BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnik Zbigniew (Filia UMCS w Rzeszowie)
Title
Treść i charakter prawny decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
Source
Samorząd Terytorialny, 1999, nr 10, s. 55-61
Keyword
Zagospodarowanie przestrzenne, Prawo administracyjne, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Spatial development, Administrative law, Polish Act on Spatial Planning and Development
Abstract
Przedstawiono uwagi do, przyjętej w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, regulacji odnoszącej się do decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
 1. B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996, ss. 475-486.
 2. B. Bodziony, R. Dziwiński, P. Gniadzik: Zagospodarowanie przestrzenne, Warszawa 1998, ss. 71-74.
 3. J. Borkowski: Decyzja administracyjna, Warszawa 1970, ss. 89-90.
 4. M. Jaskowska: Związanie decyzji administracyjnej ustaw, Toruń 1998, ss. 33-43.
 5. R. Hauser, E. Mzyk, Z. Niewiadomski, M. Rzążewska: Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z komentarzem i przepisami wykonawczymi, Warszawa 1995, s. 114.
 6. R. Sawula w glosie do wyroku SN z 3 września 1997 r., III RN 35/97, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 12, ss. 72-76.
 7. S. Jędrzejewski: Nowe prawo budowlane, Toruń 1994, s. 4.
 8. S. Wronkowska, M. Zieliński: Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa 1993, s. 197.
 9. St. Biernat, A. Wasilewski: Ustawa o działalności gospodarczej. Komentarz, Krąków 1997, s. 365.
 10. T.B. Babiel: Granica swoistej promesy, "Rzeczpospolita" z 28 grudnia 1998 r.
 11. W. Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, PWN 1970, ss. 614-615.
 12. Z. Czarnik: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako przesłanka sposobu wykonywania własności nieruchomości, "Monitor Prawniczy" - Nieruchomości 1998, nr 5, ss. 1-4.
 13. Z. Leoński, M. Szewczyk: Podstawowe instytucje planowania przestrzennego i prawa budowlanego, Poznań 1997, s. 96.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu