BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podgórska Marzena (Silesian University of Technology, Poland), Lipiński Paweł (Silesian University of Technology, Poland)
Title
Conditions for the Implementation of Projects Financed by the European Union During the Covid-19 Pandemic
Source
Organization & Management : Scientific Quarterly, 2022, nr 2 (58), s. 63-77, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Finansowanie projektów, Pandemia, Środki unijne
Projects financing, Pandemic, EU funds union
Note
summ.
Abstract
Introduction/background: Obtaining funding for the implementation of a project entails the need to adapt the project to the requirements set by the European Union, as well as adequate competence on the part of the project team. This was particularly difficult during the Covid-19 pandemic, as even the most experienced and specialised teams could not fully anticipate the pandemic situation, which forced a number of changes in relation to the running of projects. These changes ranged from projects started before the outbreak of the pandemic to those that had already started during the pandemic. Given the authors' personal experience of working on EU projects during this period, there was very little information on how to implement changes in accordance with the health restrictions imposed by the Ministry of Health. At the time of the epidemic, even what appeared to be basic information had to be changed or clarified, however, to comply with the guidelines for implementing European projects. Despite the challenges posed by the COVID-19 pandemic, many organisations and actors implemented projects successfully. The question then is what factors influenced the successful implementation of these projects? Aim of the paper: The aim of the paper is to identify and define the conditions affecting the successful implementation of EU co-financed projects during the COVID-19 pandemic. Materials and methods: The study used a diagnostic survey method and desk research analysis, and the research tool used was an original interview questionnaire. Results and conclusions: The following were identified as the most important factors influencing the success of EU projects during the COVID-19 pandemic: the high level of knowledge of team members and their personality traits, the ability to transfer knowledge effectively, communication skills on the part of the project manager and team members, and the provision of appropriate tools and technology to carry out the work remotely.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Apanowicz, J. (1997). Zarys metodologii prac dyplomowych z organizacji i zarządzania. Gdynia: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu.
 2. Duszyński, J.(ed.) (2020). Zrozumieć COVID-19 Opracowanie Zespołu ds. Covid-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk. Polish Academy of Sciences Publishing House.
 3. Goździewska-Nowicka, A., Janicki, T., Słupska, U. (2016). Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w trakcie realizacji projektów. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie z. 93. Gliwice.
 4. Hald, K.S., Coslugeanu, P. (2021). The preliminary supply chain lessons of the COVID-19 disruption-What is the role of digital technologies? Oper. Manag. Res. https://doi.org/10.1007/s12063-021-00207-x.
 5. Kisielnicki, J. (2011). Zarządzanie projektami. Ludzie - procedury - wyniki. Warsaw: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 6. Koch, J., Schermuly, C.C. (2021). Managing the Crisis: How COVID-19 Demands Interact with Agile Project Management in Predicting Employee Exhaustion. Brit. J. Manage., 32, 1265-1283. https://doi.org/10.1111/1467-8551.12536.
 7. McGary, R., Wysocki, R.K. (2005). Efektywne zarządzanie projektami. Gliwice: OnePress.
 8. Nistor, R., Muresan, I.N. (2012). Means of Improving the Management of Projects Financed by the European Union. Revista de Management Comparat International, vol. 13(4), pp. 535-542.
 9. Pawlak, M. (2006). Project Management. Warsaw: PWN.
 10. Rasool, M., Franck, T., Denys, B., Halidou, N. (2012). Methodology and tools for risk evaluation in construction projects using Risk Breakdown Structure. European Journal of Environmental and Civil Engineering, vol. 16, no. 1, pp. s78-s98.
 11. Skalik, J. (2009). Zarządzanie projektami. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 12. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, v.21.0 (2021). Katowice: Zarząd Województwa Śląskiego.
 13. Tkaczyński, J.W., Świstak, M., Sztorc, E. (2011). Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych. Warsaw: Beck.
 14. Trocki, M., Grucza, B. (2007). Zarządzanie projektem europejskim. Warsaw: PWE.
 15. Wang, Z., Zixiao Liu, Z., Liu, J. (2020). Risk Identification and Responses of Tunnel Construction Management during the COVID-19 Pandemic. Advances in Civil Engineering, vol. 2020, Article ID 6620539, https://doi.org/10.1155/2020/6620539.
 16. Wąsowicz, M. (2004). Przeciwdziałanie powstawaniu sytuacji kryzysowej w projektach. Wrocław: Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 17. Wprowadzenie do unijnej polityki spójności na lata 2014-2020. Polityka Spójności, 2014.
 18. Wróbel, B. (2007). Rola komunikacji w zarządzaniu projektami. Zeszyty naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zarządzanie Publiczne 3. Kraków.
 19. Żurek, B. (1999). Zarządzanie ryzykiem z wykorzystywaniem oprogramowania wspomagającego RMS. Materiały I Konferencji Project Management - doświadczenia i metody. Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29119/1899-6116.2022.58.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu