BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Treder Jadwiga (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Treder Waldemar (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Klamkowski Krzysztof (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Borkowska Anna (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach), Tryngiel-Gać Anna (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach)
Title
Wpływ sposobu sterowania nawadnianiem gerbery na wzrost roślin i plon kwiatów
Influence of Irrigation Controlling Systems on Growth and Flowering of Gerbera
Source
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2013, nr 02/1, s. 63-72, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Nawadnianie, Przemysł kwiatowy, Produkcja roślinna
Irrigation, Flower industry, Crop production
Note
streszcz., summ.
Abstract
W roku 2012 prowadzono doświadczenia nad sterowaniem nawadniania gerbery uprawianej w pojemnikach. Gerbery uprawiane na kwiaty cięte w szklarniach zwykle nawadnianie są kroplowo. Prawidłowe dostosowanie ilości pożywki nawozowej oraz częstotliwości nawadniania decyduje o warunkach powietrzno wodnych w podłożu, o wielkości plonu i jakości kwiatów oraz umożliwia oszczędność wody i nawozów. W doświadczeniu porównano wpływ 3 sposobów sterowania nawadnianiem gerbery miniaturowej 'Surabaja', uprawianej w pojemnikach (2 dm3) na plon, jakość kwiatów oraz zużycie wody podczas 4-miesięcznego okresu uprawy. Kombinacje nawodnieniowe zróżnicowano następująco: I - kontrola (3 nawodnienia dziennie, niezależnie od przebiegu pogody), II - nawadnianie sterowane automatycznie przy ustalonym poziomie wilgotności podłoża (sonda pojemnościowa), III - nawadnianie sterowane automatycznie na podstawie ciągłego pomiaru masy 18 roślin (cała kombinacja ustawiona na wadze). Celem doświadczenia było opracowanie precyzyjnego sterowania nawadnianiem gerbery za pomocą prototypowego urządzenia wagowego, współpracującego ze sterownikiem nawodnieniowym. Skład pożywki nawozowej był identyczny we wszystkich kombinacjach (N 170, P 34, K 200, Mg 30, Ca 140 (mg/l) + mikroelementy). Automatyczne nawadnianie na podstawie pomiaru masy doniczek z roślinami powodowało uzależnienie dawek nawodnieniowych od zmiany warunków atmosferycznych, które wpływają na potrzeby wodne roślin (nasłonecznienie i temperatura). Gerbery nawadniane za pomocą systemu wagowego zużyły wprawdzie najwięcej wody w przeliczeniu na jedną roślinę, ale osiągnęły także najwyższy plon, a jej kwiaty charakteryzowały się najlepszą jakością (średnica i masa kwiatostanu). Najniższy plon kwiatostanów uzyskano w kombinacji kontrolnej - nawadnianej 3 razy dziennie niezależnie od warunków pogodowych. Stwierdzono tu także okresowe "przelewanie" roślin i związany z tym wysoki dzienny drenaż oraz wzrost stężenia soli w podłożu. Otrzymane wyniki wykazały dużą przydatność prototypowego systemu wagowego do sterowania nawadnianiem roślin uprawianych pod osłonami. Przy zastosowaniu systemu wagowego sumaryczne dawki wody były istotne zależne od nasłonecznienia i temperatury w szklarni (R2 = 0,70). W przypadku sterowania nawadnianiem za pomocą czujnika pomiaru wilgotności tak silnej zależności pomiędzy dziennymi dawkami wody a nasłonecznieniem i temperaturą już nie stwierdzono (R2 = 0,21).(abstrakt oryginalny)

The experiment concerning irrigation controlling of gerbera cultivated in containers was done in 2012. Usually gerbera plants cultivated for cut flower production are irrigated using drippers. Correct adjustment of plant fertigation of plants grown in pots (volume and frequency of application) strongly influenced physical and chemical paramertes of growing media, plant productivity, flower quality. The systems controlling irrigation should also have the possiblity to prevent excessive leaching of nutrient solution during the period when plants requirements decreased due to unfavorable weather conditions. The aim of the experiment was to compare the effects of three methods of controlling irrigation on growth and flowering of gerbera 'Surabaja' cultivated in containers (2 dm3 ). The water consumption and leaching in each irragation treatment was also evaluated. Irrigation control systems were as follows: I - control (irrigation 3 times a day, irrespectively of weather conditions, II - automatically controlled irrigation, according to water sensor readings in growing medium), III - automatically controlled irrigation according continuous readings of plant weight (all plants placed on special balance connected with irrigation controller). The aim of the experiment was to evaluate the precise control of irrigation of gerbera plants using specially designed balance, according to plant requirements and environment changes in greenhouse (temperature, humidity, solar radiation). The nutrient solution was identical in all irrigation tratments: N 170, P 34, K 200, Mg 30, Ca 140 (mg/l) + microelements. The water consumption in III treatment (plants irrigated according to plant weight changes) was the highest, however this treatment gave the highest flower yield and the best flower quality (flower diameter and flower weight). The lowest yield gave plants in control treatment (I), (irrigated three times daily, irrespectively of weather conditions). In this treatment the periodical excessive watering was observed, resulted in high daily leaching of nutrient solution and increase of salinity in growing medium. The obtained result showed that irrigation control system using specially designed balance connected to the computer gave very good results in gerbera cultivation. The daily water doses were strongly correlated with solar radiation and temperature in greenhouse (R2 = 0,70). In case of treatment II - irrigation controlled with capacitance sensor, according to water content in growing medium, the correlation between water dose and climate parameters (solar radiation and temperature) was not so strong (R2 = 0,21).(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bacci L., Battista P., Rapi B. An integrated method for irrigation scheduling of potted plants. Scientia Horticulturae 116. 2008, s. 89-97.
 2. Ganege Don K.K., Xia Y. P., Zhu Z., Le Ch., Wijeratne A. W. 2010. Some deleterious effects of long-term salt stress on growth, nutrition, and physiology of gerbera (Gerbera jamesoni L.) and potential indicator of its salt tolerance. J. of Plant Nutrition, 33:13, s. 2010-2027
 3. Grafiadellis I., Mattas K., Maloupa E., Tzouramani I., Galanopoulos K. An Economic Analysis of Soilless Culture in Gerbera Production. HORTSCIENCE 35(2). 2000, s.300-303.
 4. Khalaj, M. A. Amiri M. Sindhu S.S. Study on the Effect of Different Growing Media on the Growth and Yield of Gerbera (Gerbera jamesonii L.). Journal of Ornamental and Horticultural Plants, 1(3), 2011, s. 185-189. 185
 5. Komosa A. Nowości w nawożeniu gerbery. Materiały z konferencji naukowej "Zmiany w technologii uprawy gerbery". Skierniewice, 28.11.1996, ISiK w Skierniewicach. 1996, s. 19-23.
 6. Lisiecka A. 'Gerbera', rozdz. w "Kwiaty cięte uprawiane pod osłonami". PWRiL. 2006, s. 111-126.
 7. Maloupa, E., Papadopoulos, A. Bladenopoulou, S. Evapotranspiration and preliminary crop coefficient of gerbera soilless culture grown in plastic greenhouse. Acta Hort. 335. 1993. s. 519-526
 8. Mascarini, L., Delfino, O.S. and Vilella, F. 2001. Evapotranspiration of two Gerbera jamesoni cultivars in hydroponics: Adjustment of models for greenhouses. Acta Hort. 554, 2001, s. 261-270
 9. Mustapić-Karlić J., Teklić T., Parađiković N., Vinković T., Lisjak M., Špoljarević M. The effect of light regime and substrate on flower productivity and leaf mineral composition in two gerbera cultivars. Journal of Plant Nutrition, 35:11, 2012, s. 1671-1682.
 10. Nowak, J.S. Strojny Z. Effect of different container media on the growth of gerbera. Acta Hort., 608, 2003, s. 59-63.
 11. Olivella C., Biel C., Vendrell M., Savé R. Hormonal and Physiological Responses of Gerbera jamesonii to Flooding Stress. HortScience. 35(2), 2000, s. 222-225.
 12. Paradiso, R. De Pascale, S. Effects of coco fibre addition to perlite on growth and yield of cut gerbera. Acta Hort. 779. 2008, s. 529-534
 13. Sanchez J. A. Rodrıguez F., Guzman J. L. Arahal M. R. Virtual Sensors for Designing Irrigation Controllers in Greenhouses. Sensors 12. 2012, s. 15244-15266.
 14. Schmidt, U. Exarchou, E. Controlling of irrigation sytems of of greenhouse plants by using measured transpiration sum. Acta Hort. 537. 2000, 487-494.
 15. Şirin U. Effects of different nutrient solution formulations on yield and cut flower quality of gerbera (Gerbera jamesonii) grown in soilless culture system. African J. of Agric. Research Vol. 6(21), 2011. s. 4910-4919.
 16. Syros T., Economou A., Exarchou E., Schmidt U. Flower and growth evaluation of gerbera cultivated on perlite in an open hydroponic system. Acta Hort. 548. 2001, 625-630.
 17. Treder, J., Matysiak, B., Nowak, J., Treder, W., Evapotranspiration and potted plants water requirements as affected by environmental factors. Acta Hort. 449, 1997, s. 235-239.
 18. Tsirogiannis I., Katsoulas N., Kittas C. Effect of irrigation scheduling on gerbera flower yield and quality. HortScience 45(2), 2010, s. 265-270.
 19. Van Labeke M.-Ch. Dambre P. 1998. Gerbera cultivation on coir with recirculation of the nutrient solution: a comparison with rockwool culture. Acta Hort 458. 1998, s. 357-362.
 20. Velázquez, R., Martínez, M., Bartolomé, T., Coleto, J.M., Rodrigo, S., Honorio, F., Poblaciones, M.J., García, A. 2012. Effects of different irrigation and crop year on Gerbera jamesonni production in substrate. Acta Hort. 937, 2012, s. 519-524
Cited by
Show
ISSN
1732-5587
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu