BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorzelańczyk Piotr (Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila, Poland), Miśkowski Miłosz (Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila, Poland)
Title
Opinion of Residents on Lighting in the City of Pila
Opinia mieszkańców na temat oświetlenia miasta Piły
Source
Olsztyn Economic Journal, 2022, nr 17 (2), s. 213-229, wykr., bibliogr. s. 229
Keyword
Transport miejski, Badania ankietowe, Miasto, Infrastruktura drogowa
City transport, Questionnaire survey, City, Road infrastructure
Note
JEL Classification: R4
streszcz., summ.
Country
Piła
Abstract
W artykule przeanalizowano efektywność oświetlenia ulicznego w Pile. W tym celu przeprowadzono badanie ankietowe, aby poznać opinie mieszkańców na temat oświetlenia w mieście. Zapytano 167 mieszkańców Piły, co sądzą na temat oświetlenia w analizowanym mieście. Część respondentów uważa, że oświetlenie drogowe jest dobre i skuteczne, natomiast druga część twierdzi, że oświetlenie nie spełnia swoich funkcji, zadań i należałoby coś w tej kwestii zmienić. Jest kilka ulic, które są jednocześnie dobrze i słabo oświetlone, dlatego nie można jednoznacznie określić skuteczności oświetlenia ulicznego w tych miejscach. Jest też grupa respondentów, którzy zwracają uwagę na to, że oświetlenie nie działa prawidłowo, tzn. jest nieczynne przez dłuższy czas. W końcowej części artykułu zaproponowano propozycje modernizacji oświetlenia w Pile. Artykuł kończy się stosownymi wnioskami. (abstrakt oryginalny)

The article analyzes the efficiency of street lighting in the city of Pila. For this purpose, a survey was conducted to find out the opinions of residents about lighting in the city of Pila. For this purpose, 167 residents of Pila were asked what they thought about lighting in the analyzed city. Based on the survey, some of the respondents believe that road lighting is good and effective, while the other part says that lighting does not fulfill its functions, tasks and something should be changed in this regard. There are several streets that are well and poorly lit at the same time, so the effectiveness of street lighting in these places cannot be clearly determined. There is also a group of respondents who indicate that the lighting does not work properly, i.e. it is out of order for a long time. The last part of the article contains suggestions for upgrading city lighting in Pila. The article ends with a summary. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AK (2016). Piła nocą - zobacz jak wygląda miasto. asta24.pl. Retrieved from https://www.asta24. pl/2016/03/18/pila-noca-zobacz-wyglada-miasto/ (2.02.2023).
 2. Audyt efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miasto Czeladź. (2023). Retrieved from https://docplayer.pl/27253363-Czeladz-audyt-efektywnosci-energii-elektrycznej-oswietlenia-ulicznego-na-terenie-gminy-miasto-czeladz.html (2.02.2023).
 3. Bezpieczeństwo na drodze. (2017). Retrieved from https://ciemneniebo.pl/pl/zanieczyszczenie-sztucznym-swiatlem/na-bezpieczenstwo (2.02.2023).
 4. Charakterystyka oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy - informacje ogólne. (2018). Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Retrieved from http://archiwum.ciop.pl/15830.html (2.02.2023).
 5. Goc, W., Kiełboń, M., & Przygrodzki, A. (2010). Elementy audytu oświetlenia. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 6. Górczewska, M. (2016). Prawidłowe oświetlenie przejść dla pieszych i rowerzystów. Inżynier Budownictwa, 12. Retrieved from http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_ technologie,artykul,prawidlowe_oswietlenie_przejsc_dla_pieszych_i_rowerzystow,9671 (2.02.2023).
 7. Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. (2015). Public Procurement Office. Tender Results. Retrieved from https://www.uzp.gov. pl/__data/assets/pdf_file/0020/24815/knz204201520informacja20o20wyniku.pdf (2.02.2023).
 8. Kołakowski M. (2003). Durability of light sources. Elektrosystem, 10.
 9. Luminancja. (2023). Wikipedia. Wolna encyklopedia. Retrieved from https://sjp.pwn.pl/sjp/ luminancja;2566441.html (2.02.2023).
 10. Martyniuk-Pęczek, J. (2014). Światła miasta. Wrocław: Marina.
 11. Nasze miasto. (2023). Urząd Miasta Piły. Retrieved from: http://pila3.mserwer.pl/nasze-miasto. html (2.02.2023).
 12. Owczarek, I. (2014). Skuteczność świetlna. Politechnika Łódzka. Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki. Retrieved from http://cmf.p.lodz.pl/iowczarek/materialy/fotometria/skuteczno_wietlna. html (2.02.2023).
 13. Oziemblewski, P. (2018). Trwałość źródeł światła. Światło i oświetlenie. Retrieved from http:// www.swiatlo.tak.pl/1Zindex.php/trwalosc-zrodel-swiatla/ (2.02.2023).
 14. Oziemblewski, P. (2023a). Strumień świetlny. Światło i oświetlenie. Retrieved from http://www. swiatlo.tak.pl/1/index.php/strumien-swietlny (2.02.2023).
 15. Oziemblewski, P. (2023b). Światłość. Światło i oświetlenie. Retrieved from http://www.swiatlo.tak. pl/1/index.php/swiatlosc/ (2.02.2023).
 16. Parametry źródeł światła. (2018). BEZEL. Retrieved from https://bezel.com.pl/2018/08/01/parametry-zrodel-swiatla/#swiatlosc (2.02.2023).
 17. Stan i rozwój infrastruktury drogowej w Pile. (2023). Urząd Miasta Piły. Retrieved from http:// pila3.mserwer.pl/files/file/prezentacja_drogi_inwestycje2012.pdf (2.02.2023).
 18. Standards concerning the design of road lighting. (2023). Retrieved from http://lednews.pl/article/2605/ normy-dotyczce-projektowania-owietlenia-drogowego (2.02.2023).
 19. Strzałka-Gołuszka, K. (2007). Diody LED w oświetleniu zewnętrznym i iluminacji. Energetyka, 4, 281-287.
 20. Tabaka, P. (2012) Lamps used in street lighting, with special including LED sources. In: Conference "Design and modernization of lighting infrastructure" Rosnówko k. Poznania 28-29 February 2012.
 21. Wandachowicz, K. (2007). Light fixtures. Retrieved from http://lumen.iee.put.poznan.pl/kw/04-Wyklad-oprawy-2007.pdf (2.02.2023).
 22. Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. (2017). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury. Retrieved from https://www.gov. pl/attachment/bac2b563-df75-42ea-aa1e-d662111d5bbd (2.02.2023).
Cited by
Show
ISSN
1897-2721
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.31648/oej.8740
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu