BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machnik-Słomka Joanna (Silesian University of Technology, Poland), Świętek Agata (Silesian University of Technology, Poland)
Title
Emotional Intelligence in the Context of Organisational Management
Source
Organization & Management : Scientific Quarterly, 2022, nr 2 (58), s. 51-61, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Inteligencja emocjonalna, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Menedżer
Emotional intelligence, Enterprise management, Human Resources Management (HRM), Manager
Note
summ.
Abstract
Introduction/background: The issue of emotional intelligence is increasingly being addressed in terms of its role and impact on the management of organisations, particularly human resource management. The literature on the subject views its role in the context of effective management and development of organisations, as well as success. It is therefore of interest not only to researchers, but also to practitioners. Aim of the paper: The main aim of the paper is to identify the role of emotional intelligence in the aspect of organisational management and to evaluate its level within the framework of the research conducted. Materials and methods: The study was conducted in IT companies using a survey method. A questionnaire assessing the level of emotional intelligence of managers was used in the study. A five-point Likert scale was used in the questionnaire. Results and conclusions: The analysis carried out showed the important role of emotional intelligence and its impact on building positive interpersonal relations in the workplace. The research conducted in IT companies indicates a relatively high level of emotional intelligence among managers.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bar-On, R. (1997). The Bar-On Emotional Quotient Inventory: User's Manual. Toronto: Multihealth Systems.
 2. Bieniok, H. (2011). Inteligencja emocjonalna menedżera, In: M. Gablety, A. Pietroń- Pyszczek (Eds.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 223. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 3. Carr, A. (2009). Psychologia pozytywna. Poznań: Zysk i S-ka.
 4. Cherniss, C. (2010). Emotional intelligence: Toward clarification of a concept. Industrial and Organizational Psychology, Vol. 3 , Iss. 2, pp. 110-126.
 5. Goleman, D. (1995). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. Bloomsbury Publishing.
 6. Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.
 7. Goleman, D. (1998). What makes a leader? Harvard Business Review, 76, pp. 93-102.
 8. Goleman, D. (1999). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina.
 9. Goleman, D., Boyatzis, R., McKee, A. (2002). Primal leadership: Realizing the power of emotional intelligence. Boston: Harvard Business School Press.
 10. Goleman, D. (2019). The Emotionally Intelligent Leader. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Publishing Corporation.
 11. Gorustowicz, M. (2019). Kompetencje miękkie, a wyzwania przedsiębiorstw 4.0 [Soft skills and enterprise challenges 4.0]. Akademia Zarządzania, 3(3), pp. 68-77.
 12. Górniak, J. (Ed.) (2012). Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący drugą edycję badań "Bilans Kapitału Ludzkiego". Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytet Jagielloński.
 13. Kaniewska-Mackiewicz, E. (2016). Istota edukacji emocjonalnej. Zeszyty Naukowe WSG, t. 27, seria: Edukacja - Rodzina - Społeczeństwo, nr 1, pp. 159-174.
 14. Knopp, K. (2006). Rola inteligencji emocjonalnej w życiu człowieka. Studia Psychologica, 6, pp. 221-235.
 15. Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) - aktualizacja 2020 r. (2020). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
 16. Mayer, J.D., Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In: P. Salovey, D.J. Sluyter (Eds.), Emotional development and emotional intelligence (pp. 3-34). New York: Basic Books.
 17. Mayer, J.D., Salovey, P., Caruso, D.R. (2004). Emotional intelligence: Theory, findings, and implications. Psychology Inquiry, 15(3), pp. 197-215.
 18. Singh, A., Prabhakar, D.R., Kiran, J.S. (2022). Emotional Intelligence: A Literature Review Of Its Concept, Models, And Measures. Journal of Positive School Psychology, Vol. 6, No. 10, pp. 2254-2275.
 19. Stańczyk, U., Gajdziszewska-Dudek, P. (2015). O znaczeniu inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej "Organizacja i Zarządzanie", z. 85. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 20. Wall, B. (2008). Working relationships: using emotional intelligence to enhance your effectiveness with others. DaviesBlack Publishing.
 21. Wong, C.S., Law, K.S. (2002). The Effects of Leader and Follower Emotional Intelligence on Performance and Attitude: An Exploratory Study. Leadership Quarterly, 13, pp. 243-274
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1899-6116.2022.58.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu