BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzycka Anna M. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Cyfrowe bliźniaki a funkcjonowanie przedsiębiorstwa w turbulentnym otoczeniu
Digital twins and the operation of the enterprise in a turbulent environment
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2023, nr 2, s. 101-108, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Technologie cyfrowe, Testowanie produktów, Obsługa klienta
Enterprises, Digital technologies, Product testing, Customer service
Note
JEL Classification : G34, M14, Q01, Q56
streszcz., summ.
Abstract
Cyfrowe bliźniaki (CB) są obecnie ważnym trendem technologicznym, jednak jeszcze niedostatecznie rozpoznanym w literaturze przedmiotu. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja tego zjawiska, obszarów jego zastosowania oraz wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w turbulentnym otoczeniu. Cel ten został zrealizowany za pomocą analizy literatury, baz danych i zasobów elektronicznych oraz studium przypadku. Technologia cyfrowych bliźniaków, będąca cyfrowym odpowiednikiem rzeczy, obiektów i procesów ze świata realnego, znajduje zastosowanie głównie w procesie produkcji, ale także w obszarze projektowania i testowania produktów, dystrybucji oraz obsłudze klienta. Rozważania potwierdzają tezę o pozytywnym wpływie CB na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w szybko zmieniającym się otoczeniu poprzez zwiększenie elastyczności strategicznej.(abstrakt oryginalny)

Digital twins (DT) are currently an important technological trend, but still insufficiently recognized in the literature on the subject. The aim of this article is to identify this phenomenon, the areas of its application and the impact on the operation of the company in a turbulent environment. This goal was achieved through the analysis of literature, databases and electronic resources as well as a case study. The technology of digital twins, which is the digital equivalent of things, objects and processes from the real world, is used mainly in the production process, but also in the areas of product design and testing, distribution and customer service. The considerations confirm the thesis about the positive impact of DT on the functioning of the company in a rapidly changing environment by increasing strategic flexibility.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CIECH SA, https://ciechgroup.com/grupa-ciech/spolki-grupy-ciech/ciech-soda-polska/ (dostęp: 3.02.2023).
 2. Cyfrowy bliźniak, Kaizen&Lean (2022), https://logistyczny.com/biblioteka/kaizen-lean/item/6779-cyfrowy-blizniak (dostęp: 8.02.2023).
 3. Dachser (2022), https://www.dachser.pl/pl/mediaroom/Cyfrowy-bliniak-Dachser-i-Instytut-Fraunhofer-IML-zwikszaj-przejrzysto-obsugi-adunkow-zbiorowych-19433?search=&bookmarked=false (dostęp: 9.02.2023).
 4. Digital Innovation Hub (2021), https://www.dih4.ai/pl/news/39/do-czego-firmy-wykorzystujacyfrowe-blizniaki (dostęp: 8.02.2023).
 5. Gelernter D. (2020), Mirror Worlds: Or: The Day Software Puts the Universe in a Shoebox...How It Will Happen and What It Will Mean (on-line edn, Oxford Academic, 12 Nov. 2020), https://doi.org/10.1093/oso/9780195068122.003.0008 (dostęp: 19.11.2022).
 6. Glaessgen, E. H., Stargel, D. S. (2012), The Digital Twin Paradigm for Future NASA and U. S. Air Force Vehicles. In 53 rd Structural Dynamics, and Materials Conference: Special Session: Digital Twin, Honolulu, HI, US.
 7. Haag S., Anderl R. (2018), Digital twin - Proof of concept, "Manufacturing Letters", Volume 15, Part B, 2018, s. 64-66.
 8. Helbing D., Argota Sanchez-Vaquerizo, J. (2022), Digital Twins: Potentials, Ethical Issues, and Limitations (July 19, 2022). Handbook on the Politics and Governance of Big Data and Artificial Intelligence, Edward Elgar, Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4167963 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4167963. https://www.ibm.com/topics/what-is-a-digital-twin?mhsrc=ibmsearch_a&mhq=digital twin (dostęp: 18.11.2022).
 9. Już dziś w przemyśle mamy cyfrową rzeczywistość, "Rzeczpospolita", 30.12.2022.
 10. Kritzinger W., Karner M., Traar G., Hejnes J., Sihn W. (2018), Digital Twin in manufacturing: A categorical literature review and classification, IFAC PapersOnLine Elsevier.
 11. Kuhn T. (2017), Digitaler Zwilling, "Informatik Spektrum", 40 (5), s. 440-444.
 12. Lis P., Po co mi rozszerzona rzeczywistość?, 2020, https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/po-co-mi-rozszerzona-rzeczywistosc/ (dostęp: 19.11.2022).
 13. Maciążek M. (2021), Cyfrowe bliźniaki/digital twins i ich wpływ na rewolucję w produkcji 3D, https://3d.edu.pl/cyfrowe-blizniaki-digital-twins-i-ich-wplyw-na-rewolucje-w-produkcji-3d/ (dostęp: 27.11.2022).
 14. Mazurek J. (2019), Cyfrowe bliźniaki, https://www.computerworld.pl/news/Cyfrowe-blizniaki, 414217.html (dostęp: 12.11.2022).
 15. Negri, E., Fumagalli, L., Macchi, M. (2017), A Review of the Roles of Digital Twin in CPS-based Production Systems, "Procedia Manufacturing", 11, s. 939-948.
 16. Ricci A., Tummolini L., Castelfranchi C., Piunti M. (2015), The Mirror World: Preparing for Mixed- Reality Living, Pervasive Computing, IEEEE, 2015, June, s. 60-63.
 17. Siemens AG, https://new.siemens.com/pl/pl/o-firmie/o-nas.html (dostęp: 30.01.2023).
 18. Siemens tworzy symulator linii do produkcji sody dla Grupy CIECH, https://www.chemiaibiznes.com.pl/artykuly/siemens-tworzy-symulator-linii-do-produkcji-sody-dla-grupy-ciech (dostęp: 7.02.2023).
 19. Tech Vision 2021: Ważne trendy technologiczne, https://www.accenture.com/pl-pl/insights/technology/technology-trends-2021 (dostęp: 12.11.2022).
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu