BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pyziak-Szafnicka Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Uwagi na temat cywilnoprawnego i konstytucyjnego ujęcia własności jednostek samorządu terytorialnego
Source
Samorząd Terytorialny, 1999, nr 10, s. 3-18
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Mienie samorządu terytorialnego, Prawo rzeczowe, Prawo własności
Local government units, Local government property, Property law, Ownership
Abstract
Autorka skupia się na charakterze prawnym własności przysługującej gminom, powiatom i samorządom województw.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Agopszowicz: Jeszcze o wykładni art. 5 przepisów wprowadzających ustawę samorządową, Studia Iuridica, t. XXI, Warszawa 1994. Księga Pamiątkowa ku czci T. Dybowskicgo, s. 113 i nast.
 2. B. Banaszak: Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, s. 195.
 3. E. Gniewek: O przyszłości użytkowania wieczystego, "Rejent" nr 2 z 1999 r., ss. 14, 15.
 4. E. Gniewek: Prawo rzeczowe, Warszawa 1997, ss. 31, 32.
 5. F. Zoll: Prawo własności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z perspektywy polskiej, "Przegląd Sądowy" nr 5 z 1998 r., s. 30.
 6. G. Bieniek: W sprawie reformy przepisów kodeksu cywilnego o podmiotowych prawach rzeczowych, "Przegląd Legislacyjny" nr 3 z 1997 r., s. 211.
 7. G. Bionik, Z. Marmaj: Użytkowanie wieczyste w praktyce, Warszawa-Zielona Góra 1999, ss. 179, 180.
 8. G. Holch: Münchener Kommentar zum Bürgerliches Gesetzbuch, Allgemeiner Teil, wyd. 2, t. I, Monachium 1984, s. 620.
 9. H. Cioch: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, "Rejent" nr 12 z 1998 r., s. 9 i nast.
 10. H. Heindrichs: Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, Monachium 1989, s. 57.
 11. H.H. Seiler, J. von Staudingers: Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, wyd. 12, t. III, Berlin 1989, s. 325.
 12. J. Dufau: Juris Classeur Civil art. 388-543, Paryż 1995, ss. 3, 4.
 13. J. Ignatowicz, (w:) Kodeks cywilny, komentarz, t. 1, Warszawa 1972, s. 768.
 14. J. Ignatowicz: Prawo rzeczowe, Warszawa 1994, s. 54.
 15. K. Zaczkiewicz: Senat proponuje - Własność z mocy prawa. "Gazeta Prawna" nr 32 z 1999 r.
 16. M. Picard, (w:) M. Planiol, G. Ripert: Traite Pratique de droit civil francais, t. III, Les Biens, Paryż 1952, s. 132.
 17. M. Pyziak-Szafnicka: Nabycie i erozja minia komunalnego, "Wspólnota" nr 7 z 1996 r., s. 7.
 18. O. Mayer: Deutches Verwaltungsrecht, wyd. 3, 1924 r., s. 49.
 19. P. Radziminski: Pojęcia "dobra publiczne" i "rzeczy publiczne" we francuskiej i niemieckiej nauce prawa administracyjnego, "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 4, s. 3 i nast.
 20. P. Wagner: Własność komunalna, zagadnienia węzłowe, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 1-2, s. 16 i nast.
 21. S. Grzybowski, (w:) System prawa cywilnego, t. I., Ossolineum 1985, s. 426.
 22. S. Jarosz: Zagadnienie konstytucyjnych podstaw reprywatyzacji, "Państwo i Prawo" 1999, nr 7, s. 53.
 23. S. Rudnicki: Uwłaszczenie osób fizycznych na podstawie ustawy z 4 września 1997 r., "Monitor Prawniczy" nr 11 z 1997 r., s 430 i nast.
 24. S. Rudnicki: Zmiany w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, "Przegląd Sądowy" nr 2 z 1999 r., s. 23.
 25. T. Dybowski: Mienie komunalne, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 1-2, s. 5 i nast.
 26. T. Dybowski: Własność Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w świetle nowego art. 128 k.c.
 27. W. Panko: Własność komunalna a funkcje samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 1-2, s. 18.
 28. Z. Czarnik: Nabycie mienia przez województwo, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 4, s. 31 i nast.
 29. Z. Radwański: W sprawie skutków prawnych nowelizacji art. 128 k.c.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu