BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ruszkowski Paweł (SGH Warsaw School of Economics)
Title
Bełchatów 2030: Alternative Transformation Scenarios and Development
Source
Warsaw Forum of Economic Sociology, 2021, vol. 12, nr 1(23), s. 45-55, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Polityka energetyczna, Infrastruktura elektroenergetyczna, Restrukturyzacja sektora energetyki, Przemysł energetyczny, Surowce energetyczne, Systemy fotowoltaiczne, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Rynek pracy
Energy policy, Electricity infrastructure, Energetics sector restructuring, Power industry, Energy raw materials, Photovoltaic systems, Social and economic conditions, Labour market
Note
summ. JEL: A14; L71; J51
Country
Bełchatów
Belchatow
Abstract
The article addresses the current social, economic and political conditions regarding the energy transition in Poland. The detailed analysis concerns the game of interests that is taking place around the transformation of the Bełchatów industrial and energy complex. On the one hand, a strong state concern (power plant and mine) with traditional technology (lignite) and traditional management style, employing about 10,000 workers (plus 3-4,000 workers in the immediate vicinity), enters the game. On the other hand - Bełchatów's business environment comprising several thousand small entrepreneurs and several hundred medium-sized companies operating in various production and service segments. Three scenarios for building the company's future formula are discussed: preservation of the status quo based on new open pits (Szczerców), use of the existing energy infrastructure in the RES sector, and launch of industrial investments (permanent jobs).(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Giddens A., 2010, Klimatyczna katastrofa [The Politics of climate],Warszawa: Prószyński i S-ka.
  2. Gręda, D., Kania, K., Skomorowska, K., Wiśniewski, G. (2020), 'Miejsca pracy w fotowoltaice w latach 2020-2025' ['Jobs in photovoltaics in 2020-2025'], "Energia i Recykling" 5.
  3. Pepliński, B. (2020), Ekspertyza Żywność czy węgiel - wpływ kopalń na sektor rolno-spożywczy w regionie Bełchatowa [Expert opinion Food or coal -the impact of mines on the agri-food sector in the Bełchatów region], Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny.
  4. Polityka Energetyczna Polski do 2040, Streszczenie (2021) [Energy Policy of Poland until 2040, Summary], Warszawa: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 27.01.2021.
  5. Ruszkowski, P. (ed.), (2010), Oblicza polskiego konserwatyzmu. Wartości elit branżowych, (Faces of Polish conservatism. Values of industry elites), Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
  6. Wilczyński, M. (2019), Jaki węgiel dla Elektrowni Bełchatów? [What coal for the Bełchatów Power Plant], Warszawa: Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.
  7. Wiśniewski, G., Michałowska-Knap, K. (2020),'Pandemia szansą dla OZE' ['Pandemic opportunity for RES'], Rzeczpospolita 30.04.2020
Cited by
Show
ISSN
2081-9633
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu