BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krauss Tabea
Title
Czy kraje rozwijające się mogą zwiększyć inwestycje zagraniczne poprzez dzielenie się swoimi prawami podatkowymi? Analiza ekonomiczna umów o unikaniu podwójnego opodatkowania między krajami na asymetrycznych pozycjach inwestycyjnych
Can Developing Countries Increase Foreign Investments by Sharing Their Taxation Rights? An Economic Analysis of Double Taxation Treaties between Countries in Asymmetric Investment Positions
Source
Analizy i Studia CASP, 2022, nr 2 (14), s. 15-27, rys., tab., wykr., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Unikanie opodatkowania, Podwójne opodatkowanie, Współpraca międzynarodowa, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
Tax avoidance, Double taxation, International cooperation, Direct investments, Foreign investment
Note
streszcz., summ. JEL: C32, F21, K34
Abstract
Niniejszy artykuł stanowi analizę wpływu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania na napływy BIZ zarówno do krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się. W celu oszacowania ogólnego wpływu istnienia umowy podatkowej między symetrycznymi i asymetrycznymi parami państw na BIZ zastosowano równanie modelu grawitacyjnego. Ponadto w tym samym równaniu grawitacyjnym, jako zmienne objaśniające, zostały zastosowane wskaźniki ukazujące zakres praw do nałożenia podatku u źródła wynegocjowany w ramach umowy podatkowej. Wykazano, że zawarcie traktatu podatkowego w ogóle, a w szczególności umowy w znacznym stopniu zabezpieczającej możliwość nałożenia podatku u źródła, jest negatywnie skorelowane z napływami BIZ (-23,05%). Silniejszy efekt można zaobserwować w przypadku napływów BIZ do krajów rozwijających się (-29,53%), co wskazuje na to, że kraje stają przed koniecznością wypracowania kompromisu pomiędzy przyciąganiem BIZ ze strony przedsiębiorstw międzynarodowych, a generowaniem dochodów podatkowych z działalności gospodarczej prowadzonej na ich własnym terytorium.(abstrakt oryginalny)

This paper examines the effects of double taxation treaties on FDI inflows into both developing and developed countries. The gravity model equation was used to first estimate the general effect of the existence of a tax treaty between symmetric and asymmetric country pairs on FDI. Secondly, indices that indicate the proportion of source taxation rights negotiated in a tax treaty were employed in the same gravity equation as predictors. Both the conclusion of tax treaties in general and in particular those with a high share of source taxation were found to be negatively correlated with FDI inflows (-23.05%). A stronger effect could be estimated for FDI inflows into developing countries (-29.53%), indicating that developing countries face a more severe trade-off between the attraction of FDI from MNEs and the generation of tax revenue from business activities rendered in their territory.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baier, F.J. (2020). Foreign Direct Investment and Tax: OECD Gravity Modelling in a World with International Financial Institutions, Athens Journal of Business & Economics, 6, s. 45-72.
 2. Baier, F.J., Welfens, P.J. (2018). BREXIT and Foreign Direct Investment: Key Issues and New Empirical Findings, International Journal of Financial Studies, 6, s. 46-67.
 3. Baker, P.L. (2014). An Analysis of Double Taxation Treaties and their Effect on Foreign Direct Investment, International Journal of the Economics of Business, 21, s. 341-377.
 4. Barthel, F., Busse, M., Neumayer, E. (2010). The Impact of Double Taxation Treaties on Foreign Direct Investment: Evidence from Large Dyadic Panel Data, Contemporary Economic Policy, 28, s. 366-377.
 5. Blonigen, B.A., Davies, R.B. (2002). Do Bilateral Tax Treaties Promote Foreign Direct Investment?. Dokument roboczy 8834. NBER - National Bureau of Economic Research, https://www.nber.org/papers/w8834.
 6. Bobkova, B. (2012). Gravity model estimation using panel data - is logarithmic transformation advisable?. Praga: Uniwersytet Charlesa w Pradze.
 7. CEPII. (2021). CEPII - Gravity. Research and Expertise on the World Economy, http://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/presentation.asp?id=8.
 8. Coupé, T., Orlova, I., Skiba, A. (2009). The Effect of Tax and Investment Treaties on Bilateral FDI Flows to Transition Economies. W: The Effect of Treaties on Foreign Direct Investment: Bilateral Investment Treaties, Double Taxation Treaties, and Investment Flows, K.P. Sauvant, L.E. Sachs. Nowy Jork: Oxford University Press.
 9. Egger, P., Larch, M., Pfaffermayr, M., Winner, H. (2006). The Impact of Endogenous Tax Treaties on Foreign Direct Investment: Theory and Evidence, The Canadian Journal of Economics, 39, s. 901-931.
 10. Fischer, J. (2010). Accounting for Unobserved Country Heterogeneity in Happiness Research: Country Fixed Effects versus Region Fixed Effects, Munich Personal RePEc, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/22272.
 11. Grupa Banku Światowego. (2021). Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID). Baza danych dwustronnych umów inwestycyjnych, https://icsid.worldbank.org/resources/databases/bilateralinvestmenttreaties.
 12. Hearson, M. (2016). Measuring Tax Treaty Negotiation Outcomes: the ActionAid Tax Treaties Dataset. Dokument roboczy ICTD 47. Brighton: Institute of Development Studies.
 13. Hearson, M. (2018). When Do Developing Countries Negotiate Away their Corporate Tax Base?, Journal of International Development, 30, s. 233-255.
 14. Hill, T.D., Davis, A.P., Roos, J., French, M.T. (2020). Limitations of Fixed Effects, Sociological Perspectives, 63, s. 357-369.
 15. ICTD. (2020). Tax Treaties Explorer - Data and Documentation, International Centre for Tax and Development (ICTD), https://www.treaties.tax/en/data/.
 16. Kaufmann, D., Kraay, A. (2020). Worldwide Governance Indicators, http://info.worldbank.org/governance/wgi/.
 17. Lejour, A. (2014). The Foreign Investment Effects of Tax Treaties, Oxford University Centre for Business Taxation - Seria dokumentów roboczych, 14, s. 1-26.
 18. Neumayer, E. (2007). Do Double Taxation Treaties Increase Foreign Direct Investment to Developing Countries?, Journal of Development Studies, 43, s. 1501-1519.
 19. Neumayer, E., Barthel, F. (2012). Competing for Scarce Foreign Capital: Spatial Dependence in the Diffusion of Double Taxation Treaties, International Studies Quarterly, 56, s. 645-660.
 20. OECD. (2008). OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. Paryż: OECD, https://www.oecd.org/daf/inv/FDIstatisticsexplanatorynotes.pdf.
 21. Petkova, K., Stasio, A., Zagler, M. (2020). On the Relevance of Double Tax Treaties, International Tax and Public Finance, 27, s. 575-605.
 22. Quak, E.J., Timmis, H. (2018). Double Taxation Agreements and Developing Countries. Brighton: Institute of Development Studies.
 23. Rixen, T. (2010). Bilateralism or multilateralism? The political economy of avoiding international double taxation, European Journal of International Relations, 16(4), s. 589-614.
 24. Rixen, T., Schwarz, P. (2009). Bargaining over the Avoidance of Double Taxation: Evidence from German Tax Treaties, FinanzArchiv, 65, s. 442-471.
 25. Shepherd, B. (2016). The Gravity Model of International Trade: A User Guide (An updated version). Bangkok: Komisja Gospodarczo Społeczna Narodów Zjednoczonych ds. Azji i Pacyfiku (UNESCAP).
 26. Silva, J.S., Tenreyro, S. (2006). The Log of Gravity, The Review of Economics and Statistics, 66, s. 641-658.
 27. Tenreyro, S., Santos Silva, J. (2011). Further simulation evidence on the performance of the Poisson pseudomaximum likelihood estimator, Economics Letters, 112, s. 220-222.
 28. UNCTAD. (2021). Organizacja Narodów Zjednoczonych. UNCTAD, www.unctad.org/fdistatistics.
Cited by
Show
ISSN
2451-0203
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/ASCASP.2022.2.2
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu