BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chudziak Szymon (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Social Commerce and Livestreaming E-Commerce Phenomenon as a New Driving Force for China E-Commerce Market Development
Zjawisko Social Commerce i Livestreaming E-commerce jako nowa siła napędowa rozwoju chińskiego rynku E-commerce
Source
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2023, nr 18, s. 23-40, rys., bibliogr.27 poz.
Scientific Journal of Polish Economic Society in Zielona Góra
Keyword
Handel elektroniczny, Media społecznościowe
e-commerce, Social media
Note
JEL Classification: L81
streszcz., summ.
Abstract
Powszechne wykorzystanie E-commerce wraz z mediami społecznościowymi stworzyło możliwość skuteczniejszej promocji i sprzedaży towarów, ze zwiększoną interakcją z klientem. Media społecznościowe nie są już wykorzystywane wyłącznie w celach rozrywkowych, lecz także do łączenia firm, influencerów i potencjalnych konsumentów, co z kolei doprowadziło do rozwoju Livestreaming E-commerce. Celem artykułu jest przedstawienie fenomenu chińskiego rynku Social Commerce i Livestreaming E-commerce w porównaniu do środowiska zachodniego oraz zbadanie odmiennego podejścia do tego trendu wśród chińskich i zachodnich użytkowników, w tym zilustrowanie wyników przeprowadzonej analizy. W artykule omówiono główne czynniki, które decydują o adaptacji Livestreaming E-commerce w różnych krajach, tj. różnice kulturowe, postawy klientów i poziom zainteresowania. Artykuł potwierdza zjawisko livestreamingu na całym świecie, podkreślając jednak, że livestreaming E-commerce w Chinach jest wykorzystywany na znacznie szerszą skalę niż w jakimkolwiek innym kraju, stając się obecnie częścią życia codziennego Chińczyków. Pozwoliło to rzucić światło na kluczowe czynniki sukcesu i różnice między krajami w odniesieniu do tego trendu. W artykule zastosowano takie metody badawcze jak analiza literatury, analiza danych wtórnych i pierwotnych (ankieta).(abstrakt oryginalny)

The prevalence of E-commerce with social media led to the possibility of promoting and selling goods in a more efficient way with higher customer interaction. Social media are no longer used for entertainment only but also to connect companies, influencers, and potential consumers which, in turn, led to the livestreaming E-commerce development. The aim of the given research paper is to present the phenomenon of Chinese Social Commerce and Livestreaming E-commerce market with a comparison to the Western environment and to investigate different approaches to this trend between Chinese and Western users including illustrating the results of conducted analysis. The paper discussed the main factors that determine Livestreaming E-commerce adaptation in different countries, i.e., cultural differences, customers attitudes, and level of interest. The article confirms the phenomenon of livestreaming worldwide, emphasizing, however, that livestreaming E-commerce in China is prospecting on a much wider scale than it is in any other country, becoming part of daily life for Chinese people nowadays. It allowed to shed light on the key successful factors and differences between countries regarding this trend. The article uses such research methods as literature analysis, secondary, and primary (survey) data analysis.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arroyo, F. (Sep 25, 2020). How do Western consumers react to live e-commerce? LinkedIn. Accessed: https://www.linkedin.com/pulse/live-commerce-popular-west-than-china-fanny- arroyo/ [2.03.2023].
 2. Chernavina, K. (Jul 26, 2022). The Top 10 Platforms for Livestreaming in China in 2022. Hi-Com. Accessed: https://www.hicom-asia.com/the-top-13-platforms-for-livestreaming-in- china-2021/ [2.03.2023]
 3. Chi. S. (Nov 21, 2022). Users of live streaming e-commerce increase. China Daily. Accessed: https://www.chinadaily.com.cn/a/202211/24/WS637edee8a31049175432ba87.html [2.03.2023].
 4. Chin, B. (Dec 22, 2021). Who is Viya, China's 'live-streaming queen': before the millennial billionaire got hit with a US$210 million tax evasion fine, she sold a space rocket launch service online. SouthChina Morning Post. Accessed: https://www.scmp.com/magazines/style/celebrity/article/3212531/jonas-brothers-most- expensive-watches-ranked-nicks-us1-million-bulgari-octo-and-chopard-his- wedding?module=perpetual_scroll_2&pgtype=article&campaign=3212531 [7.03.2023].
 5. China Social Solutions. (Feb 13, 2019). Chinese Influencer (KOL) Marketing Why It's So Effective in China. Accessed: https://www.chinasocialsolutions.com/chinese-influencer-kol- marketing-why-its-so-effective-in-china/ [2.03.2023].
 6. Daxue Consulting, Comparing KOLs and KOCs in China. Available at: Daxue Consulting. (2023). How to succeed on Little Red Book in China (Xiaohongshu). Accessed: https://daxueconsulting.com/xiaohongshu-china/ [7.03.2023].
 7. Daxue Consulting. (Nov 3, 2020). What is Bilibili? Gen Z's favorite Chinese video platform. Accessed: https://daxueconsulting.com/commercialization-bilibili-platform/ [8.03.2023].
 8. Daxue Consulting Analysis, levels of KOLs in China. Available at: Daxue Consulting. (Sep 15, 2022). Ultimate guide to KOL marketing in China: What is a KOL and how to unravel their enormous potential. Accessed: https://daxueconsulting.com/kol-marketing-china/ [2.03.2023].
 9. Daxue Consulting. (Sep 15, 2022). Ultimate guide to KOL marketing in China: What is a KOL and how to unravel their enormous potential. Accessed: https://daxueconsulting.com/kol- marketing-china/ [2.03.2023].
 10. Dixon, S. (2023). Social network users in selected countries in 2022 and 2027. Statista. Accessed: https://www.statista.com/statistics/278341/number-of-social-network-users-in- selected-countries/ [2.03.2023].
 11. Eastmedia (n.d.)a. Live Streaming in China and Key Opinion Leaders. Accessed: https://www.east-media.net/en/live-streaming-in-china-and-key-opinion-leaders/ [2.03.2023].
 12. Eastmedia. (n.d.)b. Live commerce in China and online shopping. Accessed: https://www.east-media.net/en/live-commerce-in-china-and-online-shopping/ [2.03.2023].
 13. ecommerceDB. (Jan, 2022). The rise of live stream commerce in China. Commercial live streaming is booming in China, with three players dominating the market. Accessed: https://ecommercedb.com/news/the-rise-of-live-stream-commerce-in-china/2972 [2.03.2023].
 14. GMA. (Jun 16, 2021). Guide to WeChat Live Streaming. Accessed: https://ecommercechinaagency.com/wechat-livestreaming/ [2.03.2023].
 15. GMA. (Nov 23, 2022). How can foreign brands promote their products through live- streaming in China? Accessed: https://ecommercechinaagency.com/live-streaming-marketing- in-china-will-become-the-norm-here-is-why/ [2.03.2023].
 16. Greenwald, M. (Dec 10, 2020). Live Streaming E-commerce Is The Rage In China. Is the U.S. Next? Forbes. Accessed: https://www.forbes.com/sites/michellegreenwald/2020/12/10/live-streaming-e-commerce-is- the-rage-in-china-is-the-us-next/ [2.03.2023].
 17. ITC. (n.d.)a. Social Commerce in China 2023 - 6 Elements to Succeed. Accessed: https://it- consultis.com/blog/social-commerce-in-china/ [2.03.2023]
 18. ITC. (n.d.)b. What to Know about eCommerce in China & How to Approach it. Accessed: https://it-consultis.com/blog/ecommerce-in-china/ [2.03.2023].
 19. Ma, Y. (2022a). Transaction value of live commerce in China 2017-2022. Statista. Accessed: https://www.statista.com/statistics/1188550/china-gmv-of-ecommerce-livestreaming/ [6.03.2023].
 20. Ma, Y. (2022b). Breakdown of GMV of leading live commerce platforms in China 2021, by plaforms. Statista. Accessed: https://www.statista.com/statistics/1339406/china-market- share-of-leading-live-commerce-platforms/ [7.03.2023].
 21. Ma. Y. (Nov 17, 2022). Social Commerce in China - statistics & facts. Statista. Accessed: https://www.statista.com/topics/6718/social-commerce-in-china/#topicOverview [2.03.2023].
 22. Pabari. M. (Jul 8, 2020). What Western Brands Can Learn From Livestreaming in China. Pattern. Accessed: https://pattern.com/au/blog/what-western-brands-can-learn-from- livestreaming-in-china/ [2.03.2023].
 23. Robson. K. (Aug 15, 2022). Why are the UK and US so far behind China's live shopping chokehold? Verdict. Accessed: https://www.verdict.co.uk/why-is-the-uk-far-behind-china- live-shopping/ [2.03.2023].
 24. Tenba Group. (Jan 4, 2023a). 6 Chinese Streaming Platforms to Amplify Your Business. Accessed: https://tenbagroup.com/6-chinese-streaming-platforms-to-amplify-your-business/ [2.03.2023].
 25. Tenba Group. (Jan 4, 2023b). Hottest China Live Streaming Apps for 2022. Accessed: https://tenbagroup.com/hottest-china-live-streaming-apps-for-2022/ [2.03.2023].
 26. Thomala, L. L. (2022a). Social Media in China - statistics & facts. Statista. Accessed: https://www.statista.com/topics/1170/social-networks-in-china/#topicOverview [2.03.2023].
 27. Thomala, L. L. (Jun 24, 2022b). Influencer/KOL marketing in China - statistics & facts. Statista. Accessed: https://www.statista.com/topics/9579/influencer-marketing-in- china/#topicOverview [2.03.2023].
Cited by
Show
ISSN
2391-7830
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26366/PTE.ZG.2023.234
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu