.07.2022-1.
 52. Space24. Available online https://space24.pl/polityka-kosmiczna/swiat/dynamiczny-wzrost-zdolnosci-chin-i-rosji-w-przestrzeni-kosmicznej-komentarz, 25.04.2022-2.
 53. Sussman, D. (2009). Co jest złego w torturach? In: T. Żuradzki, T. Kuniński (eds.), Etyka wojny. Antologia (pp. 405-433). Warszawa: PWN.
 54. Świątnicki, Z., Wantoch-Rekowski, R. (1998). Sztuczna inteligencja na polu walki - Sieci neuronowe w zastosowaniach wojskowych. Warszawa: Bellona.
 55. Techgame. Available online https://techgame.pl/dron-221129-al-wojsko-militaria, 22.11.2020.
 56. Technocracy. Retrieved from https://pl.technocracy.news/wojsko-tworzy-systemy-broni-powietrznej%2C-kt%C3%B3re-maj%C4%85-by%C4%87-wypuszczone-na-rze%C5%BA/, 15.10.2020.
 57. Underwood, K. Cognitive Warfare Will Be Deciding Factor in Battle: Lt. Gen. Stewart's remarks at DoDIIS17. Signal, The cyber edge. Retrieved from https://www.afcea.org/content/cognitive-warfare-will-be-deciding-factor-battle.
 58. Walzer, M. (2010) Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Warszawa: PWN.
 59. Weng, Y. Special Interview on "Robot Law in Europe" with Prof. Dr. Eric Hilgendorf. ROBOLAW. ASIA. Tohoku Initiative for Artificial Intelligence & Law. Retrieved from http://www.robolaw.asia/interview-robo-recht-eric-hilgendorf-en.html, 9.09.2013.
 60. Wiadomości.wp. Available online https://wiadomosci.wp.pl/sztuczna-inteligencja-na-wojnie-ukrainy-z-rosja-zidentyfikuje-poleglych-6751047470152640a, 23.05.2022.
 61. Wojsko Polskie. https://www.wojsko-polskie.pl/u/dc/72/dc72a2de-b0be-48f1-a37b-8b6a8c11ec8e/podstwymphkz.pdf, 8.05.2021.
 62. Wolfendale, J. Tripodi, P. (2011). New Wars and New Soldiers: Military Ethics in the Contemporary World. Surrey.
 63. Wood, P. (2019). Wojsko opracowuje broń do wojny kognitywnej. Retrieved from https://pl.technocracy.news/wojsko-opracowuje-bro%C5%84-do-wojny-kognitywnej/.
 64. Żuradzki, T. (2010). Etyka wojny a dopuszczalność zabijania. Diametros, vol. 25, pp. 103-117.
 65. Żuradzki, T. Etyka wojny. Retrieved from https://teologiapolityczna.pl/tomasz-zuradzki-etyka-wojny, 13.03.2022.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.165.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu