BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zastempowski Maciej (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Łaskowska Justyna (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Kalocińska-Szumska Aleksandra (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Title
Commercialization of Scientific Research in Poland: Process or Procedure? Organizational Solutions in Selected Polish and Foreign Universities
Source
Torun International Studies, 2023, nr 1(17), s. 65-75, bibliogr. 34 poz.
Issue title
A Modern Model of Cooperation between Universities and Social and Business Environment. An International Context
Keyword
Komercjalizacja, Transfer technologii, Przedsiębiorczość, Transfer wiedzy
Commercialization, Technology transfer (TT), Entrepreneurship, Knowledge transfer
Note
summ.
Abstract
This article aims to illustrate the different ways of organizing commercialization processes at universities to inspire existing technology transfer offices (TTO) and increase their effectiveness. Its implementation was based on a qualitative study conducted among 4 Polish and 2 foreign (Belgian and Spanish) universities. The study results show that the standardized commercialization system doesn't exist at Polish universities. Research results present that there are many commercialization models, but it is a rather formal procedure than a system or process. Moreover, polish universities perceive TTO as a part of the administration, even if TTO's employees have ambitions to build merit potential. Finally, the challenge is combining the research process with commercialization to increase efficiency. Our research presents interesting new approaches concerning commercialization: the flipped knowledge transfer (FKT) and the community engagement research initiative (CERI). It is essential to understand that commercialization starts with a research project not with a research result or patent. Both approaches mention before focusing on social engagement in research first and may have an essential impact on TTO's effectiveness and the university's social impact. An interesting option is to implement CERI first and evolve it to FKT to perform university research "from the outside to the inside" approach, i.e. undertaking research work in response to stimuli coming from the social and economic environment.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Battaglia, D., Paolucci, E., & Ughetto, E. (2021). Opening the black box of university Proof of-Concept programs: Project and team-based determinants of research commercialization outcomes. Technovation, 108, 102334. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102334
 2. Benneworth, P., Culum, B., Farnell, T., Kaiser, F., Seeber, M., Scukanec, N., Vossensteyn, H., & Vesterheijden, D. (2018). Mapping and Critical Synthesis of Current State-of-the-Art on Community Engagement in Higher Education. https://drive.google.com/file/d/1Fw65Z-zccE6cWGR-83A1nZQqL2n2dlmG/view
 3. Bogers, M., Chesbrough, H., Heaton, S., & Teece, D. J. (2019). Strategic Management of Open Innovation: A Dynamic Capabilities Perspective. California Management Review, 62(1), 77-94. https://doi.org/10.1177/0008125619885150
 4. Chesbrough, H. W. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard Business School Press.
 5. Cleyn, S. H. De, Meysman, J., Braet, J., & Gielen, F. (2006). How engaging start-ups in research activities can lead to more effective technology and knowledge transfer from public research organisations. https://core.ac.uk/download/55740428.pdf
 6. Etzkowitz, H. (2004). The evolution of the entrepreneurial university. International Journal of Technology and Globalisation, 1(1), 64-77. https://doi.org/10.1504/IJTG.2004.004551
 7. Etzkowitz, H. (2018). The Triple Helix Model: University-Industry-Government Innovation and Entrepreneurship. Routledge Taylor and Francis Group.
 8. Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995). The Triple Helix -- University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development. EASST Review, 14(1), 14-19.
 9. Flisiuk, B., & Gołąbek, A. (2015). Możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych w instytutach badawczych - modele, procedury, bariery oraz dobre praktyki / Commercialization of Research Results - Models, Procedures, Barriers and Best Practices. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 63-73. http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z77/5_FLISIUK B.pdf
 10. Gierulski, W., Hnydiuk-Stefan, A., Kaczmarska, B., Łobejko, S., Santarek, K., & Wiśniewska, J. (2018). Komercjalizacja Wyników Badań i Innowacyjnych Rozwiązań w Polsce Ekspertyza Polskie Towarzystwo Zarządzania Innowacjami (Commercialization of Research Results and Innovative Solutions in Poland, Expertise, Polish Society for Innovation Management). Wydawnictwa Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk. https://kip.pan.pl/pl/wydawnictwa
 11. Głodek, P. (2016). Proces komercjalizacji wiedzy a struktury uczelni wyższej - ujęcie modelowe (Process of commercialization of knowledge versus the structure of higher education institution - a model approach). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 12. Guerrero, M., Urbano, D., & Herrera, F. (2019). Innovation practices in emerging economies: Do university partnerships matter? The Journal of Technology Transfer, 44(2), 615-646. https://doi.org/10.1007/s10961-017-9578-8
 13. Gulbrandsen, M., & Smeby, J. C. (2005). Industry funding and university professors' research performance. Research Policy, 34(6), 932-950. https://doi.org/10.1016/j.respol.2005.05.004
 14. Gwarda-Gruszczyńska, E. (2013). Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania wyboru-kluczowe obszary decyzyjne (Models of the commercialization process of new technologies in enterprises. Determinants of choice - key decision-making areas). Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego. http://dx.doi.org/10.18778/7525-875-2
 15. Etzkowitz, H., Webster, A., & Gebhardt, C. (1966). The future of the University of the future: Evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 62(4), 811-827. https://doi.org/10.1017/S0305004100040500
 16. Kalinowski, T.B. (2010). Komercjalizacja wiedzy i technologii a własność intelektualna (Commercialization of knowledge and technology versus intellectual property) (pp. 11-27). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
 17. Ładziak, I. (2014). Bariery komercjalizacji wiedzy generowanej przez uczelnie wyższe (Barriers to the commercialization of knowledge generated by universities). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, 49 (1), 152-174.
 18. Łobacz, K., & Niedzielski, P. (2015). Komercjalizacja wiedzy w Polsce - wyzwania I bariery (Knowledge commercialization in Poland - challenges and barriers). https://core.ac.uk/download/pdf/71981415.pdf
 19. Martin, B. R. (2002). The changing social contract for science and the evolution of the university. In A. Geuna, A.J. Salter, & W.E. Steinmueller (Eds.), Science and Innovation. Elgar. https://doi.org/10.4337/9781781950241.00011
 20. Miyata, Y. (2000). Empirical analysis of innovative activity of universities in the United States. Technovation, 20(8), 413-425. https://doi.org/10.1016/S0166-4972(00)00024-9
 21. Muscio, A. (2008). Il trasferimento tecnologico in Italia: risultati di un'indagine sui dipartimenti universitari. L'Industria, Numero Speciale, 245-268. https://doi.org/10.1430/27284
 22. Muscio, A. (2010). What drives the university use of technology transfer offices? Evidence from Italy. Journal of Technology Transfer, 35(2), 181-202. https://doi.org/10.1007/s10961-009-9121-7
 23. Mustar, P., & Wright, M. (2010). Convergence or path dependency in policies to foster the creation of university spin-off firms? a comparison of France and the United Kingdom. Journal of Technology Transfer, 35(1),42-65. https://doi.org/10.1007/s10961-009-9113-7
 24. NIK. (2018). Informacja o wynikach kontroli TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII POPRZEZ SPÓŁKI JEDNOSTEK NAUKOWYCH. (Information on the audit results TRANSFER OF KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY), 1-70. https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/023/KNO/
 25. Novela, S., Syarief, R., Fahmi, I., & Arkeman, Y. (2021). Building Institutional Model of Entrepreneurial University. International Journal of Management, 12(1), 517-527.
 26. Orłowski, W. M. (2013). Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania. http://www.ncbir.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/aktualnosci/komercjalizacja_badan_naukowych_w_polsce_-_prof._w._orlowski.pdf
 27. Smith, D. (2015). Exploring innovation. McGraw-Hill Education.
 28. Stec, P., Antoniuk, J. R., Drzewiecki, A., Kubiak-Cyrul, A., Malinowski, P., Więzowska-Czepiel, B., & Załucki, M. (2017). Komercjalizacja wyników badań naukowych (Commercialization of research results). Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 29. Szarek, M., & Pachciarek, H. (2021). Organizational potential of universities for commercialization - The analysis of university management models in the scope of commercialization. Procedia Computer Science, 192, 4467-4477. https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.09.224
 30. Szczerek, M. (2022). Działalność naukowa - niedoceniany czynnik rozwoju cywilizacyjnego Polski (Scientific activity - an underestimated factor of civilization development in Poland). Wydawnictwa Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. https://www.ipwc.pw.edu.pl/wydawnictwa/rok-2022
 31. Tidd, J., & Pavitt, B. (2018). Managing Innovation: Integrating Technological Market and Organizational Change. WILEY.
 32. van den Ende, J., & Dolfsma, W. (2005). Technology-push, demand-pull and the shaping of technological paradigms - Patterns in the development of computing technology. Journal of Evolutionary Economics, 15(1), 83-99. https://doi.org/10.1007/s00191-004-0220-1
 33. Wawrzynowicz, J. (2022). Vademecum transferu technologii (Vade Mecum of Technology Transfer). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. https://wydawnictwo.up.poznan.pl/products/vademecum-transferu-technologii
 34. WIPO. (2022). Global Innovation Index 2022 What is the future of innovation-driven growth? In WIPO (Vol. 33, Issue 1). https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2022/
Cited by
Show
ISSN
2391-7601
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/tIS.2023.005
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu