BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bijańska Jolanta (Silesian University of Technology), Matusiak Krzysztof (Alumetal S.A., Poland)
Title
Risk-Sensitive Investment Project Planning, in a Selected Manufacturing Company
Source
Organization & Management : Scientific Quarterly, 2022, nr 2 (58), s. 5-23, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Ocena ryzyka, Projekty inwestycyjne, Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
Risk assessment, Investment project, Investment decisions making
Note
summ.
Abstract
Introduction/background: The research problem undertaken in the publication was the selection of appropriate risk assessment methods and tools that can be applied in the planning of investment projects in a company that is the largest producer of secondary aluminium casting alloys in Central Europe. Due to the identified need, it was assumed that the results of the application of these methods and tools should support rational decision-making on the implementation of strategic investment projects. Aim of the paper: The research presented in the publication was aimed at developing a risk- sensitive investment project planning procedure geared towards rational strategic decision- making, tailored to the specific characteristics of the company in question. Materials and methods: The research involved free-form interviews, a literature study, a case study and a review of company records. Results and conclusions: The result of the research was to accurately identify the needs of the company, the competences of its employees and the essence of risk assessment methods and tools, and to select and incorporate them appropriately in the investment project planning procedure developed.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antoszkiewicz, J.D. (2007). Metody zarządzania. Warszawa: Poltext.
 2. Bijańska, J. (2015). O pewnych problemach w ocenie ekonomicznej efektywności projektów rozwojowych przedsiębiorstw produkcyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, Z. 78, pp. 37-50.
 3. Bijańska, J. (2019). Planowanie inwestycji kopalń węgla kamiennego. In: M. Turek (Ed.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie górniczym. Wybrane zagadnienia (pp. 131-192). Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 4. Bijańska, J., Wodarski, K. (2014). Risk management in the planning of development projects in the industrial enterprises. Metalurgija, Vol. 53, No. 2, pp. 276-278.
 5. Bijańska, J., Wodarski, K. (2014). Ryzyko w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, Z. 70, pp. 53-65.
 6. Borkowski, P. (2008). Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 7. Brzozowski, M. (2014). Metody zarządzania portfelem projektów. Studia Oeconomica Posnaniensia, Vol. 2, No. 11, pp. 9-24
 8. Cabała, C. (2001), Wykorzystanie analizy wrażliwości w ocenie ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, No. 561, pp. 149- 159.
 9. Kumpiałowska, A. (2011). Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Warszawa: C.H. Beck.
 10. Liu, J.Y., Low, S.P. (2009). Developing an organizational learning-based model for risk management in Chinese construction firms. Disaster Prevention and Management, Vol. 18, No. 2, pp. 170-186.
 11. Łada, M., Kozarkiewicz, A. (2010). Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu. Warszawa: C.H. Beck.
 12. Marcinek, K., Foltyn-Zarychta, M., Pera, K., Saługa, P., Tworek, P. (2010). Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 13. Pawlak, M. (2012). Symulacja Monte Carlo w analizie ryzyka projektów inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, No. 690, pp. 83-94.
 14. Pritchard, C.L. (2002). Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. Warszawa: WIG-PRESS.
 15. Santanen, E., Briggs, R.O., de Vreede, J. (2004). Causal Relationships in Creative Problem Solving: Comparing Facilitation Interventions for Ideation. Journal of Management Information Systems, Vol. 20, No. 4, pp. 167-198.
 16. Sierpińska M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.
 17. Sierpińska, M., Jachna, T. (2007). Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków. Warszawa: PWN.
 18. Sobczyk, M. (2010). Statystyka opisowa. Warszawa: C.H. Beck.
 19. Stańczyk, S. (2011). Triangulacja - łączenie metod badawczych i urzetelnienie badań. In: W. Czakon (Eds.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu (pp. 78-90). Warszawa: Wolters Kluwer.
 20. Stępień, B. (2016). Oblicza pluralizmu metodologicznego w naukach o zarządzaniu z perspektywy instytucjonalnej. Studia Oeconomica Posnaniensia, Vol. 4, No. 1, pp. 48-62, doi: 10.18559/SOEP.2016.1.4.
 21. Tyrańska, M. (2018). Przegląd metod zarządzania portfelem projektów. In: P. Cabała (Ed.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji: Koncepcje i kierunki badań (pp. 95-116). Kraków: Mfiles pl.
 22. Wiśniewski, T. (2013). Wykorzystanie symulacji Monte Carlo w analizie ryzyka projektów inwestycyjnych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, No. 3, pp. 65-80.
 23. Zachorowska, A. (2006). Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 24. Zarzecki, D. (2002). Analiza wrażliwości i analiza scenariuszy w ocenie ryzyka projektów. In: H. Henzel (Ed.): Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne (pp. 257-270). Katowice: Akademia Ekonomiczna.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1899-6116.2022.58.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu