BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tużnik Filip (University of Warsaw)
Title
Linkages in Business-Science Cooperation as a Driving Force of Technological Innovation in the National Economy
Source
Optimum : Economic Studies, 2023, nr 1 (111), s. 123-140, tab., wykr., bibliogr. s. 137-140
Keyword
Zaufanie, Innowacje, Współpraca uczelni z przedsiębiorstwami, Gospodarka narodowa
Trust, Innovations, University-Business Cooperation (UBC), National economy
Note
JEL Classification: L14; O32
summ.
Abstract
Purpose - The purpose of the article is to analyse the importance of linkages and trust in business-science cooperation. Moreover, the aim is to verify the impact of close business-science relations on the innovativeness of the national economy. Research method - Literature studies, surveys, FGI (Focus Group Interview) Results - The research confirms the high importance of relations and relationship management in the development of business-science cooperation. Companies that assess cooperation with science as valuable and significant to innovation, also indicate a high level of mutual relations and related fluidity in the exchange of knowledge. On the other hand, weak relations and low levels of trust often lead to problems in the implementation of joint projects, and, as a result, in the development of innovation. Originality / value / implications / recommendations - The processes of relationship development and trust-building are as important in business-science cooperation as the carefully conducted technology transfer. Thus, companies and scientific units engaged in mutual cooperation should pay attention to both of these factors. In macroeconomic terms, the level of relations between representatives of business and science affects the number of innovations created by a given economy. As a result, it also determines its innovativeness. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bengtsson M., Kock S., 1999, Cooperation and competition in relationships between competitors in business networks, "The Journal of Business & Industrial Marketing", No. 14(3), pp. 178-194.
 2. Bishop K., D'Este P., Neely A., 2011, Gaining from interactions with universities: Multiple methods for nurturing absorptive capacity, "Research Policy", No. 40, pp. 30-40.
 3. Cornell University, INSEAD, WIPO, 2015, The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development, Fontainebleau, Ithaca, Geneva.
 4. Cornell University, INSEAD, WIPO, 2016, The Global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation, Ithaca, Fontainebleau, Geneva.
 5. Cornell University, INSEAD, WIPO, 2017, The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World, Ithaca, Fontainebleau, Geneva.
 6. Cornell University, INSEAD, WIPO, 2018, The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation, Ithaca, Fontainebleau, Geneva.
 7. Cornell University, INSEAD, WIPO, 2019, The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives-The Future of Medical Innovation, Ithaca, Fontainebleau, Geneva.
 8. Cornell University, INSEAD, WIPO, 2020, The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation?, Ithaca, Fontainebleau, Geneva.
 9. D'Este P., Iammarino S. 2010, The spatial profile of university-business research partnerships, "Papers in Regional Science", No. 89(2), pp. 335-350.
 10. Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapital społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Goldfarb B., Henrekson M., 2003, Bottom-up versus top-down policies towards the commercialization of university intellectual property, "Research Policy", No. 32, pp. 639-658.
 12. European Commission, 2015, Innovation Union Scoreboard 2015, Brussels.
 13. European Commission, 2016, European Innovation Scoreboard 2016, Brussels.
 14. European Commission, 2017, European Innovation Scoreboard 2017, Brussels.
 15. European Commission, 2018, European Innovation Scoreboard 2018, Brussels.
 16. European Commission, 2019, European Innovation Scoreboard 2019, Brussels.
 17. European Commission, 2020. European Innovation Scoreboard 2020, Brussels.
 18. European Commission, 2021, European Innovation Scoreboard 2021, Brussels.
 19. Gulati R., Nickerson J., 2008, Interorganizational Trust, Governance Choice, and Exchange Performance, "Organization Science", No. 19(5), pp. 688-708.
 20. Gwarda-Gruszczyńska E., 2020, Współczesne koncepcje innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 21. Jędrzejczak G., Sterniczuk H., 2020, Innowacyjność -polskiproblem rozwojowy. Doganianie Zachodu w warunkach nieciągłości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 22. Knoben J., Oerlemans L., 2006, Proximity and inter-organizational collaboration: A literature review, "International Journal of Management Reviews", No. 8(2), pp. 71-89.
 23. Lorenzoni G., Lipparini A., 1999, The Leveraging of Interfirm Relationships as a Distinctive Organizational Capability: A Longitudinal Study, "Strategic Management Journal", No. 20(4), pp. 317-338.
 24. Marshall A., 1925, Zasady ekonomiki, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa.
 25. Matusiak K., 2010, Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 26. Nahapiet J., 2010, The Role of Social Capital in Inter-Organizational Relationships, [in:] The Oxford Handbook of Interorganizational Relations, Cropper S., Ebers M., Huxham C., Ring P. (eds.), Oxford University Press, Oxford, New York, pp. 580-606.
 27. Perkmann M., Salter A., 2012, How to Create Productive Partnerships With Universities, "MIT Sloan Management Review", No. 53(4), pp. 79-88.
 28. Perlmutter H., Heenan D., 1986, Cooperate to compete globally, "Harvard Business Review", No. 64(2), pp. 136-152.
 29. Pietruszka-Ortyl A., 2020, Kooperacja w perspektywie zasobów niematerialnych organizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 30. Ring P., Van de Ven A., 1992, Structuring Cooperative Relationships between Organization, "Strategic Management Journal", No. 13(7), pp. 483-498.
 31. Squire B., Cousin P., Brown S., 2009, Cooperation and knowledge transfer between buyer-supplier relationships: The moderating properties of trust, relationship duration and supplier performance, "British Journal of Management", No. 20(4), pp. 461-477.
 32. Stawasz E., 1998, System wspierania innowacji i przedsiębiorczości - podstawowe pojęcia, [in:] Przedsiębiorczość i transfer technologii. Polska perspektywa, Matusiak K., Stawasz E. (eds.), Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Łódź-Żyrardów, pp. 13-36.
 33. Szymańska E., 2021, Innowacyjne przedsiębiorstwo usługowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 34. Świadek A., 2021, Krajowy system innowacji 2.0, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 35. Tidd J., Bessant J., 2013, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 36. Tushman M., 1977, Special Boundary Roles in the Innovation Process, "Administrative Science Quarterly", No. 22, pp. 587-605.
 37. Tużnik F., Jasiński A., 2022, Government Incentives to Stimulate Innovation and Entrepre-neurship in Poland, [in:] Government Incentives for Innovation and Entrepreneurship. An International Experience, Abdellatif M., Tran-Nam B., Ranga M., Hodzic S. (eds.), Springer Nature.
 38. van der Sijde P., David F., Federik H., Redondo Carretero M., 2014, University-Business Cooperation: A Tale of Two Logics, [in:] Modern Concepts of Organizational Marketing, Kliewe T., Kesting T. (eds.), Springer Fachmedien Wiesbaden, pp. 145-160.
 39. Walley K., 2007, Coopetition: An Introduction to the Subject and an Agenda for Research, "International Studies of Management and Organization", No. 37(2), pp. 11-31.
 40. Wieczorkowska G., Wierzbiński J., 2009, Statystyka. Analiza badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 41. WIPO 2021. Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis. Geneva: World Intellectual Property Organization.
 42. Wiśniewska M., Głodek P., 2015, Scouting wiedzy w ramach uczelni wyższej, [in:] Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy, Głodek P., Wiśniewska M. (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 11-23.
 43. Zaheer A., McEvily B., Perrone V., 1998, Does Trust Matter? Exploring the Effects of Inter-organizational and Interpersonal Trust on Performance, "Organization Science", No. 9(2), pp. 141-159.
 44. Zieliński M., 2019, Zaufanie w relacjach business-to-business. Perspektywa dynamiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2023.01.111.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu